Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Jak doznać pomocy przez modlitwę

Jak doznać pomocy przez modlitwę

 Rozdział 27

Jak doznać pomocy przez modlitwę

1. Jakiej pomocy potrzebujemy od Boga i jak ją otrzymujemy?

CHCĄC SIĘ UCHRONIĆ od złego wpływu świata, chrześcijanie muszą korzystać z pomocy, której można dostąpić przez modlitwę. Jezus powiedział: „Ojciec w niebie da ducha świętego tym, którzy Go proszą” (Łukasza 11:13). Potrzeba nam świętego ducha Bożego, czynnej mocy Bożej, tak samo jak potrzebujemy studiowania Jego Słowa i utrzymywania łączności z Jego widzialną organizacją. Ale chcąc otrzymać ducha świętego, trzeba się o to modlić.

2. (a) Czym jest modlitwa? (b) Jakie są różne formy modlitwy? (c) Dlaczego modlitwa jest tak ważna?

2 Modlitwa to nacechowana szacunkiem rozmowa z Bogiem. Może przybrać formę prośby, gdy się o coś do Boga zwracamy, ale może też wyrażać wdzięczność albo wysławiać Go (1 Kronik 29:10-13). Kto chce pozostawać w dobrych stosunkach z naszym Ojcem niebiańskim, ten musi regularnie rozmawiać z Nim w modlitwie (Rzymian 12:12; Efezjan 6:18). Jego czynna moc, którą otrzymujemy na własną prośbę, może nas wzmocnić do spełniania Jego woli pomimo trudności czy pokus ze strony Szatana albo jego świata (1 Koryntian 10:13; Efezjan 3:20).

3. (a) Jaką moc możemy otrzymać od Boga? (b) Pod jakim warunkiem możemy pozostawać w dobrych stosunkach z Bogiem?

3 Może toczysz ciężką walkę, żeby zerwać z jakimś nałogiem albo przyzwyczajeniem nie podobającym się Bogu. Jeśli tak, to szukaj pomocy Jehowy. Zwróć się do Niego w modlitwie. Postąpił tak apostoł Paweł, który napisał: „Do wszystkiego mam siłę dzięki Temu, który mi udziela pomocy” (Filipian 4:13; Psalm 55:23, NP; 121:1, 2). Pewna kobieta, która zerwała z niemoralnym postępowaniem, powiedziała: „Tylko On ma taką moc, że może pomóc człowiekowi wydostać się z takiej sytuacji. Trzeba zabiegać o osobistą więź z Jehową, a jedynym sposobem podtrzymania jej jest modlitwa”.

4. Jak pewien człowiek otrzymał siłę potrzebną do zerwania z nałogiem palenia tytoniu?

 4 Ktoś mógłby jednak powiedzieć: „Już nieraz modliłem się do Boga o pomoc, a nadal nie mogę się wyzbyć złych nawyków”. Często tak mawiają palacze tytoniu. Gdy zapytano takiego człowieka: „Kiedy się modlisz?”, odpowiedział: „Wieczorem przed pójściem do łóżka, rano, gdy wstaję, a także gdy osłabnę i zapalę, mówię Jehowie, jak przykro mi z tego powodu”. Jego przyjaciel odpowiedział mu na to: „A czy nie potrzebujesz pomocy Bożej przede wszystkim wtedy, gdy sięgasz po papierosa? Właśnie w takiej chwili powinieneś się pomodlić do Jehowy, żeby dodał ci sił”. Gdy tak postąpił, otrzymał pomoc i udało mu się rzucić palenie.

5. (a) Co jest potrzebne do właściwego służenia Bogu? (b) Dlaczego powstrzymywanie się od grzesznego postępowania często przysparza cierpień?

5 To nie znaczy, że gdy będziesz się modlić do Boga, studiować Jego Słowo i pozostawać w łączności z Jego widzialną organizacją, przyjdzie ci łatwo postępować właściwie. Również wtedy będzie jeszcze potrzebny wysiłek, a nawet toczenie twardej walki, która może przysparzać cierpień (1 Koryntian 9:27). Pewne nałogi często prowadzą do straszliwego pożądania tego, co złe. A zatem porzucenie grzesznego postępowania zazwyczaj pociąga za sobą cierpienia. Czy gotów jesteś cierpieć, żeby postępować właściwie? (1 Piotra 2:20, 21).

MODLITWY, KTÓRE BÓG WYSŁUCHUJE

6. (a) Dlaczego wielu ludziom niełatwo jest się modlić? (b) Co jest potrzebne, żeby nasze modlitwy mogły być wysłuchane?

6 Wielu ludziom niełatwo jest się modlić. Pewna młoda kobieta wyznała: „Trudno mi modlić się do kogoś, kogo nie mogę zobaczyć”. Ponieważ nikt z ludzi nie widział Boga, więc potrzeba nam wiary, abyśmy mogli się modlić i żeby Bóg nas wysłuchał. Musimy wierzyć, że Jehowa rzeczywiście istnieje i że może spełnić naszą prośbę (Hebrajczyków 11:6). Jeżeli żywimy taką wiarę i jeżeli zwracamy się do Boga ze szczerym sercem, to możemy być pewni, że nam pomoże (Marka 9:23). Właśnie dlatego Bóg wysłuchał na przykład rzymskiego oficera Korneliusza, gdy szczerze modlił się o kierownictwo, chociaż wtedy jeszcze nie należał do organizacji Bożej (Dzieje Apostolskie 10:30-33).

