Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Dzień Sądu i co będzie potem

Dzień Sądu i co będzie potem

 Rozdział 21

Dzień Sądu i co będzie potem

1. Jak ludzie zazwyczaj wyobrażają sobie Sąd Ostateczny?

CO CI PRZYWODZI NA MYŚL Dzień Sądu? Niektórzy wyobrażają sobie wielki tron, przed którym stoją w długim szeregu ludzie wskrzeszeni z martwych. Każdy staje kolejno przed tronem i jest sądzony według swoich dawnych uczynków spisanych w księdze, którą ma przed sobą Sędzia. Zależnie od tego, co robił, idzie albo do nieba, albo do ognistego piekła.

2. (a) Kto wyznaczył Dzień Sądu? (b) Komu powierzył stanowisko sędziego?

2 Tymczasem Biblia opisuje Dzień Sądu zupełnie inaczej. Nie ma potrzeby obawiać się tego dnia. W Biblii jest powiedziane o Bogu: „Wyznaczył dzień, w którym zamierza sądzić zamieszkaną ziemię w sprawiedliwości przez męża, którego postanowił, dając wszystkim ludziom rękojmię przez to, że wskrzesił go z martwych” (Dzieje Apostolskie 17:31). Oczywiście tym wyznaczonym przez Boga sędzią jest Jezus Chrystus.

3. (a) Dlaczego możemy być pewni, że Chrystus będzie sądził sprawiedliwie? (b) Na jakiej podstawie ludzie będą sądzeni?

3 Możemy być pewni, że Chrystus będzie sądził bezstronnie i sprawiedliwie. Zapewnia nas o tym proroctwo zapisane w Izajasza 11:3, 4. A zatem wbrew utartym wyobrażeniom nie będzie sądził ludzi na podstawie ich dawnych grzechów popełnianych nieraz nieświadomie. Biblia wyjaśnia, że śmierć uwalnia człowieka od wszystkich grzechów. Czytamy bowiem: „Ten, kto umarł, jest uniewinniony od swoich grzechów” (Rzymian 6:7). To znaczy, że gdy człowiek zostanie wskrzeszony, będzie się go sądzić na podstawie jego postępowania podczas Dnia Sądu, a nie na podstawie tego, co robił przed śmiercią.

4. (a) Jak długo będzie trwać Dzień Sądu i skąd o tym wiemy? (b) Kto jeszcze będzie sądził razem z Chrystusem?

4 Dzień Sądu nie jest więc dniem 24-godzinnym. Biblia daje  to wyraźnie do zrozumienia, gdy mówi o tych, którzy razem z Jezusem Chrystusem będą mieć udział w sprawowaniu sądu (1 Koryntian 6:1-3). „Widziałem trony”, mówi pisarz Biblii, „i byli tam ci, którzy zasiedli na nich, i dano im władzę sądzenia”. Ci sędziowie to wierni, namaszczeni naśladowcy Chrystusa, którzy — jak dalej powiedziano w Biblii — „ożyli i królowali z Chrystusem przez tysiąc lat”. Tak więc Dzień Sądu będzie trwać 1000 lat. Jest to ten sam 1000-letni okres, w którym Chrystus i jego 144 000 wiernych, namaszczonych naśladowców będą panować jako „nowe niebiosa” nad „nową ziemią” (Objawienie 20:4, 6; 2 Piotra 3:13).

5, 6. (a) Jak psalmista opisał Dzień Sądu? (b) Jak będzie się żyć na ziemi podczas Dnia Sądu?

 5 Spójrz na te ilustracje. Dają one pewne wyobrażenie o tym, jak niezwykły będzie dla ludzkości Dzień Sądu. Psalmista napisał o tym wspaniałym okresie: „Niech się cieszy otwarte pole i wszystko, co jest na nim. Niech zarazem wszystkie drzewa leśne wykrzykują radośnie przed Jehową. Bo On przyszedł; bo On przyszedł, aby sądzić ziemię. Będzie sądził urodzajną krainę w sprawiedliwości, a ludy w swej wierności” (Psalm 96:12, 13).

