Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Miej wyraźnie w pamięci dzień Jehowy

Miej wyraźnie w pamięci dzień Jehowy

Rozdział dwudziesty

Miej wyraźnie w pamięci dzień Jehowy

1. Co czułeś, gdy po raz pierwszy się dowiedziałeś, że wkrótce przeminą bolączki tego starego systemu rzeczy?

GDY zacząłeś poznawać Biblię, szybko dowiedziałeś się, że Jehowa zamierza przeobrazić naszą ziemię w raj. Nie będzie już wtedy wojen, przestępczości, ubóstwa, chorób, cierpień ani śmierci. Zostaną nawet wskrzeszeni umarli. Czy to nie wspaniała perspektywa? Zmiany te są już bardzo bliskie, istnieją bowiem dowody, że w roku 1914 rozpoczęła się niewidzialna obecność Chrystusa jako panującego Króla i że od tej pory trwają dni ostatnie teraźniejszego niegodziwego świata. Kiedy dobiegną kresu, Jehowa zniszczy ten stary system rzeczy i zastąpi go obiecanym nowym światem!

2. Co to jest „dzień Jehowy”?

2 Tę nadciągającą zagładę Biblia nazywa „dniem Jehowy” (2 Piotra 3:10). Będzie to „dzień gniewu Jehowy” — gniewu skierowanego przeciw całemu światu Szatana (Sofoniasza 2:3). Punktem kulminacyjnym tego dnia będzie wytracenie „królów całej zamieszkanej ziemi” w ‛wojnie wielkiego dnia Boga Wszechmocnego, zwanej po hebrajsku Har-Magedon’, czyli Armagedon (Objawienie 16:14, 16). Czy swoim życiem potwierdzasz, że jesteś przekonany o bliskości dnia Jehowy? (Sofoniasza 1:14-18; Jeremiasza 25:33).

3. (a) Kiedy nadejdzie dzień Jehowy? (b) Jaką korzyść daje to, że Jehowa nie wyjawił ‛dnia ani godziny’?

3 Biblia nie mówi dokładnie, kiedy Jezus Chrystus przybędzie wykonać wyroki Jehowy na szatańskim systemie rzeczy. On sam oświadczył: „O dniu owym lub godzinie nie wie nikt — ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec” (Marka 13:32). Kto nie miłuje szczerze Jehowy, będzie odsuwał w myślach ten dzień i dążył do samolubnych celów. Ale jeśli służymy Mu z całej duszy — bez względu na to, kiedy ten niegodziwy świat się skończy — pokazujemy, że naprawdę Go kochamy (Psalm 37:4; 1 Jana 5:3).

4. Jakiego ostrzeżenia udzielił Jezus?

4 Ludzi miłujących Jehowę Jezus ostrzegł: „Stale patrzcie, wciąż czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy jest wyznaczony czas” (Marka 13:33-37). Usilnie zachęcał, byśmy nie poświęcali przesadnej uwagi jedzeniu, piciu czy „troskom życiowym”, moglibyśmy bowiem zapomnieć o powadze sytuacji (Łukasza 21:34-36; Mateusza 24:37-42).

5. Co zgodnie ze słowami Piotra przyniesie dzień Jehowy?

5 Podobnie Piotr radził mieć wyraźnie w pamięci „obecność dnia Jehowy, za sprawą którego niebiosa, płonąc, rozpuszczą się, a elementy stopnieją od wielkiego gorąca”. Zginą więc wszystkie człowiecze rządy („niebiosa”) i całe społeczeństwo nikczemnych ludzi („ziemia”) oraz ich poglądy i dążenia („elementy”), takie jak pragnienie niezależności od Boga czy niemoralny i materialistyczny styl życia. Zastąpią je „nowe niebiosa [niebiańskie Królestwo Boże] i nowa ziemia [nowe społeczeństwo ludzkie na ziemi]”, w których „ma mieszkać prawość” (2 Piotra 3:10-13). Te wstrząsające wydarzenia rozpoczną się nagle — w nieoczekiwanym ‛dniu i godzinie’ (Mateusza 24:44).

Zwracaj uwagę na „znak”

6. (a) W jakim stopniu odpowiedź Jezusa na pytanie uczniów odnosi się do końca żydowskiego systemu rzeczy? (b) Które fragmenty wypowiedzi Jezusa kierują uwagę na sytuację po roku 1914?

