Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

„Trwaj wiernie przy tym, czego cię nauczono”

„Trwaj wiernie przy tym, czego cię nauczono”

 „Trwaj wiernie przy tym, czego cię nauczono”

Tak napisał do młodego Tymoteusza apostoł Paweł (2 Tymoteusza 3:14, Kowalski). Po przeczytaniu tej publikacji dowiedzieli się Państwo, co Bóg przygotował dla tych, którzy Go miłują. Pożądane jest jednak robienie dalszych postępów pod względem duchowym. Świadkowie Jehowy gotowi są pomóc w osiągnięciu tego celu, oczywiście jeżeli Państwo jeszcze nie korzystają z takiej pomocy. Jeżeli w Państwa sąsiedztwie nie ma Świadków Jehowy, wystarczy napisać do najbliższego oddziału (niżej podano niektóre adresy) i poprosić o odwiedziny kaznodziei Świadków Jehowy i o regularne, bezpłatne studium biblijne.