Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Po Armagedonie rajska ziemia

Po Armagedonie rajska ziemia

 Rozdział 19

Po Armagedonie rajska ziemia

1. (a) Jak ludzie zazwyczaj wyobrażają sobie Armagedon? (b) Co w tej sprawie ma do powiedzenia Biblia?

„ARMAGEDON” to słowo, które zazwyczaj wywołuje trwogę. Przywódcy światowi nazywają tak ewentualną trzecią wojnę światową. Biblia natomiast mówi o Armagedonie jako o miejscu, w którym Bóg poprowadzi sprawiedliwą wojnę (Objawienie 16:14, 16, NP). Ta wojna Boża utoruje drogę do sprawiedliwego nowego porządku.

2. (a) Kto zginie podczas Armagedonu? (b) Czego więc powinniśmy się wystrzegać?

2 W przeciwieństwie do wojen ludzkich, na których giną zarówno dobrzy, jak i źli, Armagedon zniszczy tylko złych (Psalm 92:8, NP). Jehowa Bóg będzie Sędzią i usunie każdego, kto rozmyślnie łamie Jego sprawiedliwe prawa. Dzisiaj wiele ludzi nie dopatruje się niczego złego w rozpuście, pijaństwie, a także w kłamstwach i oszustwach. Jednakże w oczach Boga jest to złe. Dlatego w Armagedonie Bóg nie oszczędzi nikogo, kto w tym trwa (1 Koryntian 6:9, 10; Objawienie 21:8). Kto uprawia takie złe rzeczy, mimo że zna odpowiednie prawa Boże, powinien zatem koniecznie zmienić swoje postępowanie.

3. (a) Do czego Jezus przyrównał koniec obecnego świata? (b) Co się stanie z Szatanem i jego demonami? (c) Co mówią wersety przytoczone na następnych stronach o warunkach, które zapanują na rajskiej ziemi?

3 Po Armagedonie nic nie pozostanie z tego złego świata. Będą żyć tylko ludzie służący Bogu (1 Jana 2:17). Jezus Chrystus przyrównał tę sytuację do czasów Noego, kiedy to „świat ówczesny uległ zagładzie” (Mateusza 24:37-39; 2 Piotra 3:5-7, 13; 2:5). Po Armagedonie Królestwo Boże będzie jedynym rządem panującym nad ziemią. Nie będzie Szatana ani jego demonów (Objawienie 20:1-3). Zastanów się nad przedstawionymi na następnych stronach kilkoma dobrodziejstwami, których według Biblii zaznają ludzie posłuszni.

 POKÓJ DLA CAŁEJ LUDZKOŚCI

„Dziecię bowiem narodziło się nam, syn został nam dany; panowanie książęce spocznie na jego barkach. A z imienia będzie zwany (...) Księciem Pokoju. Dostatkowi książęcego panowania i pokojowi nie będzie końca” (Izajasza 9:6, 7 [9:5, 6, NP]).

„Za dni jego sprawiedliwy się rozkrzewi i będzie pod dostatkiem pokoju, jak długo stanie księżyca. A poddanych będzie miał od morza do morza i od Rzeki aż do krańców ziemi” (Psalm 72:7, 8).

NIGDY WIĘCEJ WOJNY

„Chodźcie, obejrzyjcie posunięcia Jehowy, jak doprowadza do zadziwiających wydarzeń na ziemi. Wstrzymuje wojny aż po najdalsze krańce ziemi” (Psalm 46:8, 9 [46:9, 10, NP]).

 ZAPEWNIONE DOBRE WARUNKI MIESZKANIOWE I CIEKAWA PRACA

„Na pewno pobudują domy i będą w nich mieszkać (...). Nie będą budować, aby ktoś inny to zajmował; nie będą sadzić, aby ktoś inny to jadł (...); pracę swoich rąk wybrani moi spożytkują w pełni. Nie będą się trudzić na próżno ani nie będą rodzić na niepokój; bo są latoroślą złożoną z wybrańców Jehowy, a potomkowie ich z nimi” (Izajasza 65:21-23).

NIE BĘDZIE JUŻ PRZESTĘPCZOŚCI, STOSOWANIA PRZEMOCY ANI NIEGODZIWOŚCI

„Sami złoczyńcy bowiem będą odcięci (...). Jeszcze tylko chwilka, a już nie będzie niegodziwca; i na pewno spojrzysz uważnie na jego miejsce, a tu go nie ma” (Psalm 37:9, 10).

