Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Co trzeba robić, żeby żyć wiecznie

Co trzeba robić, żeby żyć wiecznie

 Rozdział 30

Co trzeba robić, żeby żyć wiecznie

1. (a) Jakie dwie drogi stoją przed tobą otworem? (b) Jak możesz wybrać właściwą drogę?

JEHOWA BÓG zaofiarowuje ci coś cudownego — życie wieczne w sprawiedliwym nowym systemie rzeczy (2 Piotra 3:13). Ale chcąc tam żyć, trzeba teraz spełniać wolę Boga. Obecny zły świat wraz ze wszystkimi, którzy pozostają jego częścią składową, przemija, „ale kto spełnia wolę Boga, pozostaje na zawsze” (1 Jana 2:17). Musisz więc wybrać którąś z dwóch dróg. Jedna prowadzi do śmierci, a druga do życia wiecznego (5 Mojżeszowa 30:19, 20). Którą z nich pójdziesz?

2. (a) O czym będziesz przekonany, jeżeli żywisz prawdziwą wiarę? (b) Dlaczego takie pokładanie ufności w Bogu, jak dziecko ufa kochającemu ojcu, będzie ci pomocne w służeniu Mu?

2 Po czym można poznać, że wybierasz życie? Przede wszystkim musisz wierzyć w Jehowę i w Jego obietnice. Czy jesteś całkowicie pewien, że Bóg istnieje „i że daje nagrodę tym, którzy Go pilnie szukają”? (Hebrajczyków 11:6). Musisz tak ufać Bogu, jak syn lub córka ufa kochającemu i miłosiernemu ojcu (Psalm 103:13, 14; Przysłów 3:11, 12). Żywiąc taką wiarę, nie będziesz wątpić, czy Jego rada jest mądra albo czy postępuje właściwie, choćbyś czasem nie wszystko rozumiał.

3. (a) Co jeszcze jest konieczne oprócz wiary? (b) Jakie czyny są potrzebne na potwierdzenie tego, że się obiera życie?

3 Jednakże sama wiara to za mało. Muszą jej towarzyszyć czyny, które świadczą o tym, jakie uczucia naprawdę żywisz dla Jehowy (Jakuba 2:20, 26). Czy zrobiłeś już cokolwiek, by dowieść, że żałujesz niewłaściwego postępowania w przeszłości? Czy pobudziło cię to do okazania skruchy albo do poczynienia zmian, żeby w pełni dostosować swe życie do woli Jehowy? Czy się nawróciłeś, to znaczy czy odrzuciłeś swój dawniejszy zły sposób postępowania i czy zacząłeś czynić to, czego Bóg od nas  wymaga? (Dzieje Apostolskie 3:19; 17:30). Takie uczynki stanowią dowód, że wybierasz życie.

ODDANIE SIĘ I CHRZEST

4. (a) Co powinno cię skłaniać do spełniania woli Bożej? (b) Co musiałbyś zrobić, gdy się zdecydujesz służyć Bogu?

4 Co powinno cię skłaniać do obrania życia przez spełnianie woli Bożej? Docenianie. Pomyśl tylko: Jehowa umożliwia ci uwolnienie się od chorób, cierpień, a nawet śmierci! Przez drogocenny dar swego Syna otworzył ci drogę do bezkresnego życia na rajskiej ziemi (1 Koryntian 6:19, 20; 7:23; Jana 3:16). Co należałoby zrobić, gdy miłość Jehowy skłania cię do odwzajemnienia Jego miłości? (1 Jana 4:9, 10; 5:2, 3). Powinieneś w imieniu Jezusa zwrócić się w modlitwie do Boga i powiedzieć Mu, że chciałbyś być Jego sługą, że chciałbyś do Niego należeć. W ten sposób oddajesz się Bogu. Jest to sprawa całkiem osobista. Nikt nie może tego zrobić za ciebie.

5. (a) Czego Bóg od ciebie oczekuje, gdy Mu się oddasz na spełnianie Jego woli? (b) Z jakiej pomocy możesz korzystać, aby móc żyć stosownie do swego oddania?

