Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Czy Biblia rzeczywiście pochodzi od Boga?

Czy Biblia rzeczywiście pochodzi od Boga?

 Rozdział 5

Czy Biblia rzeczywiście pochodzi od Boga?

1. Dlaczego rozsądnie jest wierzyć, że Bóg udzielił nam informacji o sobie?

CZY JEHOWA BÓG udzielił nam informacji o sobie? Czy nam powiedział, co zrobił i co jeszcze zamierza zrobić? Ojciec, który kocha dzieci, dużo im opowiada. Z tego wynika, że Jehowa istotnie jest kochającym ojcem.

2. (a) W jaki sposób Jehowa mógł najlepiej przekazać informacje? (b) W związku z tym jakie pytania się nasuwają?

2 Jak Jehowa mógłby przekazać informacje ludziom żyjącym w różnych okolicach ziemi i w różnych czasach? Najlepiej byłoby dać napisać książkę, a potem dopilnować, żeby była ogólnie dostępna. Czy Biblia jest taką Księgą od Boga? Skąd wiadomo, że nią jest?

ŻADNA INNA KSIĄŻKA NIE DORÓWNUJE BIBLII

3. Między innymi pod jakim względem Biblia jest niezwykłą książką?

3 Jeżeli Biblia rzeczywiście pochodzi od Boga, to należałoby się spodziewać, że będzie najznakomitszą książką, jaką kiedykolwiek napisano. Czy nią jest? Tak, i to z wielu powodów. Przede wszystkim jest bardzo stara; bylibyśmy w błędzie, gdybyśmy mniemali, że Słowo Boże dla całej ludzkości musiało być spisane dopiero niedawno. Zaczęto je spisywać jakieś 3500 lat temu w języku hebrajskim. Następnie, z górą 2200 lat temu, rozpoczęło się tłumaczenie go na inne języki. Dzisiaj niemal każdy mieszkaniec ziemi może czytać Biblię w swoim języku ojczystym.

4. W jakim stosunku pozostaje liczba wydrukowanych Biblii do nakładów innych książek?

4 Poza tym żadna inna książka nie może się równać z Biblią pod względem liczby wydanych egzemplarzy. Książkę, która się ukazuje zaledwie w wielotysięcznym nakładzie, nazywa się „bestsellerem”. A przecież co roku drukuje się miliony Biblii.  A w ciągu wieków wydano miliardy egzemplarzy tej Księgi! Trudno byłoby znaleźć jakąś miejscowość na ziemi, choćby bardzo odosobnioną, gdzie nie byłoby Biblii. Czy nie tego właśnie mielibyśmy się spodziewać po książce, która rzeczywiście pochodzi od Boga?

5. Jakie wysiłki podejmowano, żeby zniszczyć Biblię?

5 To ogromne rozpowszechnienie Biblii jest tym bardziej zastanawiające, że jej wrogowie usiłowali ją zniszczyć. Czyż nie należało się jednak spodziewać, że książka pochodząca od Boga będzie atakowana przez popleczników Diabła? Tak się też stało. Kiedyś często się zdarzało, że palono Biblie, a gdy kogoś przyłapano na czytaniu Pisma Świętego, nieraz skazywano go na śmierć.

6. (a) Na jakie ważne pytania Biblia odpowiada? (b) Skąd pisarze Biblii — według ich własnych wypowiedzi — otrzymywali informacje?

6 Jak należało się spodziewać, Księga pochodząca od Boga omawia ważne sprawy, które każdy z nas chciałby zgłębić. Oto kilka pytań, na które Biblia daje odpowiedź: „Skąd się wzięło życie?”, „Po co tu jesteśmy?”, „Co przyniesie przyszłość?”. Ponadto księga ta otwarcie przyznaje, że zawarte w niej informacje pochodzą od Jehowy Boga. Jeden z pisarzy biblijnych powiedział: „Duch Jehowy mówił przeze mnie, a Jego słowo było na moim języku” (2 Samuela 23:2). Drugi napisał: „Całe Pismo jest natchnione przez Boga” (2 Tymoteusza 3:16). Skoro Biblia tak wyraźnie oznajmia, że jest Słowem Bożym, czy nie należałoby zapoznać się z jej treścią, aby się przekonać, czy tak jest naprawdę?

JAK SPISANO BIBLIĘ

7. (a) Kto napisał Biblię? (b) Dlaczego więc można powiedzieć, że jest ona Słowem Bożym?

