Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

„Koniec świata” jest bliski!

„Koniec świata” jest bliski!

 Rozdział 18

„Koniec świata” jest bliski!

1. Skąd ziemscy naśladowcy Chrystusa mieli wiedzieć, kiedy on obejmie władzę w niebie?

GDY JEZUS CHRYSTUS wyrzucił z nieba Szatana i jego aniołów oraz objął władzę królewską, stało się to dla Szatana i jego złego systemu zapowiedzią bliskiego końca (Objawienie 12:7-12). Ale skąd naśladowcy Chrystusa na ziemi mieli wiedzieć, że coś takiego miało miejsce w niebie, skoro nie mogli tego zobaczyć? Skąd mieli wiedzieć, że Chrystus jest niewidzialnie obecny i króluje oraz że „koniec świata” jest bliski? Przez sprawdzanie, czy spełnia się „znak” podany przez Jezusa.

2. Jakie pytania zadali Chrystusowi jego uczniowie?

2 Gdy Jezus na krótko przed śmiercią siedział na Górze Oliwnej, podeszło do niego czterech apostołów i poprosiło go o „znak”. Według Nowego Przekładu Brytyjskiego i Zagranicznego Towarzystwa Biblijnego pytanie ich brzmiało następująco: „Powiedz nam, kiedy się to stanie i jaki będzie znak twego przyjścia i końca świata?” (Mateusza 24:3). Co to znaczy „twoje przyjście” „koniec świata”?

3. (a) Co naprawdę znaczą wyrażenia „twoje przyjście” „koniec świata”? (b) Jak więc brzmi w poprawnym tłumaczeniu pytanie zadane przez uczniów Chrystusa?

3 Przetłumaczone tutaj na „przyjście” greckie słowo „paruzja” znaczy „obecność”. A zatem pojawienie się „znaku” dowodzi, że Chrystus, chociaż niewidzialny, jest obecny — że już przyszedł obdarzony władzą królewską. Bardzo też dezorientuje wyrażenie „koniec świata”, bo nie oznacza końca ziemi, tylko koniec systemu rzeczy podległego Szatanowi (2 Koryntian 4:4). W poprawnym tłumaczeniu pytanie apostołów brzmi więc następująco: „Powiedz nam: Kiedy się to stanie oraz co będzie znakiem twej obecności zakończenia systemu rzeczy?” (Mateusza 24:3, według New World Translation).

 ZNAK „DNI OSTATNICH”

4. (a) Co się składa na „znak” dany przez Jezusa? (b) Pod jakim względem można ten „znak” przyrównać do linii papilarnych?

4 Jezus nie podał tylko jednego wydarzenia, które by stanowiło „znak”. Mówił o wielu różnych okolicznościach i sytuacjach. Poza Mateuszem jeszcze inni pisarze biblijni wymienili dodatkowe zdarzenia, które miały wyróżniać „dni ostatnie”. Wszystkie przepowiedziane wypadki miały nastąpić w okresie nazwanym przez pisarzy biblijnych „dniami ostatnimi” (2 Tymoteusza 3:1-5; 2 Piotra 3:3, 4). Miały być tak jednoznaczne, jak linie papilarne, których nie można przypisać nikomu innemu. Znamieniem „dni ostatnich” są określone wydarzenia. Stanowią one wyraźne „linie papilarne”, które nie pasują do żadnego innego okresu.

5, 6. Jaki wniosek co do „zakończenia systemu rzeczy” nasuwa się w trakcie rozważania opisanych na następnych stronach 11 charakterystycznych cech „dni ostatnich”?

5 W rozdziale 16 tej książki rozpatrywaliśmy biblijne dowody, że Chrystus powrócił w roku 1914 i zaczął sprawować władzę wśród swoich nieprzyjaciół. Przypatrz się teraz uważnie różnym cechom charakterystycznym „znaku” obecności Chrystusa i dalszym dowodom „dni ostatnich” tego podległego Szatanowi niegodziwego systemu rzeczy. W trakcie zapoznawania się z przepowiedzianymi wydarzeniami, które wyliczono na następnych czterech stronach, zwróć uwagę, jak one się spełniały od roku 1914.

 „POWSTANIE (...) NARÓD PRZECIW NARODOWI I KRÓLESTWO PRZECIW KRÓLESTWU” (Mateusza 24:7).

Spełnianie się tej części „znaku” od roku 1914 nie ulega wątpliwości! W owym roku wybuchła pierwsza wojna światowa. Jeszcze nigdy w dziejach ludzkości nie było tak straszliwej wojny. Była to wojna totalna. Pierwsza wojna światowa przewyższyła rozmiarami wszystkie większe wojny stoczone w ciągu 2400 lat przed rokiem 1914. Zaledwie 21 lat po jej zakończeniu wybuchła druga wojna światowa, czterokrotnie bardziej niszczycielska niż pierwsza.

