Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Potęga złych duchów

Potęga złych duchów

 Rozdział 10

Potęga złych duchów

1. Dlaczego niejeden człowiek wierzy, że można rozmawiać z umarłymi?

LUDZIE NIERAZ zapewniają, że rozmawiali z umarłymi. James A. Pike, znany biskup Kościoła Episkopalnego, oświadczył kiedyś, że rozmawiał ze swym zmarłym synem Jimem. Jak twierdził Pike, jego syn powiedział: „Wokół mnie jest mnóstwo ludzi i czuję, jakby mnie unosiły czyjeś ręce (...) Byłem bardzo nieszczęśliwy, dopóki ci tego wszystkiego nie opowiedziałem”.

2. (a) Dlaczego nikt nie może rozmawiać z umarłym? (b) Jakie pytania nasuwają się w związku z tym?

2 Ponieważ takie zjawiska są dość częste, więc nie ulega wątpliwości, że wiele ludzi rozmawiało z kimś ze świata duchowego. Nie mogli jednak rozmawiać z umarłymi. Biblia mówi bardzo wyraźnie: „Jeśli chodzi o umarłych, to nie są świadomi niczego” (Kaznodziei 9:5). Jeżeli więc nie umarli przemawiają ze świata duchowego, to kto to robi? Kto się podaje za umarłych?

3. (a) Kto się podaje za zmarłych i dlaczego? (b) Komu złe duchy udzielają informacji?

3 Robią to złe duchy. Te duchy będące demonami to aniołowie, którzy się przyłączyli do buntu Szatana przeciwko Bogu. Dlaczego podają się za zmarłych? Aby szerzyć pogląd, że umarli nadal żyją. Złe duchy skłoniły już niejednego człowieka do uwierzenia w kłamstwo, że śmierć to tylko przejście do innego życia. W celu rozpowszechnienia tego kłamstwa złe duchy przekazują mediom spirytystycznym, wróżbiarzom i czarownikom specjalne informacje, które na pozór mogą pochodzić jedynie od zmarłych.

RZEKOMY ZMARŁY SAMUEL

4. (a) Dlaczego król Saul rozpaczliwie szukał pomocy? (b) Co prawo Boże mówiło na temat mediów spirytystycznych i wróżbiarzy?

4 W Biblii opisano, jak pewien zły duch udawał zmarłego  proroka Bożego Samuela. Było to w 40 roku panowania króla Saula. Potężna armia filistyńska stanęła do walki przeciw izraelskiej armii Saula, który bardzo się przestraszył. Saul znał prawo Boże: „Nie zwracajcie się do mediów i w niczym nie radźcie się zawodowych wróżbiarzy, abyście się nie stali przez nich nieczystymi” (3 Mojżeszowa 19:31). Później jednak Saul odwrócił się od Jehowy. Dlatego Samuel, który żył w tych czasach, nie chciał się już z nim spotykać (1 Samuela 15:35). W tej krytycznej chwili król Saul był zrozpaczony, ponieważ Jehowa nie chciał wysłuchać jego wołania o pomoc.

5. (a) Dokąd Saul udał się z prośbą o pomoc? (b) Co potrafiło zdziałać to medium?

5 Saul tak bardzo chciał się dowiedzieć, co się stanie, że poszedł do pewnej mieszkanki En-Dor, która była medium spirytystycznym. Potrafiła wywołać widzialną dla niej postać. Na podstawie podanego przez nią opisu Saul uznał tę postać za „Samuela”. Wtedy owa osoba duchowa podająca się za Samuela powiedziała: „Dlaczego mnie niepokoisz, każąc mnie wywołać?” Saul odpowiedział: „Jestem w bardzo ciężkim położeniu, ponieważ Filistyni walczą ze mną”. Duch rzekł: „Dlaczego więc pytasz mnie, jeśli sam Jehowa odstąpił od ciebie i okazuje się twym przeciwnikiem?” Zły duch, który udawał Samuela, powiedział następnie Saulowi, że zginie w walce z Filistynami (1 Samuela 28:3-19).

