Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Wróg życia wiecznego

Wróg życia wiecznego

 Rozdział 2

Wróg życia wiecznego

1. Jakie pytania nasuwa okoliczność, że tak rzadko można się cieszyć szczęściem i pokojem?

SZCZĘŚLIWE ŻYCIE na ziemi — pragnie go niemal każdy człowiek. Dlaczego więc jest tylu nieszczęśliwych? W czym tkwi błąd? Skoro prawie każdy chce pokoju, to dlaczego narody toczą wojny i dlaczego ludzie nienawidzą się nawzajem? Czyżby jakaś siła popychała ich do złego? Czy to możliwe, żeby niewidzialna moc sprawowała władzę nad wszystkimi narodami?

2. Jakie zbrodnie w dziejach ludzkości skłaniają wielu do zastanowienia się nad tym, czy ludzie nie są czasem kierowani przez złą, niewidzialną siłę?

2 Niejednemu człowiekowi przychodzi to na myśl, gdy się zastanawia nad straszliwymi okrucieństwami, których dopuszcza się ludzkość: nad używaniem podczas wojny straszliwych gazów w celu duszenia i palenia ludzi oraz nad stosowaniem napalmu i bomb jądrowych. Pomyśl o miotaczach ognia, obozach koncentracyjnych albo o wymordowaniu milionów bezradnych ludzi, jak to niedawno miało miejsce w Kampuczy. Czy twoim zdaniem całe to zło jest dziełem przypadku? Co prawda człowiek jest zdolny do najgorszego, ale jeśli wziąć pod uwagę rażącą niegodziwość takich postępków, czy nie wydaje ci się, że widać tu wpływ jakiejś złej, niewidzialnej siły?

3. Co Biblia mówi o sprawowaniu władzy nad światem?

3 Nie jesteśmy w tej sprawie zdani na snucie domysłów. Biblia wyraźnie wskazuje, że pewna inteligentna niewidzialna osoba sprawuje władzę zarówno nad poszczególnymi ludźmi, jak i nad całymi narodami. Dowiadujemy się z niej, że Jezus Chrystus nazwał to potężne stworzenie „władcą tego świata” (Jana 12:31; 14:30; 16:11). Któż to jest?

4. Co Diabeł pokazał Jezusowi i co mu zaofiarował?

4 Łatwiej nam będzie to ustalić, jeśli sobie przypomnimy, co się zdarzyło na początku ziemskiej służby Jezusa. Biblia mówi, że po chrzcie Jezus udał się na pustynię, gdzie był kuszony przez  niewidzialne stworzenie zwane Szatanem Diabłem. Jedno z tych pokuszeń opisano następująco: „I znowu Diabeł wziął go ze sobą na niezwykle wysoką górę i pokazał mu wszystkie królestwa świata i chwałę ich, i powiedział mu: ‛Wszystko to dam tobie, jeśli upadniesz i dokonasz przede mną aktu uwielbienia’” (Mateusza 4:8, 9).

5. (a) Co świadczy o tym, że wszystkie rządy światowe należą do Diabła? (b) Kto, według Biblii, jest „bogiem tego systemu rzeczy”?

5 Zwróć uwagę, co Diabeł zaofiarował Jezusowi Chrystusowi: „Wszystkie królestwa świata”. A czy wszystkie rządy światowe rzeczywiście podlegały wtedy Diabłu? Tak, bo jakże inaczej mógłby je zaofiarować Jezusowi? W każdym razie Jezus nie zaprzeczył temu, a na pewno by to zrobił, gdyby było inaczej. Szatan rzeczywiście jest niewidzialnym władcą wszystkich narodów świata! W Biblii powiedziano wyraźnie:  „Cały świat podlega władzy niegodziwca” (1 Jana 5:19). Słowo Boże wprost nazywa Szatana „bogiem tego systemu rzeczy” (2 Koryntian 4:4).

6. (a) Co możemy łatwiej zrozumieć dzięki tej informacji o panowaniu Szatana? (b) Do czego Szatan chciałby nas skłonić i jak wobec tego musimy postąpić?

