Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

„Przyjdźcie i zobaczcie poczynania Boga”

„Przyjdźcie i zobaczcie poczynania Boga”

 „Przyjdźcie i zobaczcie poczynania Boga”

JAKO pełni ufności Świadkowie Jehowy, zapraszamy ludzi z każdego zakątka ziemi, by przyszli i zobaczyli poczynania Boga (Ps. 66:5, NW). Są one wyraźnie widoczne nie tylko w przyrodzie, lecz także w działalności Jego ludu. Po przeczytaniu powyższego sprawozdania z całego świata można by zapytać: Kto oprócz Boga byłby w stanie pobudzić nas i wzmocnić do wykonania tego, co osiągnięto w roku służbowym 1993? Na przykład w dziele pozyskiwania uczniów spędzono ogółem ponad 1 057 341 000 godzin, czyli o 32 431 000 godzin więcej niż rok temu. Przeciętna liczba studiów biblijnych zwiększyła się o 237 460 i wyniosła 4 515 587. Takie wyniki można było uzyskać dzięki niezwykłej „mocy wykraczającej poza to, co jest normalne” (2 Kor. 4:7, NW). Tylko Bóg mógł nam udzielić niezbędnej siły. Apostoł Paweł oznajmił: „Bo właśnie Bóg — przez wzgląd na to, co u Niego cieszy się uznaniem — działa w was, abyście i chcieli, i czynili” (Filip. 2:13, NW). A zatem cała chwała należy się żywemu Bogu, który zlewa na nas swego świętego ducha!

Zapraszamy wszystkich, żeby przyszli i zobaczyli, czego dokonuje czynna moc Jehowy wśród Jego Świadków. Do owoców tej mocy, czyli świętego ducha Jehowy, należy miłość i pokój (Gal. 5:22, 23). Pojedźcie do RPA, dręczonej konfliktami na tle rasowym, i zobaczcie, jak przedstawiciele różnych ras współpracują przy wznoszeniu nowych Sal Królestwa Świadków Jehowy oraz jak spotykają się ze sobą w pokojowej atmosferze. Pojedźcie do Izraela i przyjrzyjcie się, jak Świadkowie pochodzenia żydowskiego i arabskiego ramię w ramię głoszą z radością dobrą nowinę o mesjańskim Królestwie. Pojedźcie i przekonajcie się, jak w niespokojnej Irlandii Północnej Świadkowie Jehowy, zwalczający się niegdyś jako katolicy i protestanci, żyją ze sobą w przyjaźni, bo są chrześcijańskimi braćmi. Pojedźcie i zaobserwujcie, jak na terenach byłej Jugosławii — w Bośni i Hercegowinie, w Chorwacji i Serbii — mimo okropnej wojny, do której doprowadziła  nienawiść na tle religijnym i narodowościowym, Świadkowie Jehowy cieszą się zespalającą więzią miłości i pokoju i nie biorą udziału w tym zajadłym konflikcie.

W 1993 roku tysiące delegatów z wielu krajów udało się do różnych części świata na zgromadzenia okręgowe pod hasłem „Pouczani przez Boga”. Co ujrzeli? Na stadionach Moskwy i Kijowa zobaczyli na własne oczy poczynania Jehowy. Jakże ich wzruszyło spotkanie z braćmi i siostrami, którzy znieśli dziesiątki lat prześladowań za panowania komunizmu! Te wierne osoby mogą się zwracać do Jehowy słowami psalmisty: „Pozwoliłeś ludziom tratować po głowach naszych, szliśmy przez ogień i wodę, lecz wyprowadziłeś nas na wolność. Pójdźcie, słuchajcie, wszyscy bogobojni, a opowiem, co On uczynił dla duszy mojej!” (Ps. 66:12, 16). Kiedy widzimy, jak dzięki kierownictwu potężnej ręki Jehowy coraz więcej mieszkańców byłych republik radzieckich może Go poznać, nasze serca przepełnia radość. Jakże szybko ludzie potulni opowiadają się po Jego stronie! Aż trudno uwierzyć, że zaledwie na dwóch zgromadzeniach, w Moskwie i w Kijowie, ochrzczono 8891 osób! Słowo Boże faktycznie szybko się rozprzestrzenia, a ludzie opowiadają o Jego wspaniałych sprawach (Dzieje 2:11, NW; 2 Tes. 3:1, NW).