7 Może zapytasz: „Ale jak Biblia może pochodzić od Boga, jeśli ją spisali ludzie?” To prawda, w pisaniu Biblii brało udział około 40 mężczyzn. Oni to spisali Biblię z wyjątkiem Dziesięciorga Przykazań, które sam Bóg wypisał na tablicach kamiennych za pomocą ducha świętego (2 Mojżeszowa 31:18). Ale z tego wcale nie wynika, że ich pisma są w mniejszym stopniu Słowem Bożym. Biblia wyjaśnia: „Ludzie mówili od Boga, będąc uniesieni duchem świętym” (2 Piotra 1:21). Tak jak Bóg  posłużył się swym potężnym duchem świętym, żeby stworzyć niebiosa i wszystko, co żyje, tak też posłużył się nim do pokierowania spisaniem Biblii.

8, 9. Jakie przykłady z dzisiejszych czasów pomagają nam zrozumieć, jak Bóg kazał napisać Biblię?

8 Oznacza to, że Biblia ma tylko jednego Autora, Jehowę Boga, który posłużył się ludźmi, tak jak przedsiębiorca korzysta z usług sekretarki, żeby napisać list. Pisze ona list, który zawiera myśli i poglądy przedsiębiorcy. A zatem jest to jego list, a nie sekretarki, tak jak Biblia jest Księgą Bożą, a nie księgą ludzi, których użyto do jej spisania.

9 Ponieważ Bóg stworzył umysł, więc chyba nie było Mu trudno nawiązać łączność z umysłami swoich sług, żeby im przekazać potrzebne informacje, które należało zapisać. Siedząc w domu można dzisiaj za pośrednictwem radia albo telewizji otrzymywać wiadomości z odległych krajów. Dzięki wykorzystaniu stworzonych przez Boga praw fizycznych dźwięki czy obrazy przemierzają wielkie odległości. Nietrudno więc zrozumieć, że Jehowa mógł ze swego odległego miejsca w niebiosach tak pokierować ludźmi, żeby spisali informacje, które chciał przekazać rodzinie ludzkiej.

10. (a) Z ilu ksiąg składa się Biblia i jak długo ją pisano? (b) Jaki główny temat przewija się przez całą tę Księgę?

10 W rezultacie powstała cudowna Księga. W gruncie rzeczy Biblia składa się z 66 książeczek. Greckie słowo biblia, od którego pochodzi słowo „Biblia”, znaczy „książeczki”. Te księgi, czyli listy, pisano przez 1600 lat — od 1513 p.n.e. do 98 n.e. Jednakże wszystkie tworzą harmonijną całość, ponieważ mają  tylko jednego Autora. Przewija się przez nie jeden temat: Jehowa Bóg za pośrednictwem swego Królestwa przywróci tu sprawiedliwe stosunki. Pierwsza księga, Księga Rodzaju [1 Mojżeszowa], mówi, jak z powodu buntu przeciwko Bogu utracono raj, a ostatnia księga, Księga Objawienia, opisuje, jak pod panowaniem Bożym ziemia znowu będzie rajem (1 Mojżeszowa 3:19, 23; Objawienie 12:10; 21:3, 4).

11. (a) W jakich językach spisano Biblię? (b) Na jakie dwie główne części dzieli się Pismo Święte, ale co świadczy o jego jednolitości?

11 Pierwsze 39 ksiąg Biblii napisano głównie po hebrajsku, a krótkie fragmenty — po aramejsku. Ostatnie 27 ksiąg spisano w języku greckim, używanym powszechnie za czasów Jezusa i jego chrześcijańskich naśladowców. Te dwie główne części Biblii słusznie nazwano „Pismami Hebrajskimi” i „Pismami Greckimi”. Obie są ze sobą zgodne, o czym świadczy fakt, że Pisma Greckie zawierają ponad 365 cytatów z Pism Hebrajskich, a poza tym jeszcze około 375 razy się na nie powołują.

BIBLIA STAJE SIĘ DOSTĘPNA DLA WSZYSTKICH

12. Dlaczego Jehowa kazał sporządzać odpisy Biblii?

12 Czy każdy mógłby dzisiaj czytać Słowo Boże, gdyby były dostępne tylko oryginały? Oczywiście, że nie. Dlatego Jehowa zadbał o to, żeby sporządzano  odpisy oryginałów hebrajskich (5 Mojżeszowa 17:18). Na przykład Ezdrasz został nazwany „wprawnym przepisywaczem prawa Mojżeszowego, które dał Jehowa, Bóg Izraela” (Ezdrasza 7:6). Sporządzono też tysiące kopii Pism Greckich.

13. (a) Co trzeba było zrobić, żeby większość ludzi mogła czytać Biblię? (b) Kiedy powstało pierwsze tłumaczenie Biblii?