6 Pozwala nam to zrozumieć, dlaczego Jezus powiedział: „Królestwo moje nie jest cząstką tego świata” (Jana 18:36). Pomaga nam też pojąć, dlaczego narody nawzajem się nienawidzą i usiłują się wyniszczyć, chociaż każdy normalny człowiek chciałby żyć w pokojowych warunkach. Tak, Szatan „zwodzi całą zamieszkaną ziemię” (Objawienie 12:9). Chciałby też zwodzić nas. Wolałby nie dopuścić do tego, żebyśmy otrzymali od Boga dar życia wiecznego. Musimy się zatem bronić przed jego złym wpływem (Efezjan 6:12). Chcąc się skutecznie przeciwstawić jego staraniom, żeby nas zwieść, musimy coś więcej wiedzieć o nim oraz o sposobach jego działania.

KIM JEST DIABEŁ

7. Dlaczego nie możemy zobaczyć Diabła?

7 Szatan Diabeł to konkretna osoba. Nie jest jedynie złem tkwiącym w ludziach, jak to sobie niektórzy wyobrażają. Oczywiście nie możemy zobaczyć Diabła, tak samo jak nie można zobaczyć Boga. Zarówno Bóg, jak i Diabeł są osobami duchowymi, formami życia górującymi nad ludźmi i niewidzialnymi dla naszych oczu (Jana 4:24).

8. Dlaczego niejeden człowiek wierzy, że Bóg stworzył Diabła?

8 „Ale jeżeli Bóg jest miłością”, mógłby ktoś zapytać, „to dlaczego stworzył Diabła”? (1 Jana 4:8). Otóż Bóg wcale go nie stworzył. Ktoś może tu jednak zauważyć: „Jeżeli jednak wszyscy zostali stworzeni przez Boga, to przecież musiał też stworzyć Diabła. Któż inny mógłby to zrobić? Skąd się wziął Diabeł?”

9. (a) Jakimi osobami są aniołowie? (b) Co znaczą słowa „diabeł” i „szatan”?

9 Biblia wyjaśnia, że Bóg stworzył mnóstwo podobnych do Niego osób duchowych. Nazwano w niej te duchy aniołami albo „synami Bożymi” (Hioba 38:7; Psalm 104:4; Hebrajczyków 1:7, 13, 14). Bóg stworzył je wszystkie doskonałymi. Żaden nie był diabłem czy szatanem. Słowo „diabeł” znaczy potwarca, a słowo „szatan” — przeciwnik.

10. (a) Kto doprowadził do pojawienia się Szatana Diabła? (b) Jak dobry człowiek może się stać przestępcą?

 10 Niestety, doszło do tego, że jeden z tych duchowych synów Bożych sam siebie uczynił Diabłem, to znaczy nienawistnym kłamcą, który mówi źle o innych. On sam uczynił też siebie Szatanem, to znaczy przeciwnikiem Boga. Nie został nim stworzony, tylko stał się nim później. Na przykład złodziej nie rodzi się złodziejem. Może pochodzić z dobrej rodziny, mieć uczciwych rodziców i szanujących prawo braci i siostry. Jednakże pożądanie tego, co można kupić za pieniądze, sprawia, że staje się złodziejem. W jaki więc sposób jeden z duchowych synów Bożych stał się Szatanem Diabłem?

11. (a) O jakim zamierzeniu Bożym wiedział pewien buntowniczy anioł? (b) Czego zapragnął ten anioł i do czego go to doprowadziło?

11 Anioł, który stał się Diabłem, był obecny przy tym, gdy Bóg stwarzał ziemię, a potem pierwszą parę ludzką, Adama i Ewę (Hioba 38:4, 7). Musiał więc słyszeć, jak Bóg powiedział im, że mają mieć dzieci (1 Mojżeszowa 1:27, 28). Wiedział, że po jakimś czasie cała ziemia będzie napełniona sprawiedliwymi ludźmi oddającymi cześć Bogu. Takie było zamierzenie Boże. Tymczasem w tym aniele rozwinęło się wygórowane poczucie piękności oraz inteligencji i zapragnął, żeby jemu oddawano taką cześć,  jaka się należy Bogu (Ezechiela 28:13-15; Mateusza 4:10). Zamiast usunąć ze swego umysłu to złe pragnienie, uchwycił się tej myśli. Popchnęło go to do działania mającego na celu zdobycie upragnionej czci i znaczenia. Co zrobił? (Jakuba 1:14, 15).

12. (a) W jaki sposób ten anioł przemówił do Ewy i co jej powiedział? (b) Jak stał się Szatanem Diabłem? (c) Jak nie należy wyobrażać sobie Diabła?

