Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Jesteś uwikłany w żywotną kwestię sporną

Jesteś uwikłany w żywotną kwestię sporną

 Rozdział 12

Jesteś uwikłany w żywotną kwestię sporną

1, 2. (a) Dlaczego twój styl życia ma istotne znaczenie? (b) U kogo jeszcze on się liczy i dlaczego?

TWÓJ styl życia ma istotne znaczenie. Otwiera albo zamyka przed tobą drogę do szczęśliwej przyszłości. W końcu zadecyduje o tym, czy przeminiesz razem z tym światem, czy też przeżyjesz jego zagładę i znajdziesz się w sprawiedliwym nowym świecie Bożym, gdzie będziesz mógł żyć wiecznie (1 Jana 2:17; 2 Piotra 3:13).

2 Jednakże nie tylko ty doświadczasz skutków swego stylu życia. Odbija się on też na innych. Jeżeli na przykład jeszcze żyją twoi rodzice, to twoje postępowanie przynosi im zaszczyt albo wstyd. Biblia mówi: „Mądrym synem jest ten, który sprawia radość ojcu, a syn głupi jest strapieniem dla matki” (Przysłów 10:1). Ale jeszcze większe znaczenie ma fakt, że twój sposób życia liczy się u Jehowy Boga. Może sprawiać Mu radość albo Go zasmucać. Dlaczego? Z powodu żywotnej kwestii spornej, w którą jesteś uwikłany.

CZY LUDZIE BĘDĄ WIERNI BOGU?

3. Jakie wyzwanie Szatan rzucił Jehowie?

3 Tę kwestię sporną podniósł Szatan Diabeł. Stało się to wówczas, gdy udało mu się skłonić Adama i Ewę do złamania prawa Bożego, a tym samym do przyłączenia się do buntu przeciwko Bogu (1 Mojżeszowa 3:1-6). Szatan uznał to za podstawę do rzucenia Jehowie następującego wyzwania: „Ludzie służą Ci jedynie dlatego, że coś od Ciebie dostają. Jeśli tylko dasz mi szansę, doprowadzę do tego, że wszyscy się od Ciebie odwrócą”. Chociaż akurat tych słów nie ma w Biblii, to jednak nie ulega wątpliwości, że Szatan powiedział coś takiego do Boga. Wynika to z biblijnej Księgi Hioba.

4, 5. (a) Kto to był Hiob? (b) Co się zdarzyło w niebie za czasów Hioba?

 4 Hiob żył setki lat po wszczęciu buntu w ogrodzie Eden. Był sprawiedliwym i wiernym sługą Bożym. Ale czy Bóg albo Szatan naprawdę zwrócili uwagę na wierność Hioba? Z Biblii wynika, że tak. Czytamy w niej, że Szatan zjawił się przed Jehową na dziedzińcach niebiańskich. Posłuchaj, o czym rozmawiali:

5 „Nadszedł dzień, w którym synowie prawdziwego Boga weszli, aby stanąć przed Jehową, i także Szatan wszedł między nimi. Wtedy Jehowa powiedział do Szatana: ‛Skąd przychodzisz?’ Szatan odpowiedział na to Jehowie i rzekł: ‛Z krążenia po ziemi i wędrowania po niej’. A Jehowa przemówił do Szatana: ‛Czy skierowałeś swoje serce na mego sługę Hioba, jako że nie ma na ziemi nikogo równego sobie, człowieka nienagannego i prostolinijnego, bogobojnego i stroniącego od zła?’” (Hioba 1:6-8).

6. O jakiej kwestii spornej z czasów Hioba mówi Biblia?

6 Dlaczego Jehowa w rozmowie z Szatanem wspomniał o prawości Hioba? Najwidoczniej chodziło o kwestię sporną, czy Hiob pozostanie wierny Jehowie. Przypomnij sobie pytanie, które zadał Bóg: „Skąd przychodzisz?” i odpowiedź Szatana: „Z krążenia po ziemi i wędrowania po niej”. To pytanie, jak również odpowiedź Szatana dowodzi, że Jehowa pozwolił Szatanowi działać, aby dowiódł słuszności swego wyzwania, iż potrafi wszystkich odciągnąć od Boga. A co Szatan odpowiedział na pytanie Jehowy w sprawie wierności Hioba?

7, 8. (a) Dlaczego, zdaniem Szatana, Hiob służył Bogu? (b) Co Jehowa uczynił, żeby rozstrzygnąć tę kwestię sporną?

7 „Szatan odrzekł na to Jehowie, mówiąc: ‛Czyż to za nic Hiob boi się Boga? Czy sam nie otoczyłeś go żywopłotem oraz jego domu i wszystkiego, co ma wokoło? Pracy jego rąk błogosławisz, tak że stado jego rozprzestrzenia się na ziemi. Ale dla odmiany, proszę, wyciągnij tylko rękę i dotknij wszystkiego, co ma, a zobaczysz, czy ci prosto w twarz nie będzie złorzeczył’” (Hioba 1:9-11).