13 Czy umiesz czytać po hebrajsku albo po grecku? Jeśli nie, to nie możesz czytać dawnych, sporządzonych ręcznie odpisów Biblii, z których część jeszcze istnieje. Żebyś mimo to mógł czytać Biblię, ktoś musiał ją przełożyć na znany ci język. Dzięki takiemu tłumaczeniu z jednego języka na drugi więcej ludzi może czytać Słowo Boże. Na przykład około 300 lat przed okresem pobytu na ziemi Jezusa większość ludzi zaczęła używać języka greckiego. Dlatego w roku 280 p.n.e. rozpoczęto tłumaczenie Pism Hebrajskich na język grecki. Ten wczesny przekład nazwano „Septuagintą”.

14. (a) Dlaczego niektórzy duchowni usiłowali nie dopuścić do tłumaczenia Biblii? (b) Co dowodzi, że przegrali tę walkę?

14 Później powszechnie używanym językiem stała się łacina i dlatego przełożono Biblię na język łaciński. Ale z upływem stuleci coraz mniej ludzi mówiło po łacinie. Większość używała innych języków, jak arabski, francuski, hiszpański, portugalski, włoski, niemiecki i angielski. Przez jakiś czas duchowni katoliccy walczyli o to, żeby Biblia nie została przełożona na język prostego ludu. Kazali nawet palić na stosie tych, którzy mieli Biblię. W końcu jednak przegrali tę walkę. Pismo Święte zaczęto przekładać na wiele języków i masowo je rozpowszechniać. Dzisiaj można czytać całą Biblię lub jej fragmenty w ponad 1700 językach!

15. Dlaczego dobrze jest korzystać z nowszych tłumaczeń Biblii?

15 Z biegiem lat powstało wiele różnych przekładów Biblii w tym samym języku. Na przykład w samym tylko języku polskim jest kilkadziesiąt różnych przekładów. Dlaczego? Czy nie wystarczyłby jeden? Wiadomo, że z upływem czasu język bardzo się zmienia. Kiedy się porównuje starsze przekłady biblijne z nowszymi, rzucają się w oczy różnice językowe. Chociaż wszystkie te Biblie niemal zawsze oddają tę samą myśl, to jednak przekłady drukowane niedawno są na ogół bardziej zrozumiałe. Możemy więc być wdzięczni za nowe przekłady  biblijne, ponieważ oddają Słowo Boże w bardziej zrozumiałym dla nas języku współczesnym.

CZY DO BIBLII WPROWADZONO ZMIANY?

16. Dlaczego niektórzy są zdania, że do Biblii wkradły się zmiany?

16 Może ci się jednak nasunąć pytanie: „Skąd można mieć pewność, że nasze Biblie zawierają dzisiaj te same informacje, które pisarze biblijni otrzymali od Boga?” Czy w wyniku ciągłego sporządzania odpisów najpierw z oryginału, a potem z kolejnych odpisów ksiąg biblijnych przez setki, a nawet tysiące lat nie wkradły się żadne błędy? Tak, ale te błędy zostały wykryte i sprostowane we współczesnych przekładach Biblii, zawierających te same informacje, które pierwotnie Bóg dał ich pisarzom. Jak można tego dowieść?

17. Jak można dowieść, że nie wprowadzono zmian do Biblii?

17 Między rokiem 1947 a 1955 znaleziono tak zwane Zwoje znad Morza Martwego. Wśród tych starych zwojów są odpisy ksiąg Pism Hebrajskich. Sporządzono je jakieś 100 do 200 lat przed narodzeniem Jezusa. Jeden ze zwojów zawiera odpis Księgi Izajasza. Najstarszy ze znanych przed znalezieniem go odpisów tekstu Księgi Izajasza w języku hebrajskim został sporządzony blisko 1000 lat po narodzeniu Jezusa. Gdy porównano oba te odpisy proroctwa Izajasza, stwierdzono tylko drobne odchylenia polegające najczęściej na niewielkiej zmianie pisowni! Oznacza to, że przez ponad 1000 lat odpisywania nie wkradły się żadne istotne zmiany!

18. (a) Jak sprostowano błędy popełnione przez kopistów? (b) Co można powiedzieć o dokładności Pism Greckich?

18 Istnieje przeszło 1700 odpisów najróżniejszych fragmentów  Pism Hebrajskich. Przez uważne porównywanie tego mnóstwa bardzo starych odpisów można wyłowić i sprostować nieliczne błędy, które popełnili kopiści. Poza tym istnieją tysiące bardzo starych odpisów Pism Greckich. Niektóre pochodzą niemal z czasów Jezusa i apostołów. Dlatego Sir Frederic Kenyon pisze: „Tym samym upada ostatnia podstawa do powątpiewania, czy Pismo Święte rzeczywiście przetrwało do naszych czasów tak, jak zostało spisane” (The Bible and Archaeology, s. 288, 289).