6 W czasie Dnia Sądu ci, co przeżyją Armagedon, zajmą się przeobrażaniem ziemi w raj. W tym raju będzie się witać powracających zmarłych (Łukasza 23:43). Jakież to będzie szczęście, gdy się znowu połączą długo rozłączeni przez śmierć członkowie rodzin! Jakże przyjemnie będzie żyć w spokoju, cieszyć  się dobrym zdrowiem i otrzymywać wskazówki dotyczące zamierzenia Bożego! W Biblii czytamy: „Gdy sądy Twoje są dla ziemi, na pewno nauczą się sprawiedliwości mieszkańcy urodzajnego gruntu” (Izajasza 26:9). Podczas Dnia Sądu wszyscy będą się uczyć o Jehowie i będzie im dana wszelka sposobność do okazywania posłuszeństwa Bogu oraz służenia Mu.

7. Co się stanie podczas Dnia Sądu z tymi, którzy zechcą służyć Bogu, a co z tymi, którzy tego odmówią?

7 W takich rajskich warunkach Jezus Chrystus i jego 144 000 współkrólów będą sądzić ludzkość. Ci, którzy postanowią służyć Jehowie, będą mogli dostąpić życia wiecznego. Ale nawet w tak idealnych warunkach niektórzy nie zechcą służyć Bogu. Pismo Święte mówi: „Choćby się niegodziwemu okazało łaskę, po prostu nie nauczy się sprawiedliwości. W kraju prostolinijności będzie postępował niesprawiedliwie” (Izajasza 26:10). Kiedy więc tacy niegodziwcy nie zechcą zmienić swego postępowania i nauczyć się sprawiedliwości, mimo że będą mieli wystarczająco dużo sposobności do tego, zostaną zniszczeni. Niektórych dosięgnie śmierć jeszcze przed skończeniem się Dnia Sądu (Izajasza 65:20). Nie będą mogli pozostać przy życiu, żeby kalali ziemski raj albo szerzyli w nim zło.

8. Co można powiedzieć o moralności mężczyzn w Sodomie?

8 Ci, którzy zostaną wskrzeszeni podczas wielkiego Dnia Sądu  Jehowy, dostąpią naprawdę wspaniałego przywileju. Jednakże z Biblii wynika, że nie wszystkich spotka ten zaszczyt. Pomyślmy na przykład o mieszkańcach starożytnej Sodomy. Biblia mówi, że mężczyźni z Sodomy chcieli obcować płciowo z „mężami”, którzy odwiedzili Lota. Ich zachowanie było tak rażąco niemoralne, że nawet gdy przez cud zostali porażeni ślepotą, „męczyli się, starając się znaleźć wejście”, żeby się dostać do domu i mieć stosunki z gośćmi Lota (1 Mojżeszowa 19:4-11).

9, 10. Na co wskazuje Pismo Święte, jeśli chodzi o widoki na zmartwychwstanie niegodziwych mieszkańców Sodomy?

9 Czy tak okropnie niegodziwi ludzie zostaną wskrzeszeni w czasie Dnia Sądu? Pismo Święte wyraźnie wskazuje, że tak nie będzie. Na przykład Juda, jeden z natchnionych uczniów Jezusa, napisał najpierw o aniołach, którzy opuścili swoje miejsce w niebie, żeby mieć stosunki z córkami ludzkimi. Następnie dodał: „Podobnie też Sodoma i Gomora oraz okoliczne miasta, gdy tak samo jak wyżej wymienieni oddały się nieokiełznanej rozpuście i poszły za ciałem w użyciu przeciwnym naturze, posłużyły nam za ostrzegawczy przykład, ponosząc przysądzoną im karę ognia wiecznego” (Judy 6, 7; 1 Mojżeszowa 6:1, 2). Za swoją jaskrawą niemoralność mieszkańcy Sodomy i okolicznych miast doznali zagłady, z której najwyraźniej nigdy nie zostaną wskrzeszeni (2 Piotra 2:4-6, 9, 10a).