8 Szatan próbował wytłumaczyć tą odpowiedzią, dlaczego Hiob jest wierny Bogu. ‛Hiob służy Ci’, dowodził Szatan, ‛za to, co mu dajesz, a nie dlatego, że Cię miłuje’. Szatan uskarżał się też, że Jehowa posługuje się swą wielką mocą w sposób nieuczciwy.  ‛Zawsze go chronisz’, powiedział. Aby więc rozstrzygnąć tę kwestię sporną, Jehowa odrzekł: „Oto wszystko, co ma, jest w twojej ręce. Tylko nie wyciągaj ręki przeciw niemu samemu!” (Hioba 1:12).

9. Jakie utrapienie Szatan sprowadził na Hioba, i z jakim skutkiem?

9 Szatan natychmiast zaczął dręczyć Hioba. Wszystkie zwierzęta ze stad Hioba zostały albo wybite, albo skradzione. Następnie Szatan postarał się o to, żeby zginęło dziesięcioro dzieci Hioba. Hiob stracił niemal wszystko, a mimo to pozostał wierny Jehowie. Nie złorzeczył Bogu (Hioba 1:2, 13-22). Ale to jeszcze nie wszystko.

10. Co świadczy o tym, że Szatan nie ustąpił?

10 Szatan ponownie zjawił się razem z innymi aniołami przed Jehową. I znowu Jehowa zapytał Szatana, czy zwrócił uwagę na wierność Hioba, po czym powiedział: „On wciąż jeszcze trwa w niezłomnej prawości”. Szatan odrzekł na to: „Skórę za skórę, i wszystko, co człowiek ma, da za swą duszę. Ale dla odmiany, proszę, wyciągnij rękę i dotknij tylko jego kości i jego ciała, a zobaczysz, czy ci prosto w twarz nie będzie złorzeczył” (Hioba 2:1-5).

11. (a) Jaką dalszą udrękę Szatan zadał Hiobowi? (b) Jaki był tego wynik?

11 W odpowiedzi Jehowa pozwolił Szatanowi postąpić z Hiobem według uznania, jednakże powiedział mu: ‛Nie wolno ci go zabić’ (Hioba 2:6). Szatan poraził więc Hioba straszną chorobą. Hiob tak bardzo cierpiał, że modlił się o śmierć (Hioba 2:7; 14:13, 14). Nawet żona obróciła się przeciw niemu, mówiąc: „Złorzecz Bogu i umrzyj!” (Hioba 2:9). Ale Hiob nie usłuchał jej. Powiedział: „Dopóki nie wyzionę ducha, nie odstąpię od swojej niezłomnej prawości!” (Hioba 27:5). Pozostał wierny Bogu. Okazało się zatem, że Szatan nie miał racji, kiedy twierdził, że Hiob służy Bogu jedynie dla materialnego zysku, a nie z miłości. Okazało się też, że Szatan nie potrafi odciągnąć wszystkich od służenia Bogu.

12. (a) Jakiej odpowiedzi na wyzwanie Szatana Hiob dostarczył Bogu? (b) Czego dowiodła wierność Jezusa wobec Boga?

12 Jak myślisz, jakie uczucie wzbudziło w Jehowie wierne postępowanie Hioba? Bardzo Go ucieszyło! Słowo Boże napomina: „Bądź mądry, synu, i rozraduj moje serce, żebym mógł  odpowiedzieć temu, kto mi urąga” (Przysłów 27:11). To Szatan urąga Jehowie, a Hiob swoją wiernością rozradował serce Jehowy. Dzięki temu Bóg mógł odpowiedzieć na chełpliwe twierdzenie Szatana, że gdy ludzie zostaną poddani próbie, przestaną służyć Bogu. Jeszcze wiele innych ludzi umożliwiło Bogu danie takiej odpowiedzi. Najwspanialszym przykładem był doskonały człowiek Jezus. Trwał w lojalności wobec Boga pomimo wszelkich prób i doświadczeń, na które go wystawił Szatan. Dał dowód, że doskonały człowiek Adam mógł postąpić tak samo, gdyby tylko chciał, i że Bóg nie był niesprawiedliwy, żądając od człowieka bezwzględnego posłuszeństwa.

PO KTÓREJ STRONIE STOISZ?

13. (a) Jaki związek z kwestią sporną ma twój styl życia? (b) Jak możemy uradować Boga albo sprawić Mu ból?