7. (a) Jakie modlitwy podobają się Bogu? (b) Jakich modlitw Bóg nie wysłucha?

 7 Niektórym trudno jest się wypowiedzieć. Nie powinno ich to jednak powstrzymywać od zwracania się do Boga w modlitwie. Możemy być pewni, że On zna nasze potrzeby i zrozumie, co chcemy Mu powiedzieć (Mateusza 6:8). Pomyśl, którą wypowiedź dziecka byś sobie najbardziej cenił: proste, szczere podziękowanie, czy podpowiedziane mu przez kogoś wyszukane słowa? Również nasz Ojciec w niebie ceni sobie proste, szczere wypowiedzi (Jakuba 4:6; Łukasza 18:9-14). Nie wymaga szczególnych słów ani jakiegoś języka religijnego. Wcale nie słucha, gdy ktoś modli się w sposób niezwykły czy górnolotny, aby zrobić wrażenie na drugich, albo gdy nieszczerze powtarza w kółko to samo (Mateusza 6:5, 7).

8. (a) Co świadczy o tym, że Bóg może usłyszeć modlitwy mówione po cichu? (b) Czy z Biblii wynika, że podczas modlitwy trzeba zająć określoną pozycję albo że trzeba się znaleźć w określonym miejscu?

8 Bóg słyszy nawet wtedy, gdy się modlisz po cichu. Kiedy pewnego razu Nehemiasz tak się modlił, Bóg wysłuchał jego szczerą prośbę. Tak samo wysłuchał Annę (Nehemiasza 2:4-8; 1 Samuela 1:11-13, 19, 20). Nie jest też sprawą najważniejszą  pozycja przybierana podczas modlitwy. Można się modlić w każdej pozycji, o każdej porze i na każdym miejscu. Z Biblii wynika jednak, że stosowna jest pokorna postawa, na przykład pochylenie głowy albo uklęknięcie (1 Królów 8:54; Nehemiasza 8:6; Daniela 6:11, NP; Marka 11:25; Jana 11:41). Jezus powiedział, że dobrze jest zanosić osobiste modlitwy na osobności, żeby inni nie widzieli (Mateusza 6:6).

9. (a) Do kogo powinniśmy kierować wszystkie modlitwy i dlaczego? (b) W czyim imieniu mamy się modlić, żeby nasze modlitwy mogły znaleźć uznanie u Boga?

9 Modlitwa wchodzi w zakres naszego wielbienia. Dlatego powinniśmy kierować modlitwy tylko i wyłącznie do naszego Stwórcy, Jehowy Boga (Mateusza 4:10). Poza tym Biblia mówi, że chrześcijanie mają zwracać się do Boga za pośrednictwem Jezusa, który oddał życie, aby zgładzić nasze grzechy. To znaczy, że mamy się modlić w imię Jezusa (Jana 14:6, 14; 16:23; Efezjan 5:20; 1 Jana 2:1, 2).

10. (a) Czyje modlitwy nie podobają się Bogu? (b) Jaki podstawowy warunek musimy spełnić, żeby Bóg wysłuchał nasze modlitwy?

10 Czy jednak wszystkie modlitwy podobają się Jehowie? Biblia mówi: „Kto odwraca ucho od słuchania prawa — nawet jego modlitwa jest obrzydliwa” (Przysłów 28:9; 15:29; Izajasza 1:15). Jeśli więc chcemy, żeby Bóg wysłuchiwał nasze modlitwy, musimy spełnić pewien podstawowy warunek: Musimy czynić Jego wolę, musimy być posłuszni Jego prawom. W przeciwnym razie Bóg nas nie wysłucha, tak jak człowiek prawy nie będzie słuchać gorszącej audycji radiowej. W Biblii czytamy: „O cokolwiek prosimy, otrzymujemy od Niego, ponieważ przestrzegamy Jego przykazań i czynimy to, co znajduje uznanie w Jego oczach” (1 Jana 3:22).

11. Co to znaczy, że musimy się przykładać do tego, o co się modlimy?

11 To znaczy, że trzeba przykładać się do tego, o co się modlimy. Na przykład byłoby niewłaściwe prosić Boga, aby pomógł rzucić palenie albo zażywanie narkotyków, a potem chodzić kupować te rzeczy. Nie powinno się też prosić Jehowy o pomoc w uniknięciu niemoralności, a potem czytać pisma i oglądać filmy czy programy telewizyjne przesycone niemoralnością. Tak samo gdy ktoś ma słabość do hazardu, nie może się modlić do Boga, żeby mu pomógł uwolnić się od niego, a potem chodzić na wyścigi albo do lokali, gdzie się uprawia gry hazardowe. Jeżeli chcemy, żeby Bóg wysłuchał nasze modlitwy, to musimy Mu dowieść czynem, że to, co mówimy, traktujemy poważnie.