10 Również Jezus zaznaczył, że Sodomici mogą nie dostąpić zmartwychwstania. Wspominając o Kafarnaum, jednym z miast, w których dokonał cudów, powiedział: „Gdyby potężne dzieła, jakie miały miejsce u ciebie, [Kafarnaum], zdarzyły się w Sodomie, trwałaby po dziś dzień. Dlatego mówię wam: Znośniej będzie ziemi sodomskiej w Dniu Sądu niż wam” (Mateusza 11:22-24). Oświadczeniem, że lżej byłoby starożytnym Sodomitom, którzy w pojęciu słuchających go Izraelitów byli całkowicie niegodni zmartwychwstania w Dniu Sądu, Jezus podkreślił wtedy karygodność postępowania mieszkańców Kafarnaum.

11. Dlaczego w Dniu Sądu łatwiej będzie żyć „sprawiedliwym” niż komuś z „niesprawiedliwych”?

11 Powinniśmy więc ze wszystkich sił starać się tak żyć, żeby zasłużyć na zmartwychwstanie. Tu może się jeszcze nasuwać  pytanie: Czy to prawda, że jednym ze wskrzeszonych zmarłych przyjdzie łatwiej, a drugim trudniej uczyć się i strzec sprawiedliwości? Zastanówmy się: Tacy „sprawiedliwi”, jak Abraham, Izaak, Hiob, Debora, Rut i Daniel przed śmiercią z utęsknieniem wyczekiwali przyjścia Mesjasza. Jakże się ucieszą w Dniu Sądu, gdy się o nim dowiedzą, że to on panuje w niebie! Tym „sprawiedliwym” będzie więc wówczas o wiele łatwiej kierować się sprawiedliwością niż komuś ze wskrzeszonych „niesprawiedliwych” (Dzieje Apostolskie 24:15).

ZMARTWYCHWSTANIE „ŻYCIA” I „SĄDU”

12. Kto według Jana 5:28-30 dostąpi „zmartwychwstania życia”, a kto „zmartwychwstania sądu”?

12 Opisując, co się będzie dziać w Dniu Sądu, Jezus powiedział: „Wszyscy, co są w grobowcach pamięci, usłyszą jego [Jezusa] głos i wyjdą; ci, którzy wyświadczali dobro, na zmartwychwstanie życia; ci, którzy się dopuszczali podłości, na zmartwychwstanie sądu (...) jak słyszę, tak sądzę; a sąd, który wydaję, jest sprawiedliwy, ponieważ nie szukam własnej woli, ale woli Tego, który mnie posłał” (Jana 5:28-30). Co to jest „zmartwychwstanie życia”, a co „zmartwychwstanie sądu”? Kto tego dostąpi?

13. Co będzie oznaczać dostąpienie „zmartwychwstania życia”?

13 Wiemy już, że gdy zmarli powstaną z grobu, nie będzie się ich sądzić na podstawie tego, co czynili w przeszłości. Będzie się raczej brać pod uwagę ich postępowanie w czasie Dnia Sądu. Kiedy więc Jezus mówił o tych, którzy „wyświadczali dobro”, oraz o tych, którzy się „dopuszczali podłości”, miał na myśli dobro i zło czynione przez nich podczas Dnia Sądu. Dzięki wyświadczaniu dobra wielu zmartwychwstałych osiągnie pod koniec 1000-letniego Dnia Sądu ludzką doskonałość. Ich zmartwychwstanie okaże się zatem „zmartwychwstaniem życia”, ponieważ osiągną doskonałe życie wolne od grzechu.

14. Czym będzie dla człowieka „zmartwychwstanie sądu”?

14 A co się stanie z tymi, którzy podczas Dnia Sądu ‛dopuszczali się podłości, czyli zła’? Ich powrót ze śmierci okaże się „zmartwychwstaniem sądu”. Co to znaczy? Oznacza to wydanie na nich wyroku potępiającego, czyli skazanie ich na śmierć.  Tacy ludzie zostaną unicestwieni albo w okresie Dnia Sądu, albo najpóźniej przy jego końcu. Spotka ich to za złe uczynki, za to, że z uporem odmawiali uczenia się sprawiedliwości i kierowania się nią.

KIEDY SIĘ ROZPOCZNIE DZIEŃ SĄDU?