13 A co powiedzieć o twoim życiu? Może uważasz, że twój styl życia nie ma większego znaczenia. Ale tak nie jest. Swoim stylem życia stajesz w kwestii spornej — świadomie czy nieświadomie — albo po stronie Boga, albo po stronie Szatana. Jehowa troszczy się o ciebie. Chciałby, żebyś Mu służył i żył wiecznie na rajskiej ziemi (Jana 3:16). Gdy Izraelici buntowali się przeciwko Niemu, bolał nad tym (Psalm 78:40, 41). Czy swoim stylem życia sprawiasz Bogu radość, czy ból? Jeżeli chcesz rozradować Boga, to oczywiście musisz poznać Jego prawa i ich przestrzegać.

14. (a) Jakich praw dotyczących pożycia cielesnego musimy przestrzegać, żeby uradować Boga? (b) Dlaczego łamanie tych praw jest przestępstwem?

14 Jednym z głównych celów Szatana jest skłonienie ludzi do łamania tych praw Bożych, które dotyczą korzystania z siły rozrodczej, jak również Boskiego postanowienia co do małżeństwa i rodziny. Dla ochrony naszego szczęścia prawo Boże mówi, że ludzie nie związani małżeństwem nie powinni mieć stosunków cielesnych oraz że współmałżonkowie nie powinni obcować fizycznie z nikim innym poza swoim partnerem życiowym (1 Tesaloniczan 4:3-8; Hebrajczyków 13:4). W następstwie łamania prawa Bożego często rodzą się dzieci, których rodzice ani nie kochają, ani nie chcą. Niektóre matki decydują się nawet na przerwanie ciąży; dziecko zostaje wtedy zabite, zanim zdąży się urodzić. Poza tym wiele ludzi dopuszczających się rozpusty  zapada na straszne choroby weneryczne, w wyniku których mogą doznać szkody dzieci wydane przez nich na świat. Pozamałżeńskie obcowanie cielesne jest aktem niewierności, przestępstwem przeciw Bogu. Hiob powiedział: „Jeśli serce moje uwiodła kobieta i jeśli czaiłem się pod drzwiami bliźniego (...) byłby to (...) czyn bezecny i występek zasługujący na sąd” (Hioba 31:1, 9, 11, Biblia poznańska).

15. (a) Komu się to podoba, gdy sobie pozwalamy na rozpustę? (b) Dlaczego mądrze jest przestrzegać praw Bożych?

15 Nie powinniśmy się dziwić, że w świecie rządzonym przez Szatana obcowanie cielesne z osobą nie poślubioną jest uważane za całkiem normalne i słuszne. Ale komu się podoba człowiek, który tak postępuje? Szatanowi, a nie Jehowie. Chcąc uradować Boga, trzeba ‛uciekać od rozpusty’ (1 Koryntian 6:18). Co prawda nie zawsze łatwo jest dochować wierności Bogu. Nie było to też łatwe dla Hioba. Ale pamiętaj, że mądrze jest przestrzegać praw Bożych. Postępując tak, będziesz szczęśliwszy oraz — co ważniejsze — staniesz w kwestii spornej po stronie Boga i Go uradujesz, a On pobłogosławi cię za to szczęśliwym życiem wiecznym na ziemi.

16. (a) Jak Hiob został pobłogosławiony za swą wierność? (b) Co można powiedzieć o szkodzie wyrządzonej przez Szatana, na przykład o zabiciu 10 dzieci Hioba?

16 Co prawda Szatan mógł przywieść Hioba do nędzy i spowodować śmierć jego dziesięciorga dzieci. Niewątpliwie była to dla Hioba bolesna strata. Kiedy jednak okazał się wierny, Bóg mu pobłogosławił, tak iż miał wszystkiego dwa razy więcej niż  przedtem; został też ojcem jeszcze 10 dzieci (Hioba 42:10-17). Poza tym możemy być pewni, że 10 dzieciom Hioba, zabitym przez Szatana, zostanie przywrócone życie, gdy nastąpi zmartwychwstanie. Doprawdy więc Szatan nie zdoła wyrządzić żadnej szkody, której Jehowa by nie naprawił w słusznym czasie.

17. Dlaczego nasz styl życia naprawdę się liczy?

17 A zatem powinieneś zawsze pamiętać o tym, że twój styl życia naprawdę się liczy. Liczy się zwłaszcza u Jehowy i u Szatana Diabła, ponieważ jesteś uwikłany w kwestię sporną, czy ludzie dochowają wierności Bogu.

[Pytania do studium]

 [Ilustracja na stronie 106]

Hiob podjął wyzwanie Szatana, że w próbie nikt nie pozostanie wierny Bogu

[Ilustracja na stronie 110]

Pozamałżeńskie obcowanie cielesne jest przestępstwem przeciw Bogu

[Ilustracja na stronie 111]

Jehowa pobłogosławił Hiobowi za wierność, dając mu znacznie więcej niż miał przedtem