„Co się tyczy złych, ci będą wycięci z ziemi; a co do zdradzieckich, ci będą z niej wyrwani” (Przysłów 2:22).

 CAŁA ZIEMIA RAJEM

Jezus powiedział: „Będziesz ze mną w Raju” (Łukasza 23:43).

„Sami sprawiedliwi posiądą ziemię i będą na niej mieszkali na zawsze” (Psalm 37:29).

OBFITOŚĆ DOBREJ ŻYWNOŚCI DLA WSZYSTKICH

„I na pewno Jehowa zastępów wyda dla wszystkich ludów (...) ucztę z potraw ociekających oliwą, ucztę z wina wystałego na osadach, z ociekających oliwą potraw pełnych szpiku” (Izajasza 25:6).

„Będzie pełno zboża na ziemi; na szczytach gór nawet będzie obfitość”. „Ziemia na pewno wyda swój urodzaj; pobłogosławi nam Bóg, Bóg nasz” (Psalm 72:16; 67:6 [67:7, NP]).

4, 5. (a) Jakie warunki nie będą już panować na ziemi? (b) Co ludzie będą wtedy mogli robić, czego dzisiaj często robić nie można?

 4 Zapewne chciałbyś żyć na rajskiej ziemi przypominającej ogród, w którym został stworzony pierwszy człowiek Adam (1 Mojżeszowa 2:8; Łukasza 23:43). Pomyśl tylko — żadnych wojen, przestępstw ani stosowania przemocy. Można wszędzie spacerować o dowolnej porze dnia lub nocy bez obawy napadu. Złych po prostu już nie będzie (Psalm 37:35-38).

5 To znaczy, że już nie będzie nieuczciwych polityków ani chciwych przedsiębiorców, którzy uciskają ludzi. Nie będzie też brzemienia wysokich podatków przeznaczanych na pokrycie kosztów zbrojeń. Nikt nie będzie musiał się obywać bez dobrego pożywienia i wygodnego mieszkania, ponieważ nie może sobie na to pozwolić. Nie będzie bezrobocia, inflacji i wysokich cen. Kłopoty, z którymi dzisiaj borykają się rodziny, przestaną istnieć. Każdy będzie mieć interesującą pracę oraz będzie mógł oglądać owoce swoich wysiłków i się nimi cieszyć.

6. (a) Jaką pracę będą wykonywać ci, którzy przeżyją Armagedon? (b) Jak Bóg pobłogosławi wykonywaną pracę?

6 Ci, którzy przeżyją Armagedon, zajmą się oczyszczaniem ziemi i usuwaniem ruin starego systemu. Następnie pod kierownictwem władzy Królestwa dostąpią zaszczytu pielęgnowania ziemi i przekształcania jej w piękne miejsce zamieszkania. Cóż to będzie za radosna praca! Bóg pobłogosławi każdemu przedsięwzięciu. Zapewni odpowiedni klimat, żeby uzyskiwano dobre plony i żeby się zwiększały stada bydła, przy czym ochroni je przed chorobami i stratami.

7. (a) Jaka obietnica Boża się spełni? (b) Czego, zgodnie z obietnicą Bożą, mogą się spodziewać chrześcijanie?

7 Spełni się zapisana przez psalmistę następująca obietnica miłościwego Stwórcy: „Otwierasz rękę swą i zaspokajasz pragnienie wszystkiego, co żyje” (Psalm 145:16). Wszystkie stosowne pragnienia bogobojnych ludzi będą w pełni zaspokajane. Nawet nie potrafimy sobie wyobrazić, jak cudowne będzie życie w ziemskim raju. Apostoł Piotr napisał o postanowieniu Boga powziętym dla dobra Jego ludu: „Są (...) nowe niebiosa ziemia nowa, których według Jego [Bożej] obietnicy oczekujemy, a w nich ma mieszkać sprawiedliwość” (2 Piotra 3:13; Izajasza 65:17; 66:22).

8. (a) Dlaczego nie jest nam potrzebne nowe sklepienie niebieskie? (b) Czym są „nowe niebiosa”?