Ludzie nadal toczą straszne wojny. Od czasu skończenia się w 1945 roku drugiej wojny światowej zginęło na całej ziemi w około 150 wojnach ponad 25 milionów ludzi. Przeciętnie prowadzi się co dzień 12 wojen w różnych zakątkach świata i nie ustaje groźba wybuchu kolejnej wojny światowej. Same Stany Zjednoczone mają tyle broni nuklearnej, że mogłyby dwunastokrotnie zgładzić wszystkich mężczyzn, kobiety i dzieci na ziemi!

„BĘDĄ BRAKI ŻYWNOŚCI” (Mateusza 24:7).

Po pierwszej wojnie światowej nastał głód — największy w dziejach. W samych tylko północnych Chinach codziennie umierało z braku pożywienia 15 000 ludzi. Ale jeszcze gorzej było po drugiej wojnie światowej. Głodowała wówczas jedna czwarta ludności świata! Od tego czasu brakuje żywności dla wielu ludzi na ziemi.

„Co 8,6 sekundy w krajach zacofanych gospodarczo ktoś umiera w wyniku choroby wywołanej niedożywieniem”, czytamy w New York Times z roku 1967. Nadal giną z głodu miliony ludzi — jakieś 50 milionów rocznie! W roku 1980 mniej więcej jedna czwarta ludności świata (1 000 000 000 ludzi) głodowała, bo nie starczało dla niej jedzenia. Nawet w tych krajach, w których żywności jest pod dostatkiem, wielu jest zbyt biednych, żeby ją sobie kupić.

 „W JEDNYM MIEJSCU PO DRUGIM (BĘDĄ) ZARAZY” (Łukasza 21:11).

Zaraz po pierwszej wojnie światowej więcej ludzi zmarło na hiszpankę niż na jakąkolwiek inną chorobę epidemiczną w dziejach ludzkości. Pochłonęła ona około 21 milionów ofiar! Dalej szaleją różne choroby i zarazy. Miliony ludzi umierają co roku na serce i na raka. Szerzą się gwałtownie choroby weneryczne. Inne straszne choroby, jak malaria, bilharcjoza i ślepota rzeczna występują w jednym kraju po drugim, zwłaszcza w Azji, Afryce i Ameryce Łacińskiej.

„BĘDĄ (...) TRZĘSIENIA ZIEMI W JEDNYM MIEJSCU PO DRUGIM” (Mateusza 24:7).

Po roku 1914 zdarzyło się więcej wielkich trzęsień ziemi niż w którymkolwiek innym podobnym okresie historycznym. Przez ponad 1000 lat, od roku 856 n.e. do roku 1914, zdarzyły się zaledwie 24 większe trzęsienia ziemi, w których zginęło 1 973 000 ludzi. Natomiast w ciągu 63 lat od roku 1915 do 1978 w wyniku 43 wielkich trzęsień ziemi poniosło śmierć około 1 600 000 ludzi.

‛WZROST BEZPRAWIA’ (Mateusza 24:12).

Z całego świata nadchodzą doniesienia o narastaniu bezprawia i przestępczości. Zastraszająco mnożą się przestępstwa z użyciem przemocy, takie jak morderstwa, gwałty i napady rabunkowe. W samych tylko Stanach Zjednoczonych przeciętnie co sekundę dokonuje się poważnego przestępstwa. W wielu krajach nikt nie czuje się bezpieczny na ulicy, nawet w ciągu dnia. Wieczorem ludzie siedzą w domach za zamkniętymi i zabarykadowanymi drzwiami, bojąc się wyjść na zewnątrz.

 „LUDZIE BĘDĄ MDLEĆ ZE STRACHU” (Łukasza 21:26).

Uczuciem dominującym w życiu człowieka jest dziś strach. Wkrótce po wybuchu pierwszej bomby jądrowej atomista Harold C. Urey powiedział: „Będziemy ze strachem jedli, ze strachem spali, ze strachem żyli i ze strachem umierali”. Przeżywa to znaczna część ludzkości i to nie tylko z powodu ciągłego niebezpieczeństwa wybuchu wojny nuklearnej, lecz także z powodu zagrażającej ich bezpieczeństwu, a nawet życiu przestępczości, skażenia środowiska, chorób, inflacji i wielu innych przyczyn.

‛NIEPOSŁUSZEŃSTWO RODZICOM’ (2 Tymoteusza 3:2).

Rodzice często nie mogą sobie poradzić z dziećmi. Młodzież odrzuca wszelkie autorytety. W każdym kraju daje się we znaki plaga przestępczości młodocianych. W niektórych państwach dzieci w wieku od 10 do 17 lat dokonują ponad połowę wszystkich poważnych przestępstw — morderstw, zgwałceń, wybryków chuligańskich, napadów rabunkowych, włamań i kradzieży samochodów. Jeszcze nigdy w historii nieposłuszeństwo wobec rodziców nie było tak powszechne.

‛LUBOWANIE SIĘ W PIENIĄDZACH’ (2 Tymoteusza 3:2).