6 Skoro żyjemy w takich czasach, powinniśmy dobrze poznać wszystkie szczegóły złożonego „znaku”, który wyróżnia dni ostatnie, czyli „zakończenie systemu rzeczy”. Przypomnijmy sobie odpowiedź Jezusa na pytanie uczniów zapisane w Ewangelii według Mateusza 24:3. W wersetach od 4 do 22 tego samego rozdziału podano szczegóły, które na mniejszą skalę spełniły się na świecie żydowskim w latach 33-70 n.e., a w większym wymiarze urzeczywistniają się po roku 1914, podczas ‛obecności Chrystusa oraz zakończenia systemu rzeczy’. Wersety od 23 do 28 zapowiadają wydarzenia od roku 70 aż po okres obecności Chrystusa. Z kolei fragment od 24:29 do 25:46 dotyczy wypadków mających się rozegrać w czasie końca teraźniejszego systemu rzeczy.

7. (a) Dlaczego każdy z nas powinien bacznie obserwować, jak dzisiejsze wydarzenia składają się na „znak”? (b) Odpowiedz na podane pytania i wykaż, jak od roku 1914 spełnia się zapowiedziany „znak”.

7 Każdy z nas powinien zwracać baczną uwagę na wydarzenia i stosunki światowe spełniające ów „znak”. Kojarzenie ich z proroctwami biblijnymi pomoże nam mieć wyraźnie w pamięci dzień Jehowy. Poza tym będziemy ze szczerym przekonaniem ostrzegać drugich przed zbliżaniem się tego dnia (Izajasza 61:1, 2). Przeanalizujmy więc pytania dotyczące niektórych elementów „znaku”, opisanych w Ewangelii według Mateusza 24:7 i według Łukasza 21:10, 11.

W jaki szczególny sposób w roku 1914 zaczęła się sprawdzać zapowiedź, że powstanie „naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu”? Co można powiedzieć o wojnach toczonych od tamtej pory?

Jaka zaraza pochłonęła w roku 1918 więcej ofiar niż I wojna światowa? Jakie choroby mimo rozwoju medycyny wciąż zabijają miliony ludzi?

W jakim stopniu ziemię dotykają niedobory żywności — pomimo postępu nauki w minionym stuleciu?

Co cię przekonuje, że w Liście 2 do Tymoteusza 3:1-5, 13 opisano pogarszanie się warunków w dniach ostatnich, a nie sytuację, jaka panuje na świecie od dawien dawna?

Rozdzielanie ludzi

8. (a) Co jeszcze, zgodnie z Ewangelią według Mateusza 13:24-30, 36-43, Jezus przepowiedział w związku z zakończeniem systemu rzeczy? (b) Co oznacza ta przypowieść Jezusa?

8 W związku z zakończeniem systemu rzeczy Jezus wskazał na jeszcze inne doniosłe wydarzenia. Należy do nich oddzielenie „synów królestwa” od „synów niegodziwca”. Jezus wspomniał o tym w przypowieści o polu pszenicy, między którą nieprzyjaciel nasiał chwastów. „Pszenica” w tej przypowieści oznacza prawdziwych pomazańców. „Chwasty” to ci, którzy podają się za chrześcijan, lecz okazują się „synami niegodziwca”, ponieważ lgną do świata podległego Szatanowi. Zostają więc oddzieleni od „synów królestwa [Bożego]” i przeznaczeni na zagładę (Mateusza 13:24-30, 36-43). Czy coś takiego rzeczywiście miało miejsce?

9. (a) Jaki podział nastąpił po I wojnie światowej wśród wszystkich podających się za chrześcijan? (b) Jak chrześcijańscy pomazańcy potwierdzili, że są prawdziwymi sługami Królestwa?

9 Po I wojnie światowej wszyscy, którzy się uważali za chrześcijan, podzielili się na dwie grupy: Do jednej należało duchowieństwo chrześcijaństwa wraz ze swymi zwolennikami. Wspólnie wyrazili zdecydowane poparcie dla Ligi Narodów (obecnie Organizacja Narodów Zjednoczonych), nie wyrzekając się przy tym nacjonalizmu. Drugą grupę stanowili prawdziwi chrześcijanie z okresu powojennego, którzy bezwarunkowo opowiedzieli się po stronie mesjańskiego Królestwa Bożego, a nie narodów tego świata (Jana 17:16). Zaczęli głosić po całej ziemi „tę dobrą nowinę o Królestwie”, dowodząc, że naprawdę są jego sługami (Mateusza 24:14). Jakie osiągnęli wyniki?

10. Jakie były pierwsze rezultaty głoszenia o Królestwie?

10 Najpierw zgromadzano ostatek ludzi namaszczonych duchem Bożym, spodziewających się panować wraz z Chrystusem w niebiańskim Królestwie. Chociaż byli rozsiani wśród różnych narodów, zostali zebrani i utworzyli zjednoczoną organizację. Ich pieczętowanie dobiega już końca (Objawienie 7:3, 4).