15. Co się wydarzy tuż przed rozpoczęciem się Dnia Sądu?

15 Apostoł Jan ujrzał w widzeniu wydarzenia bezpośrednio poprzedzające Dzień Sądu. Napisał: „Widziałem wielki biały tron i Tego, który na nim siedział. Ziemia i niebo uciekły przed nim (...). I widziałem umarłych, wielkich i małych, stojących przed tronem (...) I sądzono umarłych” (Objawienie 20:11, 12). Zanim się więc rozpocznie Dzień Sądu, musi najpierw zniknąć obecny system rzeczy składający się z ‛ziemi i nieba’. Przeżyją tylko ci, którzy służą Bogu, podczas gdy wszystkich nikczemników spotka zagłada w Armagedonie (1 Jana 2:17).

16. (a) Kto jeszcze, oprócz umarłych, będzie sądzony podczas Dnia Sądu? (b) Na jakiej podstawie będą sądzeni?

16 Jak z tego wynika, podczas Dnia Sądu będą sądzeni nie tylko wskrzeszeni „umarli”. Będą też sądzeni „żywi”, którzy przeżyją Armagedon, jak również wszystkie dzieci, które im się urodzą (2 Tymoteusza 4:1). Jan ujrzał w widzeniu, jak ich sądzono. „I otworzono zwoje”, napisał. „I sądzono umarłych z tego, co było napisane w zwojach, według ich uczynków. I wydało morze umarłych, którzy w nim byli, i sądzono każdego z nich według jego uczynków” (Objawienie 20:12, 13).

17. Czym są „zwoje”, z których będą sądzeni „żywi” i „umarli”?

17 Co to za „zwoje” otworzono, z których sądzi się „umarłych” oraz „żywych”? Najwidoczniej coś zostanie dodane do naszej obecnej Biblii. Będą to natchnione pisma, czyli księgi zawierające prawa i pouczenia Jehowy. Przez czytanie ich wszyscy ludzie na ziemi będą się mogli zapoznać z wolą Boga. Następnie każdy będzie sądzony na podstawie praw i pouczeń zawartych w tych „zwojach”. Kto się okaże posłuszny temu, co tam napisano, ten skorzysta z dobrodziejstw ofiary okupu Chrystusa i stopniowo osiągnie ludzką doskonałość.

18. (a) Jaka będzie sytuacja po skończeniu się Dnia Sądu? (b) W jakim sensie „umarli” dostąpią życia po upływie 1000 lat?

18 Pod koniec 1000-letniego Dnia Sądu nikt na ziemi nie  będzie umierać z powodu grzechu Adama. Każdy będzie się cieszyć życiem w najpełniejszym znaczeniu tego słowa. Właśnie o tym wspomina Biblia, kiedy mówi: „Reszta umarłych [tzn. oprócz 144 000, którzy idą do nieba] nie dostąpiła życia, aż się skończyło tysiąc lat” (Objawienie 20:5). Ta wypowiedź o „reszcie umarłych” nie oznacza, że inni zostaną wskrzeszeni pod koniec 1000-letniego Dnia Sądu. Chodzi o to, iż wszyscy ludzie dostąpią życia w tym sensie, że w końcu osiągną ludzką doskonałość. Będą tak samo doskonali, jak Adam i Ewa w ogrodzie Eden. Co się wtedy stanie?

GDY SIĘ SKOŃCZY DZIEŃ SĄDU

19. Co Chrystus zrobi po skończeniu się Dnia Sądu?

19 Po wykonaniu wszystkiego, co mu zlecił Bóg, Jezus Chrystus „przekaże królestwo swemu Bogu i Ojcu”. Nastąpi to po upływie 1000-letniego Dnia Sądu. Do tego czasu wszyscy wrogowie będą usunięci. Ostatnim z nich będzie śmierć odziedziczona po Adamie. Zostanie zniszczona! Wtedy Królestwo przejmie Jehowa Bóg. Będzie nim rządził bezpośrednio jako Król (1 Koryntian 15:24-28).

20. (a) Co Jehowa uczyni, żeby ustalić, czyje imiona mają być wpisane do „księgi życia”? (b) Dlaczego to końcowe wypróbowanie ludzkości jest słuszne?