19. (a) Jak w pewnym miejscu usiłowano dodać coś do Biblii? (b) Skąd wiadomo, że spotykana w niektórych przekładach część wersetu z 1 Jana 5:7 nie należy do Biblii?

19 To nie znaczy, że nie podejmowano żadnych prób wprowadzenia zmian do Słowa Bożego. Godnym uwagi przykładem tego jest 1 Jana 5:7. W Biblii gdańskiej z roku 1632 czytamy: „Albowiem trzej są, którzy świadczą na niebie: Ojciec, Słowo, i Duch Święty, a ci trzej jedno są”. Słów tych nie ma jednak w żadnym z najstarszych odpisów Biblii. Dodał je ktoś, kto chciał poprzeć naukę o Trójcy. Ponieważ wiadomo, że słowa te nie są cząstką Słowa Bożego, nie ma ich już w nowszych przekładach biblijnych.

20. Dlaczego można mieć pewność, że Biblia została zachowana w czystej postaci?

20 Jeżeli więc ktoś twierdzi, że Biblia nie zawiera tych samych informacji, które pierwotnie w niej spisano, to po prostu nie zna faktów. Jehowa Bóg czuwał nad zabezpieczeniem swego Słowa nie tylko przed błędami kopistów, lecz także przed próbami wprowadzenia do niego jakichś wstawek. W samej Biblii jest zapisana Boża obietnica, że Jego Słowo będzie zachowane w czystej postaci dla ludzi obecnie żyjących (Psalm 12:7, 8, NP; Daniela 12:4; 1 Piotra 1:24, 25; Objawienie 22:18, 19).

CZY BIBLIA RZECZYWIŚCIE ZAWIERA PRAWDĘ?

21. Jak Jezus zapatrywał się na Słowo Boże?

21 Jezus Chrystus powiedział w modlitwie do Boga: „Słowo Twoje jest prawdą” (Jana 17:17). Czy fakty to potwierdzają? Czy staranne badanie Biblii prowadzi do wniosku, że ona rzeczywiście jest prawdą? Historycy, którzy studiują Biblię, często są zdumieni jej dokładnością. Księga ta zawiera imiona i szczegóły, których prawdziwość można udowodnić. Oto kilka przykładów:

22-25. Jakie przykłady wskazują, że Biblia podaje dokładne dane historyczne?

 22 Spójrz na te ilustracje i przyjrzyj się napisowi na murze egipskiej świątyni w Karnaku. Napis ten mówi o odniesionym blisko 3000 lat temu zwycięstwie faraona Szeszonka nad królestwem judzkim za panowania Roboama, syna Salomona. W Biblii jest wzmianka o tym samym wydarzeniu (1 Królów 14:25, 26).

23 Popatrz też na Stelę Moabicką. Jej oryginał znajduje się w paryskim Luwrze. Zachowana na niej inskrypcja mówi o buncie Meszy, króla Moabitów, przeciwko Izraelowi. O tym samym wydarzeniu donosi też Biblia (2 Królów 1:1; 3:4-27).

24 Nieco dalej po prawej stronie widać na ilustracji sadzawkę Siloe i wejście do tunelu wodnego w Jeruzalem, który ma 533 metry długości. Wielu dzisiejszych turystów zwiedzających Jeruzalem przechodzi w bród przez ten tunel. Jego istnienie jest jeszcze jednym dowodem, że Biblia mówi prawdę. Dlaczego? Ponieważ wyjaśnia, że ponad 2500 lat temu król Ezechiasz kazał zbudować ten tunel, żeby sobie zabezpieczyć dopływ wody w razie ataku najeźdźców (2 Królów 20:20; 2 Kronik 32:2-4, 30).

25 W British Museum zwiedzający może obejrzeć Kronikę Nabonida, której reprodukcję przedstawiono obok. Podobnie jak Biblia opisuje ona upadek starożytnego Babilonu (Daniela 5:30, 31). Jednakże Biblia mówi, że królem Babilonu był wtedy Belszazar (Baltazar). Tymczasem Kronika Nabonida nawet nie wspomina o Belszazarze. Rzeczywiście, swego czasu wszystkie znane starożytne napisy mówiły, że ostatnim królem Babilonu był Nabonid. Dlatego ci, którzy zaprzeczali prawdziwości Biblii, twierdzili, że Belszazar nigdy nie istniał i Biblia nie ma racji. Ale w ostatnich latach znaleziono stare napisy, z których  wynika, że Belszazar był synem Nabonida i w owych czasach był obok ojca współwładcą Babilonii. Tak więc liczne przykłady świadczą o tym, że Biblia rzeczywiście mówi prawdę.