6. Dlaczego z Saulem nie mógł rozmawiać Samuel?

6 Oczywiście to medium spirytystyczne nie nawiązało kontaktu  z prawdziwym Samuelem. Samuel nie żył, a umarły „wraca do ziemi; w tym dniu giną jego myśli” (Psalm 146:4). Wystarczy się trochę nad tym zastanowić, by dojść do wniosku, że to nie mógł być głos zmarłego Samuela. Samuel był prorokiem Bożym. Był więc przeciwny mediom spirytystycznym. Poza tym, jak już wiemy, jeszcze za życia nie chciał rozmawiać z nieposłusznym Saulem. Gdyby nadal żył, czy pozwoliłby medium spirytystycznemu zorganizować mu spotkanie z Saulem? Pomyśl też o tym, że Jehowa odmówił podania Saulowi jakichkolwiek informacji. Czy medium spirytystyczne mogłoby zmusić Jehowę do przekazania mu jakiejś wiadomości za pośrednictwem zmarłego Samuela? Ponadto gdyby żywi rzeczywiście mogli rozmawiać z bliskimi sercu zmarłymi, wówczas Bóg miłości nie powiedziałby, że staną się „nieczyści”, jeśli się udadzą do medium spirytystycznego.

7. Jakie ostrzeżenie ogłosił Bóg, żeby chronić swój lud przed złymi duchami?

7 Rzecz w tym, iż złe duchy starają się szkodzić ludziom, i dlatego Jehowa ostrzega swych sług, żeby ich chronić. Przeczytaj poniższe ostrzeżenie dane narodowi izraelskiemu, które da ci pewne wyobrażenie o tym, jakimi metodami posługują się demony, by zwodzić ludzi. W Biblii czytamy: „Nie powinien się znaleźć u ciebie nikt, (...) kto się trudni wróżbiarstwem, uprawia magię, ani kto wypatruje znaków, ani czarownik, nikt, kto na drugich rzuca urok, ani kto się radzi medium, ani zawodowy przepowiadacz, ani kto wypytuje zmarłych. Każdy bowiem, kto się zajmuje tymi rzeczami, jest obrzydliwością dla Jehowy” (5 Mojżeszowa 18:10-12). Powinniśmy się dowiedzieć, co złe duchy robią dzisiaj, by szkodzić ludziom, i jak można się przed nimi chronić. Najpierw jednak zastanówmy się nad tym, kiedy i jak powstały złe duchy.

 ANIOŁOWIE, KTÓRZY SIĘ STALI ZŁYMI DUCHAMI

8. (a) Kogo Szatan zdołał nakłonić do buntu przeciwko Bogu? (b) Gdzie się oni udali po porzuceniu pracy w niebie?

8 Okłamując Ewę w ogrodzie Eden, pewne stworzenie anielskie stało się złym duchem, Szatanem Diabłem, który potem starał się nakłonić innych aniołów do wystąpienia przeciwko Bogu. Po pewnym czasie mu się to udało. Niektórzy aniołowie porzucili pracę, którą Bóg im zlecił w niebie, zeszli na ziemię i przybrali ciała podobne ludziom. Chrześcijański uczeń Juda wspomniał o nich jako o ‛aniołach, którzy nie zachowali pierwotnego stanowiska, lecz opuścili swe właściwe miejsce pobytu’ (Judy 6). Dlaczego zeszli na ziemię? Jakie złe pragnienie wszczepił im Szatan, żeby ich skłonić do zrezygnowania ze wspaniałych stanowisk, które mieli w niebie?

9. (a) Dlaczego aniołowie zeszli na ziemię? (b) Jak Biblia ujawnia, że ich postępek był zły?

9 Biblia tak mówi o tym: „Synowie prawdziwego Boga zaczęli zwracać uwagę na córki ludzkie, iż były urodziwe; i brali je sobie za żony, te wszystkie, które się im spodobały” (1 Mojżeszowa 6:2). Tak, aniołowie ucieleśnili się. Zeszli na ziemię, żeby współżyć cieleśnie z pięknymi kobietami. Ale aniołom nie wolno było mieć takich przygód miłosnych. Był to akt nieposłuszeństwa. Biblia mówi, że to, czego się dopuścili, równa się homoseksualnym praktykom mieszkańców Sodomy i Gomory (Judy 6, 7). Co z tego wynikło?

10, 11. (a) Jakie dzieci mieli aniołowie? (b) Co się stało z olbrzymami, gdy nastąpił potop? (c) Co się stało podczas potopu z aniołami?

 10 Tym aniołom i ich żonom rodziły się dzieci. Były jednak jakieś inne. Wyrastały na niegodziwych olbrzymów. Biblia nazywa ich ‛mocarzami z dawnych czasów, mężami sławnymi’. Te olbrzymy usiłowały zmusić wszystkich do tego, żeby byli tak źli, jak oni. W rezultacie, jak mówi Biblia, „wielkie było zło człowieka na ziemi i każda myśl jego serca wciąż tylko skłaniała się do złego” (1 Mojżeszowa 6:4, 5). Dlatego Jehowa zesłał potop. Olbrzymy, czyli „Nefilimowie”, jak również wszyscy inni niegodziwi ludzie utonęli. A co się stało z aniołami, którzy zeszli na ziemię?