20 Na podstawie czego Jehowa zadecyduje, czyje imię ma być wpisane do „zwoju życia”, inaczej mówiąc do „księgi życia”? (Objawienie 20:12, 15). Na podstawie próby, której będzie poddana cała ludzkość. Przypomnij sobie, jak Adam i Ewa nie dopisali, kiedy byli poddani takiej próbie, oraz jak Hiob zachował prawość w próbie. Tymczasem wiara większości ludzi, którzy dożyją końca 1000 lat, nigdy nie byłaby poddana próbie. Przed zmartwychwstaniem nie znali zamierzeń Jehowy. Byli cząstką poddanego Szatanowi niegodziwego systemu rzeczy; należeli do „niesprawiedliwych”. Potem, po zmartwychwstaniu, łatwiej im będzie służyć Jehowie, będą bowiem żyć w raju nie narażeni na żaden sprzeciw ze strony Diabła. Ale czy te miliardy wówczas już doskonałych ludzi służyłyby Jehowie, gdyby Szatanowi dano sposobność powstrzymania ich od tego? Czy Szatan zdołałby zrobić z nimi to, co zrobił z doskonałym Adamem i Ewą?

21. (a) W jaki sposób Jehowa wypróbuje ludzi? (b) Co się stanie po zakończeniu tej próby ze wszystkimi, którzy będą jej poddani?

 21 Żeby rozstrzygnąć tę kwestię, Jehowa wypuści Szatana i jego demony z przepaści, w której będą przebywać 1000 lat. Z jakim skutkiem? Biblia mówi, że Szatanowi uda się odciągnąć niektórych ludzi od służenia Jehowie. Będzie ich tyle, co „piasku morskiego”, to znaczy, że ich liczba nie jest określona. Po tej próbie Szatan i jego demony oraz wszyscy, którzy nie wyjdą z niej zwycięsko, zostaną wrzuceni do symbolicznego „jeziora ognia”, którym jest wtórna [wieczna] śmierć (Objawienie 20:7-10, 15). Ci natomiast, których imiona będą zapisane w „księdze życia”, pozostaną we wspaniałym ziemskim raju. Wpisanie ich imion do „księgi życia” oznacza, że Jehowa uzna, iż są doskonale sprawiedliwi w sercu, umyśle i ciele, a więc zasługują na życie wieczne w raju na ziemi.

OBECNY DZIEŃ SĄDU

22. Co musimy teraz przeżyć, aby doczekać Dnia Sądu i końcowego wypróbowania ludzkości?

22 Biblia podaje więc informacje o wydarzeniach, które będą mieć miejsce za ponad 1000 lat. Wynika z niej, że nie ma powodu do obaw przed tymi wydarzeniami. Nasuwa się jednak pytanie: Czy ty będziesz istniał, żeby się rozkoszować tymi wspaniałościami, które zgotował Bóg? Będzie to zależeć od przeżycia wcześniejszego dnia sądu, obecnego „dnia sądu i zniszczenia ludzi bezbożnych” (2 Piotra 3:7).

23. (a) Na jakie dwie klasy rozdziela się teraz ludzi? (b) Co czeka każdą z tych klas i dlaczego?

23 Odkąd Chrystus powrócił i zasiadł na swym niebiańskim tronie, cała ludzkość stoi przed sądem. Obecny „dzień sądu” jest poprzednikiem 1000-letniego Dnia Sądu. Podczas obecnego sądu ludzie są dzieleni na „kozły” stawiane po lewicy Chrystusa oraz na „owce” po jego prawicy. „Kozły” zostaną zniszczone, ponieważ nie pomagają namaszczonym „braciom” Chrystusa pełnić służbę dla Boga. Z czasem okaże się, że te „kozły” są grzesznikami, niegodziwcami zatwardziałymi w niesprawiedliwym postępowaniu. Natomiast „owce” zostaną pobłogosławione życiem pod rządami Królestwa za wspieranie pod każdym względem „braci” Chrystusa (Mateusza 25:31-46).

[Pytania do studium]

[Ilustracje na stronie 178]

Dlaczego Jezus powiedział, że w Dniu Sądu znośniej będzie Sodomitom?