12 Ten zbuntowany anioł posłużył się skromnym wężem, żeby przemówić do pierwszej kobiety, Ewy. Zrobił to w sposób przypominający poczynania kogoś, kto zręcznie potrafi wywołać wrażenie, że mówi znajdujące się w pobliżu zwierzę lub manekin. W rzeczywistości jednak mówił do Ewy zbuntowany anioł, którego Biblia nazywa „pierwotnym wężem” (Objawienie 12:9). Oświadczył, że Bóg nie powiedział jej prawdy i że nie udostępnia jej wiedzy, do której ona ma pełne prawo (1 Mojżeszowa 3:1-5). Było to nienawistne kłamstwo, które uczyniło go diabłem. W ten sposób stał się też przeciwnikiem Boga, czyli Szatanem. Jak widzisz, nie trzeba sobie wyobrażać, jakoby Diabeł był rogatym, uzbrojonym w widły stworzeniem nadzorującym jakieś podziemne miejsce męki. Jest to w rzeczywistości bardzo potężny, ale zły anioł.

ŹRÓDŁO KŁOPOTÓW ŚWIATOWYCH

13. (a) Jak Ewa zareagowała na kłamstwo Diabła? (b) Co twierdził Diabeł?

13 Kłamstwo, które Diabeł podsunął Ewie, spełniło cel. Uwierzyła w nie i wypowiedziała posłuszeństwo Bogu. Udało jej się też nakłonić męża do przekroczenia prawa Bożego (1 Mojżeszowa 3:6). Diabeł twierdził, że ludzie dadzą sobie radę bez Boga i że potrafią się pomyślnie rządzić bez pomocy Bożej. Chełpił się też, że zdoła odciągnąć od Boga wszystkich potomków Adama i Ewy.

14. Dlaczego Bóg nie zniszczył Szatana od razu?

14 Oczywiście Bóg mógł od razu zniszczyć Szatana, ale to nie dałoby odpowiedzi na postawione przez niego pytania. Mogłyby one w dalszym ciągu zaprzątać umysły aniołów, którzy to wszystko obserwowali. Bóg wyznaczył więc Szatanowi pewien okres na udowodnienie słuszności jego twierdzeń. Z jakim skutkiem?

15, 16. (a) Co się z biegiem czasu okazało, jeśli chodzi o twierdzenia Diabła? (b) Jakie wydarzenie jest bliskie?

 15 Z czasem okazało się, że ludzie nie potrafią się pomyślnie rządzić bez pomocy Boga. Podejmowane przez nich próby zupełnie się nie powiodły. Ludzie straszliwie cierpieli i nadal cierpią pod rządami ludzkimi, którymi — jak na to wskazuje Pismo Święte — zakulisowo kieruje Diabeł. Poza tym w czasie, który został wyznaczony przez Boga, okazało się ponad wszelką wątpliwość, że Szatan nie jest w stanie odciągnąć wszystkich ludzi od oddawania czci Bogu. Zawsze był ktoś, kto pozostawał wierny panowaniu Boga. Na przykład w Biblii opisano, jak Szatan bezskutecznie usiłował powstrzymać Hioba od służenia Bogu (Hioba 1:6-12).

16 Tak więc twierdzenia Diabła okazały się fałszywe. Za wzniecenie niegodziwego buntu przeciwko Bogu zasłużył na zniszczenie. Na szczęście dożyliśmy już czasów, w których Bóg położy kres panowaniu Szatana. Pierwszym krokiem na drodze do tego miała być według Biblii ważna bitwa w niebie, której rzecz jasna ludzie na ziemi nie widzieli ani nie słyszeli. Przeczytaj uważnie następujące sprawozdanie biblijne:

17. (a) Jak Biblia opisuje wojnę w niebie? (b) Jakie były jej następstwa zarówno dla mieszkańców nieba, jak i ziemi?

17 „Wybuchła wojna w niebie: Michał i jego aniołowie walczyli ze smokiem i walczył smok i jego aniołowie, lecz nie przemógł ani nie znaleziono już dla nich miejsca w niebie. Zrzucony więc został wielki smok, pierwotny wąż, nazwany  Diabłem i Szatanem, który zwodzi całą zamieszkaną ziemię, zrzucony został na ziemię, a jego aniołowie zostali zrzuceni wraz z nim. ‛Dlatego radujcie się, wy, niebiosa, i którzy w nich mieszkacie! Biada ziemi i morzu, ponieważ zstąpił do was Diabeł z wielkim gniewem, wiedząc, że mało ma czasu’” (Objawienie 12:7-9, 12).