11 Ci nie utonęli. Zrezygnowali z ciała fizycznego i powrócili do nieba jako osoby duchowe. Ale już nie pozwolono im ponownie wejść w skład organizacji Bożej złożonej ze świętych aniołów. Jak mówi Biblia, „Bóg nie powstrzymał się od ukarania aniołów, którzy zgrzeszyli, lecz wrzuciwszy ich do Tartaru, wydał ich dołom gęstej ciemności, aby ich zachować na sąd” (2 Piotra 2:4).

12. (a) Co spotkało złych aniołów po powrocie do nieba? (b) Dlaczego już nie przybierali postaci ludzkiej? (c) Co teraz robią?

 12 Ci źli aniołowie nie zostali wtrąceni do literalnego miejsca zwanego Tartarem. Słowo Tartar, w niektórych Bibliach mylnie tłumaczone na „piekło”, odnosi się raczej do poniżonego, upadłego stanu tych aniołów. Zostali odcięci od duchowego światła organizacji Bożej i czeka ich tylko wieczne zniszczenie (Jakuba 2:19; Judy 6). Od czasów potopu Bóg już nie pozwala tym demonicznym aniołom przybierać postaci ludzkiej, nie mogą więc bezpośrednio zaspokajać swych nienaturalnych żądz. Mogą jednak w dalszym ciągu wywierać niebezpieczny wpływ na mężczyzn i kobiety. Z pomocą tych demonów Szatan „zwodzi całą zamieszkaną ziemię” (Objawienie 12:9). Obserwowany obecnie ogromny wzrost liczby przestępstw na tle seksualnym, wypadków stosowania przemocy oraz innego bezprawia wskazuje na konieczność zachowywania czujności, żeby nie dać się im zwieść.

JAK ZWODZĄ ZŁE DUCHY

13. (a) Jak złe duchy zwodzą? (b) Co to jest spirytyzm i co mówi o nim Biblia?

13 Jak już wiemy, Szatan, „bóg tego systemu rzeczy”, posługuje się rządami światowymi i religią fałszywą, żeby zaślepiać ludzi na prawdy biblijne (2 Koryntian 4:4). Innym ważnym narzędziem używanym przez złe duchy do zwodzenia mężczyzn i kobiet jest spirytyzm. Co to jest spirytyzm? Jest to nawiązywanie kontaktu ze złymi duchami albo bezpośrednio, albo za pośrednictwem człowieka będącego medium. Przez uprawianie spirytyzmu człowiek dostaje się pod wpływ demonów. Biblia ostrzega nas przed wszelkimi praktykami, które mają jakikolwiek związek ze spirytyzmem (Galatów 5:19-21; Objawienie 21:8).

14. (a) Co to jest wróżenie? (b) Co o tym mówi Biblia?

14 Bardzo rozpowszechnioną formą spirytyzmu jest wróżenie. Jest to praktyka dowiadywania się o przyszłości albo o czymś nieznanym przy pomocy niewidzialnych duchów. Wskazuje na to wypowiedź chrześcijańskiego ucznia Łukasza: „Spotkała nas pewna dziewczyna służebna, która miała ducha, demona wróżenia. Uprawianiem sztuki przepowiadania przynosiła wielkie zyski swoim panom”. Apostołowi Pawłowi udało się wyzwolić  tę dziewczynę z mocy złego ducha i odtąd już nie potrafiła przepowiadać przyszłości (Dzieje Apostolskie 16:16-19).

15. (a) Co jeszcze wiąże się ze spirytyzmem? (b) Dlaczego zajmowanie się takimi rzeczami jest niebezpieczne?

15 Dużo ludzi interesuje się spirytyzmem, ponieważ jest w nim coś tajemniczego i niesamowitego. Fascynuje ich. W rezultacie wdają się w czary, wuduizm, hipnotyzm, magię i astrologię. Również tablice alfabetyczne lub tym podobne rzeczy mają związek ze spirytyzmem. Tacy ludzie czytują książki na ten temat, chodzą na filmy lub oglądają programy telewizyjne związane z tymi sprawami. Mogą nawet chodzić na spotkania, podczas których medium stara się nawiązać kontakt ze światem duchów. Byłoby to jednak postępowanie bardzo niemądre ze strony kogoś, kto chciałby służyć prawdziwemu Bogu. Poza tym jest to niebezpieczne. Może pociągnąć za sobą nie byle jakie kłopoty. A w dodatku Bóg osądzi i odtrąci wszystkich spirytystów (Objawienie 22:15).