11. Jakie dzieło zgromadzania wciąż trwa i jakie proroctwa się przez to sprawdzają?

11 Potem pod kierownictwem Chrystusa rozpoczęło się zgromadzanie zapowiedzianej „wielkiej rzeszy (...) ze wszystkich narodów i plemion, i ludów, i języków”. Są to „drugie owce”, które przeżyją „wielki ucisk” i znajdą się w Bożym nowym świecie (Objawienie 7:9, 14; Jana 10:16). Dzieło obwieszczania Królestwa Bożego przed nadejściem końca trwa po dziś dzień. Wielka rzesza drugich owiec, obecnie licząca już miliony, lojalnie pomaga ostatkowi pomazańców ogłaszać tę doniosłą wieść o Królestwie. Rozlega się ona we wszystkich krajach.

Co przyniesie przyszłość?

12. Jaka praca jest jeszcze do wykonania przed nadejściem dnia Jehowy?

12 Powyższe fakty dowodzą, że dni ostatnie dobiegają końca i że napawający lękiem dzień Jehowy jest już naprawdę bliski. A czy przedtem mają się jeszcze spełnić jakieś proroctwa? Owszem. Przede wszystkim ludzie w dalszym ciągu są powiadamiani o Królestwie, dzięki czemu mogą się do niego ustosunkować. W pewnych rejonach, gdzie przez wiele lat działalność ta spotykała się z ogromnym sprzeciwem, teraz wciąż przybywa nowych uczniów. Tam zaś, gdzie ludzie nie chcą słuchać dobrej nowiny, dawanie świadectwa jest wyraźnym dowodem miłosierdzia Jehowy. Zatem do dzieła! Jezus zapewnił, że gdy zostanie ono wykonane, nadejdzie koniec.

13. Co godnego uwagi ma jeszcze nastąpić w myśl Listu 1 do Tesaloniczan 5:2, 3 i jak będziemy się na to zapatrywać?

13 Inne doniosłe proroctwo biblijne zapowiada: „Kiedy tylko będą mówić: ‚Pokój i bezpieczeństwo!’, wtedy natychmiast przyjdzie na nich nagła zagłada, tak jak dręczące boleści na niewiastę brzemienną, i na pewno nie ujdą” (1 Tesaloniczan 5:2, 3). Czas pokaże, jaką formę przybierze to ogłoszenie „pokoju i bezpieczeństwa”. Z pewnością jednak nie będzie oznaczać, że przywódcy światowi rozwiązali problemy ludzkości. Kto ma wyraźnie w pamięci dzień Jehowy, nie da się zwieść tym obwieszczeniem. Wie, że zaraz potem nadejdzie nagła zagłada.

14. Jakie wydarzenia rozegrają się podczas wielkiego ucisku i w jakiej kolejności?

14 Na początku wielkiego ucisku władcy polityczni zaatakują i zniszczą Babilon Wielki, ogólnoświatowe imperium religii fałszywej (Mateusza 24:21; Objawienie 17:15, 16). Później narody zwrócą się przeciw ludowi, który popiera zwierzchnictwo Jehowy. Rządy światowe oraz ich zwolennicy ściągną tym na siebie Jego srogi gniew i w konsekwencji całkowitą zagładę. Nastąpi to w punkcie kulminacyjnym wielkiego ucisku — w Armagedonie. Potem ludzie zostaną uwolnieni od wpływu Szatana, który wraz z demonami trafi do otchłani. Tak oto zakończy się dzień Jehowy — Jego imię będzie uświęcone (Ezechiela 38:18, 22, 23; Objawienie 19:11 do 20:3).

15. Dlaczego niemądrze byłoby uważać, że dzień Jehowy jest jeszcze odległy?

15 Koniec tego systemu rzeczy nadejdzie dokładnie w czasie wyznaczonym przez Boga. Nie opóźni się (Habakuka 2:3). Jak wiemy, w roku 70 n.e. Jerozolima doznała klęski szybko i niespodziewanie — gdy Żydzi sądzili, że niebezpieczeństwo minęło. A jak było ze starożytnym Babilonem? To warowne miasto, otoczone ogromnymi murami, chełpiło się swą potęgą. Ale upadło w ciągu jednej nocy. Równie nieoczekiwana zagłada spotka obecny niegodziwy system rzeczy. Obyśmy do końca mieli wyraźnie w pamięci dzień Jehowy, a kiedy nastanie, byli zjednoczeni w oddawaniu czci naszemu Bogu!

Powtórka

• Dlaczego musimy mieć wyraźnie w pamięci dzień Jehowy? Jak możemy dawać tego dowody?

• Jakie znaczenie ma dla każdego z nas prowadzone dziś dzieło zgromadzania ludzi?

• Co ma się jeszcze wydarzyć przed nadejściem dnia Jehowy? Co więc powinniśmy czynić?

[Pytania do studium]

[Ilustracje na stronach 180, 181]

Wkrótce skończą się dni ostatnie — system rzeczy podległy Szatanowi zostanie usunięty