18. (a) Kiedy została stoczona wojna w niebie? (b) Co się dzieje na ziemi po „zrzuceniu” Szatana?

18 Kiedy została stoczona ta wojna w niebie? Wszystko przemawia za tym, że nastąpiło to mniej więcej w czasie trwania pierwszej wojny światowej, która wybuchła w roku 1914. Jak wynika z Objawienia, Szatan został wtedy usunięty z nieba, co oznacza, że odtąd żyjemy w owym ‛krótkim czasie’. Są to więc „dni ostatnie” świata podległego Szatanowi. Potwierdza to wzrost bezprawia, lęk, wojny, braki żywności, choroby i inne trapiące nas udręki (Mateusza 24:3-12; Łukasza 21:26; 2 Tymoteusza 3:1-5).

19. (a) Do czego Szatan teraz dąży? (b) Jaki mądry sposób postępowania powinniśmy więc obrać?

19 Ponieważ Szatan wie, że krótki czas, który mu pozostał, dobiega końca, tym usilniej stara się odwieść każdego od służenia Bogu. Chciałby jak najwięcej ludzi pociągnąć za sobą do zguby. Słusznie więc Biblia opisuje go jako ryczącego lwa, który szuka, kogo by pożreć (1 Piotra 5:8, 9). Jeżeli nie chcemy, żeby nas schwytał, to musimy wiedzieć, jak atakuje, oraz poznać jego sposoby zwodzenia ludzi (2 Koryntian 2:11).

JAK SZATAN ZWODZI LUDZI

20. (a) Jak skuteczny okazał się atak Szatana? (b) Dlaczego powinniśmy liczyć się z tym, że jego postępowanie często może się wydawać niewinne, a nawet pożyteczne?

20 Nie myśl, że stosowane przez Szatana sposoby nakłaniania ludzi, żeby poszli w jego ślady, są zawsze łatwo dostrzegalne. Jest on mistrzem w bałamuceniu. Metody, które stosuje już od tysięcy lat, są tak przebiegłe, że dzisiaj wiele ludzi nawet nie wierzy w jego istnienie. Niegodziwość i zło są dla nich po prostu czymś normalnym, co będzie zawsze. Szatan postępuje podobnie jak dzisiejsi szefowie świata przestępczego, którzy starają się stwarzać pozory czcigodności, ale za kulisami dopuszczają się bardzo niegodziwych czynów. Biblia oznajmia: „Szatan wciąż  przybiera postać anioła światłości” (2 Koryntian 11:14). Można się zatem spodziewać, że jego sposoby zwodzenia ludzi często będą się wydawać niewinne, a nawet pożyteczne.

21. Jaka jest jedna z metod stosowanych przez Szatana?

21 Przypomnij sobie, że Szatan udawał przyjaciela Ewy. Potem podstępnie namówił ją do czegoś, co w jej przekonaniu miało jej wyjść na dobre (1 Mojżeszowa 3:4-6). Tak samo jest dzisiaj. Za pośrednictwem swych ziemskich przedstawicieli Szatan na przykład zręcznie zachęca ludzi, żeby stawiali interesy rządów ludzkich ponad służbę dla Boga. Rozbudza to ducha nacjonalizmu i w rezultacie prowadzi do strasznych wojen. W nowszych czasach Szatan nakłonił ludzi do stworzenia różnych instytucji działających na rzecz pokoju i bezpieczeństwa. Jedną z nich jest Organizacja Narodów Zjednoczonych. Ale czy ona doprowadziła do powstania pokojowego świata? Bynajmniej! Odwraca raczej uwagę od Boskiego postanowienia, które ma zaprowadzić pokój dla ludzkości — od Królestwa pod panowaniem Jezusa Chrystusa, „Księcia Pokoju” (Izajasza 9:6; Mateusza 6:9, 10).