16. Jak Biblia wskazuje, że chrześcijanie powinni prowadzić walkę ze złymi duchami?

16 Nawet jeśli ktoś robi wszystko, co może, żeby nie mieć nic wspólnego ze spirytyzmem, to jednak złe duchy mogą go zaatakować. Przypomnij sobie, że Jezus Chrystus słyszał głos samego Diabła, który go kusił do przekroczenia prawa Bożego (Mateusza 4:8, 9). Inni słudzy Boży też byli obiektem takich ataków. Apostoł Paweł powiedział: „Zmagamy się (...) ze złymi mocami duchowymi w miejscach niebiańskich”. To dowodzi, że każdy sługa Boży musi ‛wziąć pełną zbroję Bożą, aby mógł stawić opór’ (Efezjan 6:11-13).

ODPIERANIE ATAKU ZŁYCH DUCHÓW

17. Co powinieneś zrobić, gdyby przemówił do ciebie jakiś „głos” ze świata duchów?

17 Co należałoby zrobić, gdyby przemówił do ciebie jakiś „głos” ze świata duchów? Jak powinieneś postąpić, gdyby ten „głos” podawał się za twego zmarłego krewnego lub jakiegoś dobrego ducha? A co zrobił Jezus, gdy przemówił do niego „władca demonów”? (Mateusza 9:34). Powiedział: „Idź precz, Szatanie!” (Mateusza 4:10). Możesz postąpić tak samo. Poza tym możesz wzywać na pomoc Jehowę. Módl się głośno,  używając imienia Bożego. Pamiętaj, że Bóg jest potężniejszy niż złe duchy. Przestrzegaj tego mądrego sposobu postępowania. Nie słuchaj głosów z dziedziny duchowej (Przysłów 18:10; Jakuba 4:7). To nie znaczy, że każdego, kto usłyszał „głosy”, zagadnęły demony. Niekiedy słyszenie głosów może być następstwem chorób fizycznych lub psychicznych.

18. Jaki dobry przykład pierwszych chrześcijan w Efezie pomaga nam się uwolnić od spirytyzmu?

18 Być może w przeszłości zajmowałeś się praktykami spirytystycznymi i teraz chciałbyś się od tego uwolnić. Co zrobić? Zastanów się nad tym, jak postąpili pierwsi chrześcijanie w Efezie. Biblia mówi, że po przyjęciu głoszonego przez apostoła  Pawła „słowa Jehowy” „bardzo wielu tych, którzy uprawiali sztuki magiczne, poznosiło swoje księgi i spaliło je wobec wszystkich”. Księgi te były warte 50 000 sztuk srebra! (Dzieje Apostolskie 19:19, 20). Jeżeli masz jakieś przedmioty bezpośrednio związane ze spirytyzmem, to idąc za przykładem ludzi, którzy zostali naśladowcami Chrystusa w Efezie, postąpisz mądrze, gdy je zniszczysz bez względu na ich wartość.

19. (a) O czym nie wiedzą ludzie zajmujący się spirytyzmem? (b) Co trzeba zrobić, jeżeli chcemy być szczęśliwi i żyć wiecznie na ziemi?

19 W związku z zaznaczającym się dziś wielkim zainteresowaniem tym, co dziwne i tajemnicze, coraz więcej ludzi zaczyna się zajmować spirytyzmem. Jednakże większość z nich nie wie, że w rzeczywistości zadaje się ze złymi duchami. To nie jest niewinna zabawa. Złe duchy potrafią wyrządzić szkodę. Są złośliwe. Zanim Chrystus zniszczy je raz na zawsze, robią wszystko, co mogą, aby narzucić ludziom swoją niegodziwą władzę (Mateusza 8:28, 29). Jeżeli więc chciałbyś być szczęśliwy i żyć wiecznie na ziemi, gdy wszelkie zło będzie z niej usunięte, to musisz się wystrzegać wpływu demonów przez unikanie wszelkich form spirytyzmu.

[Pytania do studium]

[Ilustracja na stronie 91]

Z kim się skontaktowało medium spirytystyczne w En-Dor?

[Ilustracje na stronach 92, 93]

Anielscy synowie Boży zwrócili uwagę na córki ludzkie

[Ilustracja na stronie 94]

Zmaterializowani aniołowie się nie potopili. Zrezygnowali z fizycznego ciała i powrócili do nieba

[Ilustracja na stronie 97]

Biblia każe unikać wszelkich form spirytyzmu

[Ilustracja na stronie 98]

Nowo nawróceni chrześcijanie w Efezie spalili swoje księgi spirytystyczne — dobry przykład dla nas