26. Co świadczy o tym, że Biblia jest ścisła pod względem naukowym?

26 Jednakże Pismo Święte zawiera nie tylko prawdziwą historię. Wszystko, co mówi, jest prawdą. Nawet gdy porusza sprawy naukowe, jest zadziwiająco ścisłe. Oto dwa przykłady: W dawnych czasach powszechnie wierzono, że ziemia spoczywa na jakiejś widzialnej podporze, na przykład na barkach olbrzyma.  Tymczasem w doskonałej zgodności z faktami naukowymi Biblia mówi, że Bóg „zawiesza ziemię nad niczym” (Hioba 26:7), a zamiast głosić, że ziemia jest płaska, jak dawniej wierzono, oznajmia, że Bóg „mieszka nad okręgiem ziemi” (Izajasza 40:22).

27. (a) Jaki jest najsilniejszy dowód, że Biblia pochodzi od Boga? (b) Co Pisma Hebrajskie ściśle przepowiedziały o Synu Bożym?

27 Ale najwyraźniejszym dowodem, że Biblia rzeczywiście pochodzi od Boga, są zawarte w niej przepowiednie przyszłości. Żadna książka ludzka nie podaje naprzód trafnego opisu wydarzeń historycznych, a Biblia to podaje. Jest w niej pełno dokładnych proroctw — rzeczywiście spisanej naprzód historii. Do najbardziej godnych uwagi należą proroctwa dotyczące przyjścia na ziemię Syna Bożego. Pisma Hebrajskie dokładnie przepowiedziały setki lat naprzód, że ten Obiecany przyjdzie na świat w Betlejem, że się narodzi z dziewicy, że zostanie zdradzony za 30 sztuk srebra, że będzie zaliczony do grzeszników, że żadna kość jego ciała nie będzie złamana, że będą rzucać losy o jego szaty i mnóstwo innych szczegółów (Micheasza 5:2; Mateusza 2:3-9; Izajasza 7:14; Mateusza 1:22, 23; Zachariasza 11:12, 13; Mateusza 27:3-5; Izajasza 53:12; Łukasza 22:37, 52; 23:32, 33; Psalm 34:21, NP; Jana 19:36; Psalm 22:19, NP; Mateusza 27:35).

28. (a) Dlaczego możemy być przeświadczeni, że spełnią się również proroctwa biblijne dotyczące przyszłości? (b) Jakiego przekonania nabierzesz w miarę dalszego studiowania Biblii?

28 Jak już wspomniano w pierwszym rozdziale tej książki, Biblia przepowiada też, że stary system rzeczy wkrótce się skończy i zostanie zastąpiony sprawiedliwym nowym systemem (Mateusza 24:3-14; 2 Piotra 3:7, 13). Czy można polegać na tych proroctwach, które dopiero mają się spełnić? A gdyby ci ktoś sto razy powiedział prawdę, czy nagle zacząłbyś mu niedowierzać, gdyby ci powiedział coś nowego? Jeżeli jeszcze nigdy się na nim nie zawiodłeś, czy zacząłbyś wątpić w jego prawdomówność? Jakże nierozsądne by to było! Tak samo nie ma żadnych powodów, żebyśmy niedowierzali czemukolwiek, co Bóg obiecuje w Biblii. Możemy zaufać Jego Słowu! (Tytusa 1:2). Gdy będziesz w dalszym ciągu studiować Biblię, wówczas ty też nabierzesz przekonania, że Biblia rzeczywiście pochodzi od Boga.

[Pytania do studium]

[Ilustracja na stronie 49]

Bóg posłużył się ludźmi do spisania Biblii, jak przedsiębiorca posługuje się sekretarką do napisania listu

[Ilustracja na stronie 50]

Duchowieństwo starało się za wszelką cenę nie dopuścić do tego, by prosty lud otrzymał Biblię; za posiadanie jej nawet palono na stosie

[Ilustracja na stronach 52, 53]

Zwój Izajaszowy

[Ilustracja na stronach 54, 55]

Mur świątyni w Karnaku (Egipt)

[Ilustracja na stronie 55]

Stela Moabicka

[Ilustracja na stronie 55]

Kronika Nabonida

[Ilustracja na stronie 55]

Wejście do tunelu Ezechiasza i sadzawka Siloe