22. Od zdobycia jakiej wiedzy Szatan chciałby nas powstrzymać?

22 Jeżeli chcemy otrzymać dar życia wiecznego, to musimy nabywać dokładnej wiedzy o Bogu, o Jego królującym Synu i o Jego Królestwie (Jana 17:3). Możesz być pewien, że Szatan Diabeł nie chce, abyś posiadł tę wiedzę, i że dołoży wszelkich starań, aby cię od tego powstrzymać. Na przykład postara się o to, żebyś się spotkał ze sprzeciwem, między innymi żeby się z ciebie wyśmiewano. Biblia mówi: „Wszyscy, którzy pragną żyć ze zbożnym oddaniem w łączności z Chrystusem Jezusem, będą też prześladowani” (2 Tymoteusza 3:12).

23. (a) Jak Szatan może się nawet posłużyć naszymi krewnymi i przyjaciółmi, żeby nas zniechęcić? (b) Dlaczego nigdy nie powinno się ustępować wobec sprzeciwu?

23 Nawet bliscy przyjaciele albo krewni mogą ci powiedzieć, że nie pochwalają twego studiowania Pisma Świętego. Jezus Chrystus ostrzegł: „W rzeczy samej nieprzyjaciółmi człowieka będą jego domownicy. Kto ma więcej uczucia dla ojca lub matki niż dla mnie, nie jest mnie godzien, i kto ma więcej uczucia dla syna lub córki niż dla mnie, nie jest mnie godzien” (Mateusza 10:36, 37). Krewni mogą nawet w dobrej wierze próbować cię zniechęcić, nie znają bowiem cudownych prawd biblijnych. Ale  co pomyślałby o tobie Bóg, gdybyś w obliczu sprzeciwu zaniechał studiowania Słowa Bożego? Poza tym, gdybyś ty zrezygnował, czy pomógłbyś przez to przyjaciołom i bliskim zrozumieć, że dokładna wiedza biblijna jest kwestią życia lub śmierci? Natomiast obstawanie przy tym, czego się dowiedziałeś ze Słowa Bożego, może z czasem wpłynąć na nich, żeby poznali prawdę.

24. (a) Do jakich jeszcze sposobów ucieka się Diabeł, żeby powstrzymywać ludzi od nabywania życiodajnej wiedzy? (b) Jak ważne jest twoim zdaniem studiowanie Słowa Bożego?

24 Szatan może też sprawić, że zostaniesz wystawiony na pokusę popełnienia niemoralnych czynów, które się nie podobają Bogu (1 Koryntian 6:9-11). Może również wzbudzić w tobie przeświadczenie, że jesteś zbyt zajęty, aby studiować Biblię. Gdy się jednak nad tym zastanowić, czy może być coś ważniejszego niż zdobywanie takiej wiedzy? Nie pozwól, żeby cokolwiek powstrzymywało cię od zgłębiania tej wiedzy, która prowadzi do wiecznego i szczęśliwego życia na ziemi!

25. Co nie powiedzie się Diabłu, dopóki będziemy mu się przeciwstawiać?

25 Biblia napomina: „Przeciwstawcie się Diabłu”. Gdy to zrobicie, „ucieknie od was” (Jakuba 4:7). Czy to znaczy, że jeśli odeprzesz atak Szatana, on da za wygraną i przestanie cię niepokoić? Skądże, będzie stale ponawiał próby skłonienia cię, żebyś postępował według jego woli. Dopóki jednak będziesz mu się przeciwstawiał, nie uda mu się wciągnąć cię do postępowania na przekór temu, czego sobie życzy Bóg. Pilnie zdobywaj więc tak żywotną wiedzę biblijną i postępuj zgodnie z tym, czego się dowiadujesz. Jest to niezbędne, jeżeli nie chcesz być oszukany za pomocą jeszcze innego narzędzia Szatana, mianowicie religii fałszywej.

[Pytania do studium]

[Ilustracja na stronach 16, 17]

Czy Szatan mógłby zaofiarować Chrystusowi wszystkie te rządy światowe, gdyby do niego nie należały?

[Ilustracja na stronie 19]

Ten złodziej nie urodził się złodziejem, tak jak Diabeł nie został stworzony „diabłem”

[Ilustracja na stronach 20, 21]

Wojna w niebie skończyła się zrzuceniem Szatana i demonów na ziemię. Dzisiaj odczuwamy następstwa tego wydarzenia

[Ilustracja na stronie 24]

Niektórzy mogą sobie nie życzyć, żebyś dalej studiował Biblię