Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

LEKCJA 3

Czy Biblia naprawdę pochodzi od Boga?

Czy Biblia naprawdę pochodzi od Boga?

1. Kto jest Autorem Biblii?

Biblia, zawierająca dobrą nowinę o naszej przyszłości, składa się z 66 ksiąg (Psalm 37:29). Zostały one spisane przez około 40 mężczyzn. Pierwszych pięć ksiąg napisał jakieś 3500 lat temu Mojżesz, a ostatnią — apostoł Jan ponad 1900 lat temu. Jak wyglądało spisywanie Biblii? Bóg posługiwał się swoim świętym duchem, żeby przekazywać pisarzom biblijnym swoje myśli (2 Samuela 23:2). W rezultacie nie spisywali oni własnych myśli, ale myśli Boga. Tak więc Autorem Biblii jest Bóg Jehowa. Przeczytaj 2 Tymoteusza 3:16 i 2 Piotra 1:20, 21.

Zobacz film Kto jest Autorem Biblii?

2. Co nas upewnia, że Biblia pochodzi od Boga?

O tym, że Biblia pochodzi od Boga, upewnia nas fakt, że dokładnie zapowiada, co się stanie w przyszłości. Czegoś takiego nie potrafi żaden człowiek (Jozuego 23:14). Tylko Wszechmocny Bóg jest w stanie precyzyjnie przewidzieć losy ludzkości. Przeczytaj Izajasza 42:9; 46:10.

Księga pochodząca od Boga powinna być wyjątkowa. I taka właśnie jest Biblia. Została przetłumaczona na setki języków i wydrukowana w miliardach egzemplarzy. Jest zgodna z faktami naukowymi, mimo że powstała tysiące lat temu. Chociaż spisywało ją około 40 osób, nie zawiera sprzecznych informacji. Poza tym upewnia nas o wyjątkowej miłości Boga i potrafi zmienić nasze życie na lepsze. Wszystko to przekonuje miliony ludzi, że Biblia jest Słowem Bożym. Przeczytaj 1 Tesaloniczan 2:13.

Zobacz film Co nas upewnia, że Biblia pochodzi od Boga?

3. Co jest treścią Biblii?

Biblia bardzo dużo mówi o tym, co nasz kochający Bóg zamierza zrobić dla ludzkości. Wyjaśnia, dlaczego ludzie utracili ziemski raj i jak go odzyskają. Przeczytaj Objawienie 21:4, 5.

Słowo Boże podaje też prawa, zasady oraz różne praktyczne rady. Poza tym opisuje, jak w przeszłości Jehowa postępował z ludźmi. Dzięki temu dużo się dowiadujemy o Jego osobowości. Tak więc Biblia pomaga nam poznać Boga. Wyjaśnia, jak możemy stać się Jego przyjaciółmi. Przeczytaj Psalm 19:7, 11 i Jakuba 2:23; 4:8.

4. Co zrobić, żeby zrozumieć Biblię?

W zrozumieniu Biblii może pomóc ta broszura. Objaśnia ona Słowo Boże w podobny sposób, jak to robił Jezus. Nawiązywał on do różnych fragmentów biblijnych i tłumaczył ich znaczenie. Przeczytaj Łukasza 24:27, 45.

Dobra nowina pochodząca od Boga jest naprawdę fascynująca. Niestety, niektórzy reagują na nią obojętnie, a nawet wrogo. Ale nie zniechęcaj się. Od poznawania Boga zależy twoja nadzieja na życie wieczne. Przeczytaj Jana 17:3.