 8 Czym są te „nowe niebiosa”? Nie są nowym sklepieniem niebieskim. Bóg tak stworzył nasze fizyczne niebiosa, że są doskonałe i przynoszą Mu chwałę (Psalm 8:4; 19:2, 3, NP). „Nowe niebiosa” to nowa władza nad ziemią. Obecne „niebiosa” składają się z rządów ludzkich. Po Armagedonie już ich nie będzie (2 Piotra 3:7). „Nowymi niebiosami”, które je zastąpią, jest niebiański rząd Boży. Jego królem jest Jezus Chrystus. Jednakże współrządzić z nim będą, jako członkowie „nowych niebios”, 144 000 jego wiernych naśladowców (Objawienie 5:9, 10; 14:1, 3).

9. (a) Czym jest „nowa ziemia”? (b) Czym jest ziemia, która ma być zniszczona?

9 A czym jest „nowa ziemia”? Nie jest nową planetą. Bóg przygotował naszą planetę Ziemię dla ludzi, żeby mogli na niej mieszkać, i zgodnie z Jego wolą ma ona służyć temu celowi na zawsze (Psalm 104:5). Wyrażenie „nowa ziemia” oznacza nową społeczność ludzką. W Biblii często używa się słowa „ziemia” właśnie w tym znaczeniu. Na przykład jest w niej powiedziane: „Cała ziemia [to znaczy ludzkość] nadal mówiła jednym językiem” (1 Mojżeszowa 11:1). „Ziemia”, która będzie zniszczona, to ludzie, którzy z własnej woli stali się cząstką złego systemu rzeczy (2 Piotra 3:7). „Nowa ziemia”, która ich zastąpi, będzie się składać z prawdziwych sług Bożych, którzy się odłączyli od świata złych ludzi (Jana 17:14; 1 Jana 2:17).

10. (a) Kto jest teraz zgromadzany i dokąd? (b) Co niemożliwego do zrealizowania przez rządy ludzkie zostanie według wersetów zamieszczonych na następnych stronach dokonane na rajskiej ziemi?

10 Już teraz są zgromadzani do zboru chrześcijańskiego ludzie wszystkich ras i narodowości, którzy będą stanowić cząstkę „nowej ziemi”. Jedność i pokój w ich szeregach to zaledwie mała próbka tego, co tak uprzyjemni życie na rajskiej ziemi po Armagedonie. Doprawdy, Królestwo Boże urzeczywistni wszystko, o czym żaden rząd ludzki nawet nie mógł marzyć. Zastanów się nad kilkoma takimi dobrodziejstwami przedstawionymi na następnych stronach.

 ZBRATANIE SIĘ CAŁEJ LUDZKOŚCI

„Bóg nie jest stronniczy, lecz w każdym narodzie człowiek, który się Go boi i czyni sprawiedliwość, jest Mu przyjemny” (Dzieje Apostolskie 10:34, 35).

„Oto wielka rzesza, której żaden człowiek nie potrafił zliczyć, ze wszystkich narodów i szczepów, i ludów, i języków (...) Nie będą już łaknąć ani pragnąć” (Objawienie 7:9, 16).

POKÓJ MIĘDZY LUDŹMI A ZWIERZĘTAMI

„I naprawdę wilk pobędzie chwilę z barankiem, a z koźlęciem poleży nawet lampart, i będą razem cielę i młody grzywiasty lew, i tuczne bydlę; a przewodnikiem ich będzie po prostu mały chłopiec” (Izajasza 11:6; 65:25).

 NIGDY WIĘCEJ CHORÓB, STARZENIA SIĘ ANI ŚMIERCI

„Wtedy będą otwarte oczy niewidomych i zostaną odetkane uszy głuchych. Wtedy chromy będzie się wspinał jak jeleń, a język niemych będzie wykrzykiwać z radości” (Izajasza 35:5, 6).

„Bóg będzie z nimi. I otrze wszelką łzę z ich oczu, i nie będzie już śmierci, nie będzie też żałoby ani krzyku, ani bólu. Rzeczy dawniejsze przeminęły” (Objawienie 21:3, 4).

UMARLI POWRÓCĄ DO ŻYCIA

„Nadchodzi godzina, w której wszyscy, co są w grobowcach pamięci, usłyszą jego głos i wyjdą” (Jana 5:28, 29).

„I wydało morze umarłych, którzy w nim byli, także śmierć i Hades wydały umarłych, którzy w nich byli” (Objawienie 20:13).