Poczynania Jehowy uwidaczniają się wyraźnie w dynamicznej rozbudowie biur oddziałów na całym świecie. W Brooklynie przykuwa uwagę na tle Manhattanu nowy, 30-kondygnacyjny budynek mieszkalny Towarzystwa przy Sands Street 90. W październiku rodzina Betel z radością zwiedziła dziesięć dolnych pięter, gotowych do zasiedlenia. Kiedy cały ten piękny obiekt zostanie wykończony, zamieszka w nim około tysiąca ochotniczych pracowników Betel. Jehowa wspiera przedsięwzięcia budowlane, realizowane nie tylko w Biurze Głównym, lecz na całej ziemi, umożliwiając na przykład nabycie terenu lub budynków z przeznaczeniem na biura oddziałów lub Sale Zgromadzeń albo wynajęcie posiadłości w celu użytkowania przez Towarzystwo. Dzieje się tak w przeszło 57 krajach! Mimo powszechnie niestabilnej sytuacji gospodarczej ręka Jehowy nie jest za krótka, by dostarczyć Jego organizacji środków i ludzi, potrzebnych do rozwoju dzieła Królestwa (Izaj. 59:1).

 Jehowa aktywnie wspiera swój lud także pod względem organizacyjnym. Dało się to zauważyć na specjalnych spotkaniach braci ze 100 komitetów oddziałów, przeprowadzonych w 1993 roku w ośmiu miejscach, między innymi na Farmach Strażnicy w Wallkill w stanie Nowy Jork. Wśród prowadzących szkolenie byli także członkowie Ciała Kierowniczego. Dzięki otrzymanym wskazówkom bracia odpowiedzialni będą mogli w jeszcze bardziej ujednolicony sposób kierować działalnością teokratyczną w poszczególnych oddziałach.

Przed nami rok 1994, toteż w dalszym ciągu interesujmy się żywo poczynaniami Jehowy. „Mój Ojciec aż dotąd działa i Ja działam” — powiedział Jezus Chrystus (Jana 5:17). Jehowa Bóg i Jezus Chrystus z całą pewnością będą nadal aktywnie pracować, przyprowadzając jeszcze tysiące osób przypominających owce do jednej trzody, podlegającej przewodnictwu jednego pasterza (Jana 6:44; 10:16). Jak dalece zaangażujesz się w działalność prowadzoną przez Boga i Jego Syna? Tysiące młodych oraz starszych członków zborów zachęcamy usilnie: Wykorzystujcie siły do przysparzania chwały Bogu. Podporządkujcie swe życie dziełu głoszenia i pozyskiwania uczniów, a dzięki temu udziałem zarówno Waszym, jak i tych, którzy się Wam przysłuchują, stanie się życie wieczne (1 Tym. 4:16). A do osób od lat pełniących wytrwale służbę zwracamy się z gorącą zachętą: „Bądźcie mocni i nie opuszczajcie waszych rąk, gdyż jest nagroda za wasze uczynki” (2 Kron. 15:7; Kol. 3:24).

W miarę zbliżania się wielkiego ucisku świat będzie się stawał coraz bardziej niebezpieczny i niespokojny. Bądźmy zdecydowani jeszcze ściślej trzymać się mądrej rady zawartej w tekście przewodnim na rok 1994: „Zaufaj Jehowie całym sercem” (Prz. 3:5, NW). Jeżeli będziemy modlić się do Jehowy oraz współdziałać z Nim w spełnianiu Jego woli, możemy bezgranicznie ufać, że udzieli nam wsparcia.

Oby Jehowa wszystkim Wam błogosławił.

Wasi bracia

Ciało Kierownicze Świadków Jehowy