Gdzie się spojrzy, wszędzie widać przejawy chciwości. Wielu zrobi dla pieniędzy prawie wszystko. Gotowi są kraść, a nawet zabijać. Nierzadko chciwcy wytwarzają i sprzedają produkty, o których wiadomo, że inni tak czy owak od nich zachorują, a nawet mogą umrzeć. Niejeden mówi o pieniądzach albo otwarcie, albo przez swój styl życia: „To mój bóg”.

 ‛LUBOWANIE SIĘ RACZEJ W ROZRYWKACH NIŻ W BOGU’ (2 Tymoteusza 3:4).

Większość ludzi myśli dzisiaj tylko o własnej przyjemności, a nie o tym, co się podoba Bogu. Wielu lubuje się akurat w tym, co Bóg potępia, a więc w rozpuście, cudzołóstwie, pijaństwie, narkomanii i innych rzekomych rozkoszach. Nawet rozrywki, które same w sobie nie są niczym złym, uznaje się za ważniejsze niż starania o to, żeby poznawać Boga i Mu służyć.

‛STWARZANIE POZORÓW ZBOŻNEGO ODDANIA, ALE OKAZYWANIE SIĘ FAŁSZYWYM WOBEC JEGO MOCY’ (2 Tymoteusza 3:5).

Niektórzy przywódcy światowi, podobnie zresztą jak prości ludzie, często stwarzają pozory pobożności. Chodzą na nabożeństwa i dają pieniądze na cele religijne. Nieraz członkowie rządu przed objęciem urzędu kładą rękę na Biblii. Ale zazwyczaj są to tylko „pozory zbożnego oddania”. Zgodnie z przepowiednią biblijną dzisiaj w życiu większości ludzi prawdziwe wielbienie Boga nie jest żadną realną siłą. Nie są skłonni poddać się wpływowi takiej siły.

„NISZCZĄ ZIEMIĘ” (Objawienie 11:18).

Powietrze, którym oddychamy, woda, którą pijemy, gleba, w której rośnie nasze pożywienie, są nieustannie zatruwane. Skażenie to jest tak poważne, że naukowiec Barry Commoner ostrzega: „Myślę, że jeśli dłużej potrwa obecne niekontrolowane zanieczyszczanie ziemi, to w końcu nasza planeta przestanie się nadawać na mieszkanie dla człowieka”.

 6 Czy po rozpatrzeniu tego wszystkiego nie nasuwa się nieodparty wniosek, że spełnia się „znak” podany przez Jezusa, jak i przepowiednie jego uczniów? Chociaż jest jeszcze dużo innych dowodów, to jednak już te wyliczone tutaj powinny nas przekonać, że naprawdę żyjemy w okresie, który w Biblii nazwano „dniami ostatnimi”.

7. (a) Dlaczego proroctwa biblijne dotyczące obecności Chrystusa oraz „dni ostatnich” są tak godne uwagi? (b) Co, w przeciwieństwie do przepowiedni biblijnej, mówili jeszcze na krótko przed rokiem 1914 przywódcy światowi?

7 Mimo to ktoś może powiedzieć: „W dziejach ludzkości często bywały wojny, głody, epidemie i trzęsienia ziemi. Nietrudno więc było przepowiedzieć, że one jeszcze nastąpią”. Pomyśl jednak: Biblia nie tylko je przepowiedziała, ale też wskazała, iż będą mieć zasięg światowy. Poza tym czytamy w niej, że świadkiem tego wszystkiego miało być pokolenie, które już żyło w roku 1914. A co na krótko przed rokiem 1914 przepowiadali czołowi przywódcy światowi? Mówili, że prognozy pokoju światowego jeszcze nigdy nie były tak pomyślne. Mimo to przepowiedziane w Biblii straszne udręki rozpoczęły się w ściśle określonym czasie — w roku 1914! Przywódcy światowi mówią teraz, że rok 1914 był w historii punktem zwrotnym.

8. (a) Które pokolenie ma według wypowiedzi Jezusa ujrzeć koniec tego systemu rzeczy? (b) Czego więc możemy być pewni?

8 Po zwróceniu uwagi na liczne wydarzenia, które miały znamionować okres następujący po roku 1914, Jezus powiedział: „To pokolenie żadną miarą nie przeminie, aż się wszystko to wydarzy [włącznie z końcem tego systemu]” (Mateusza 24:34, 14). Które pokolenie miał na myśli? Pokolenie, które już żyło w roku 1914. Żyjący jeszcze członkowie tego pokolenia są już bardzo starzy. A przecież przynajmniej niektórzy z nich mają jeszcze żyć, gdy ten zły system się skończy. Możemy więc być pewni, że wkrótce nastąpi w Armagedonie koniec wszelkiego zła i wszystkich złych ludzi.

[Pytania do studium]

[Ilustracja na stronie 149]

Jezus wyjaśnił uczniom, co będzie widzialnym dowodem jego niewidzialnej obecności z władzą Królestwa

[Ilustracja na stronie 154]

1914 — ARMAGEDON

Część pokolenia, które żyło w roku 1914, zobaczy i przeżyje koniec tego systemu rzeczy