11. Co często rujnuje raj, który sobie teraz tworzą niektórzy ludzie?

11 O ileż lepszy będzie raj pod panowaniem Królestwa Bożego niż cokolwiek, co może dać stary system rzeczy! Co prawda niektórzy postarali się o to, żeby miejsce, w którym mieszkają,  przypominało raj. Ale ci sami ludzie mogą być podli i samolubni, a nieraz nawet się wzajemnie nienawidzą. Poza tym z czasem zaczynają chorować, starzeją się i umierają. Po Armagedonie zaś raj na ziemi to znacznie więcej niż tylko piękne domy, ogrody i parki.

12, 13. (a) Jaki pokój zapanuje po Armagedonie? (b) Co jest potrzebne do wprowadzenia takich warunków?

12 Pomyśl tylko! Ludzie wszystkich ras i narodowości będą się uczyć, jak współżyć ze sobą niby bracia i siostry. Będą naprawdę miłować się wzajemnie. Nikt nie będzie samolubny czy nieżyczliwy. Nikt nie będzie nienawidzić drugiego człowieka jedynie z powodu jego rasy, koloru skóry czy pochodzenia. Znikną wszelkie uprzedzenia. Każdy mieszkaniec ziemi będzie drugiemu prawdziwym przyjacielem i bliźnim. Będzie to prawdziwy raj pod względem duchowym. Czy chciałbyś żyć w takim raju pod panowaniem „nowych niebios”?

13 Dzisiaj dużo się mówi o pokojowym współżyciu, a nawet utworzono „Organizację Narodów Zjednoczonych”. Mimo to ludzie i narody są podzieleni jak jeszcze nigdy. Czego więc potrzeba? Ludzie muszą zmienić swoje serca. Ale dokonanie takiego cudu przerasta możliwości rządów tego świata. Dokonuje tego jednak biblijne orędzie o miłości Bożej.

14. Co się już teraz dzieje na dowód, że takie rajskie warunki rzeczywiście zapanują?

14 W wielu ludziach, którzy się dowiadują o sprawiedliwym nowym systemie, wzbiera miłość do Boga. W rezultacie, idąc za Jego przykładem, zaczynają się odnosić z miłością do innych (1 Jana 4:9-11, 20). Oznacza to wielką zmianę w ich życiu. Niejeden człowiek, który był podły i pełen nienawiści jak dzikie zwierzę, stał się dzięki temu łagodny i usposobiony pokojowo. Tacy ludzie są jak posłuszne owce zgromadzani do trzody chrześcijańskiej.

15. (a) Jakie dwie grupy chrześcijan istnieją? (b) Kim będą pierwsi ludzie stanowiący „nową ziemię”?

15 Od ponad 1900 lat jest zgromadzana „mała trzódka” 144 000 chrześcijan, którzy mają panować razem z Chrystusem. Tylko niewielu z nich jeszcze żyje na ziemi; większość już panuje razem z Chrystusem w niebie (Łukasza 12:32; Objawienie 20:6). Natomiast o innych chrześcijanach Jezus  powiedział: „Mam i drugie owce, które nie są z tej owczarni [„małej trzódki”]; te również muszę przywieść i będą słuchać mego głosu, i stanie się jedno stado, jeden pasterz” (Jana 10:16). Obecnie jest zgromadzana „wielka rzesza” tych „drugich owiec”. Ci chrześcijanie będą pierwszymi członkami „nowej ziemi”. Podczas „wielkiego ucisku”, który nastąpi pod koniec obecnego złego systemu, Jehowa ich ochroni, żeby mogli ocaleć i żyć w ziemskim raju (Objawienie 7:9, 10, 13-15).

16. Dzięki jakiemu cudowi ludzie będą się przyjemnie czuć w towarzystwie zwierząt?

16 Jeszcze jeden cud uprzyjemni po Armagedonie panujące wtedy rajskie warunki. Takie zwierzęta, jak lwy, tygrysy, lamparty i niedźwiedzie, które teraz mogą być niebezpieczne, będą usposobione pokojowo. Jakże przyjemnie będzie wtedy pospacerować po lesie i przez chwilę pobyć w towarzystwie lwa albo wielkiego niedźwiedzia! Nigdy już nie będzie się trzeba bać innego stworzenia.

17, 18. (a) Jakiej przyczyny smutku nie będzie na rajskiej ziemi? (b) Dlaczego możemy być pewni, że wszyscy będą się cieszyć doskonałym zdrowiem?