12. (a) Co możemy włączyć do naszych modlitw? (b) Czego musimy się dowiedzieć, żeby nasze modlitwy mogły się podobać Bogu?

 12 Jakie osobiste sprawy można więc włączać do modlitw kierowanych do Jehowy? W gruncie rzeczy wszystko, co wpływa na nasze stosunki z Bogiem, może być przedmiotem modlitwy, a zatem również nasze zdrowie cielesne, jak i wychowanie dzieci (2 Królów 20:1-3; Sędziów 13:8). Apostoł Jan napisał: „O cokolwiek poprosimy zgodnie z Jego wolą, wysłucha nas” (1 Jana 5:14). Trzeba więc, żeby nasze prośby były zgodne z wolą Bożą. To znaczy, że najpierw musimy się dowiedzieć, co jest Jego wolą (Przysłów 3:5, 6). Jeżeli potem w modlitwach bierzemy pod uwagę wolę Boga i Jego zamierzenie, zamiast myśleć tylko o własnych sprawach, to nasze modlitwy będą dla Jehowy godne przyjęcia. Jest rzeczą słuszną, żebyśmy codziennie dziękowali Mu za wszelkie dobro, którego od Niego zaznajemy (Jana 6:11, 23; Dzieje Apostolskie 14:16, 17).

13. (a) Jak Jezus wskazał, co powinno zajmować pierwsze miejsce w naszych modlitwach? (b) O jakie pomniejsze rzeczy możemy się modlić?

13 Jezus podał uczniom wzorcową modlitwę, aby im pokazać, jakie modlitwy Bóg uznaje (Mateusza 6:9-13). Z tej modlitwy wynika, że pierwsze miejsce należy się imieniu Bożemu, Jego Królestwu oraz spełnianiu Jego woli na ziemi. Następnie możemy prosić o zaspokojenie naszych potrzeb, na przykład o codzienne pożywienie, odpuszczenie grzechów oraz o wybawienie z pokuszenia i uwolnienie od tego, który jest zły, od Szatana Diabła.

 MODLITWY, KTÓRE POMAGAJĄ DRUGIM

14. Jak Biblia wskazuje na znaczenie modlenia się za drugich?

14 Przykład Jezusa świadczy o tym, jak ważne jest modlenie się za drugich (Łukasza 22:32; 23:34; Jana 17:20). Apostoł Paweł znał wartość takich modlitw i często prosił drugich, żeby się za niego modlili (1 Tesaloniczan 5:25; 2 Tesaloniczan 3:1; Rzymian 15:30). Będąc w więzieniu napisał: „Mam nadzieję, że dzięki waszym modlitwom zostanę dla was wypuszczony na wolność” (Filemona 22; Efezjan 6:18-20). Fakt, iż wkrótce potem wypuszczono go z więzienia, wskazuje, jak pożyteczne były takie modlitwy.

15. O co możemy się modlić dla ludzi, których miłujemy?

15 Paweł również modlił się za innych. „Zawsze modlimy się za was, żeby nasz Bóg uznał was za godnych swego powołania”, napisał (2 Tesaloniczan 1:11). A innemu zborowi oznajmił: „Modlimy się do Boga, żebyście nie czynili nic złego (...), ale żebyście czynili to, co właściwe” (2 Koryntian 13:7). Na pewno dobrze jest za przykładem Pawła modlić się o coś określonego dla ludzi, których miłujemy. „Usilne błaganie sprawiedliwego, gdy podziała, ma wielką moc” (Jakuba 5:13-16).

16. (a) Jak często musimy się modlić, żeby uzyskać potrzebną pomoc? (b) Dlaczego modlitwa jest tak wielkim przywilejem?

16 Pewien głosiciel często pyta ludzi, z którymi studiuje Biblię: „Czy pan (pani) modli się również przy innych okazjach, poza naszym cotygodniowym studium biblijnym?” Chcąc uzyskać potrzebną pomoc, musimy często zwracać się do Boga w modlitwie (1 Tesaloniczan 5:17; Łukasza 18:1-8). Naucz się pokornie z Nim rozmawiać, jak byś rozmawiał z serdecznym przyjacielem, któremu ufasz. Jaki to wspaniały przywilej móc kierować modlitwy do wielkiego Władcy całego wszechświata, do kogoś, kto je wysłuchuje, i mieć świadomość, że się jest słyszanym! (Psalm 65:3NP).

[Pytania do studium]

[Ilustracja na stronie 227]

Co zrobić, gdy bierze pokusa, żeby zapalić — modlić się o pomoc czy ulec?

[Ilustracja na stronie 229]

Czy modlisz się o pomoc, a potem pozwalasz sobie na coś, co może doprowadzić do złego?

[Ilustracja na stronie 230]

Czy modlisz się sam, czy tylko razem z drugimi?