17 Ale bez względu na to, jak piękne byłyby domy i ogrody, jak mili i życzliwi byliby ludzie albo jak przyjazne byłyby zwierzęta, nadal panowałby smutek, gdybyśmy chorowali, starzeli się i umierali. A kto może dać wszystkim ludziom doskonałe zdrowie? Rządom ludzkim nie udało się zwalczyć raka, schorzeń układu krążenia i innych chorób. Ale nawet gdyby się to powiodło, nie zapobiegłoby to — jak przyznają lekarze — starzeniu się ludzi. Z czasem psułby się nam wzrok, wiotczałyby mięśnie, marszczyłaby się skóra, a narządy wewnętrzne przestawałyby funkcjonować. Potem nastąpiłaby śmierć. Jakie to smutne!

18 Po Armagedonie na rajskiej ziemi Bóg dokona wielkiego cudu, dzięki czemu wszystko to się zmieni, Biblia obiecuje bowiem: „Żaden mieszkaniec nie powie: ‛Zachorowałem’” (Izajasza 33:24). Gdy Jezus Chrystus żył na ziemi, dał dowód swojej mocy, uzdrawiając wszelkie choroby będące następstwem grzechu odziedziczonego po Adamie (Marka 2:1-12; Mateusza 15:30, 31). Pod panowaniem Królestwa nikt nie będzie się starzeć. Starsi ludzie znowu staną się młodzi. ‛Ciało człowieka stanie się czerstwiejsze niż za młodu’ (Hioba 33:25). Jakie to będzie  zachwycające, gdy po przebudzeniu się co rano stwierdzimy, że jesteśmy zdrowsi niż poprzedniego dnia!

19. Co będzie ostatnim wrogiem, który zostanie unicestwiony, i jak się to stanie?

19 Na pewno nikt, kto na rajskiej ziemi będzie się cieszył młodzieńczą świeżością i doskonałym zdrowiem, nie zechce umierać. Nikt też nie będzie musiał umrzeć! Ci, którzy skorzystają z ofiary okupu, otrzymają w końcu od Boga wspaniały dar ‛życia wiecznego poprzez Chrystusa Jezusa, naszego Pana’ (Rzymian 6:23). Jak mówi Biblia, Chrystus „musi panować jako król, dopóki Bóg nie położy mu pod nogi wszystkich nieprzyjaciół. Jako ostatni nieprzyjaciel ma być zniszczona śmierć” (1 Koryntian 15:25, 26; Izajasza 25:8).

20. Kto jeszcze, oprócz dzisiaj żyjących ludzi, będzie się mógł rozkoszować rajską ziemią i jak to będzie możliwe?

20 Nawet ci, którzy umarli, będą się mogli rozkoszować rajską ziemią. Powrócą do życia! Zamiast nekrologów będą publikowane radosne wiadomości o zmartwychwstałych. Jakże cudownie będzie witać powracających z grobów zmarłych ojców, matki, dzieci i innych bliskich! Żadne kostnice, cmentarze ani nagrobki nie będą już mącić piękna rajskiej ziemi.

21. (a) Kto pomoże dopilnować przestrzegania praw i pouczeń danych przez „nowe niebiosa”? (b) Jak możemy dowieść, że rzeczywiście oczekujemy „nowych niebios” i „nowej ziemi”?

21 Kto będzie sprawować nadzór nad pracami prowadzonymi na rajskiej ziemi i nimi kierować? Wszystkie prawa i pouczenia będą pochodzić od „nowych niebios”. Na ziemi zaś będą ustanowieni wierni mężczyźni, którzy zadbają o to, żeby trzymano się tych praw i pouczeń. Ponieważ ci mężczyźni będą specjalnymi przedstawicielami Królestwa niebiańskiego, nazwano ich w Biblii „książętami” (Izajasza 32:1, 2; Psalm 45:17, NP). Już dzisiaj są w zborze chrześcijańskim ustanawiani przez świętego ducha Bożego mężczyźni, którzy czuwają nad działalnością zboru i nią kierują (Dzieje Apostolskie 20:28). Możemy być pewni, że po Armagedonie Chrystus dopilnuje, żeby odpowiedni mężczyźni byli zamianowani przedstawicielami rządu Królestwa, będzie bowiem bezpośrednio ingerował w sprawy ziemskie. Jak możesz dowieść, że z utęsknieniem oczekujesz Bożych „nowych niebios” i „nowej ziemi”? Przez dokładanie wszelkich starań, żeby spełniać wymagania stawiane ludziom pragnącym żyć w tym sprawiedliwym nowym systemie (2 Piotra 3:14).

[Pytania do studium]