5 Gdy się oddasz Bogu, wówczas On będzie oczekiwał, że dostosujesz do tego swoje życie. Dowiedź więc, że jesteś słowny, obstając przez całe życie przy swoim postanowieniu, czyli oddaniu (Psalm 50:14). Jeżeli pozostaniesz w bliskiej łączności z widzialną organizacją Bożą, będą ci pomagać współchrześcijanie, którzy nie poskąpią życzliwej zachęty i wsparcia (1 Tesaloniczan 5:11).

6. (a) Jaki krok jest konieczny po oddaniu swego życia Bogu? (b) Co oznacza chrzest?

6 Nie wystarczy jednak powiedzieć na osobności Jehowie, że chciałbyś do Niego należeć. Musisz wyznać w obecności innych,  że oddałeś się Bogu na służbę. Jak to zrobić? Przez poddanie się ochrzczeniu w wodzie. Taki chrzest wodny jest publicznym zadokumentowaniem oddania się Jehowie i stawienia się do dyspozycji na spełnianie Jego woli.

7. (a) Jaki przykład dał chrześcijanom Jezus? (b) Dlaczego chrzest nakazany przez Jezusa nie jest dla małych dzieci?

7 Przykład Jezusa Chrystusa świadczy o tym, że chrzest wodny jest ważnym wymaganiem. Jezus nie ograniczył się do powiedzenia Ojcu, że przyszedł spełniać Jego wolę (Hebrajczyków 10:7). Gdy nadeszła chwila rozpoczęcia służby w charakterze głosiciela Królestwa Bożego, oddał się do dyspozycji Jehowie i został ochrzczony w wodzie (Mateusza 3:13-17). Ponieważ Jezus dał wzór, więc ci, którzy dzisiaj oddają się Jehowie na spełnianie Jego woli, również powinni dać się ochrzcić (1 Piotra 2:21; 3:21). W gruncie rzeczy Jezus nakazał swoim naśladowcom pozyskiwać uczniów z ludzi wszystkich narodów, a potem chrzcić tych nowych uczniów. Nie chodzi tu o chrzest małych dzieci, tylko osób, które stały się wierzącymi i postanowiły służyć Jehowie (Mateusza 28:19; Dzieje Apostolskie 8:12).

8. Kogo w zborze trzeba powiadomić o tym, że chciałbyś być ochrzczony? Dlaczego?

8 Co masz zrobić, jeżeli już postanowiłeś służyć Jehowie i chciałbyś być ochrzczony? Powinieneś powiadomić o swoim pragnieniu nadzorcę przewodniczącego zboru Świadków Jehowy, z którym masz łączność. Czy to on sam, czy inni starsi w zborze chętnie omówią z tobą wiadomości, które powinieneś posiadać, aby służyć Bogu w sposób godny uznania. Wtedy będzie można podjąć odpowiednie kroki, żebyś został ochrzczony.

CZEGO DZISIAJ BÓG ŻĄDA OD CIEBIE

9. W jakiej działalności, którą Noe prowadził przed potopem, Bóg chciałby, żebyś i ty wziął teraz udział?

9 Przed potopem Jehowa posługiwał się Noem, „głosicielem sprawiedliwości”, żeby ostrzec przed nadchodzącą zagładą i wskazać na jedyne bezpieczne miejsce — arkę (Mateusza 24:37-39; 2 Piotra 2:5; Hebrajczyków 11:7). Bóg życzy sobie, żebyś teraz brał udział w podobnej działalności kaznodziejskiej. Jezus przepowiedział o naszych czasach: „Ta dobra nowina o królestwie będzie głoszona po całej zamieszkanej ziemi na świadectwo wszystkim narodom; i wtedy nadejdzie koniec” (Mateusza  24:14). Jeżeli inni mają przeżyć koniec tego systemu rzeczy i żyć wiecznie, to muszą usłyszeć, czego się dowiedziałeś o zamierzeniach Bożych (Jana 17:3). Czy twoje serce nie pobudza cię do dzielenia się z nimi tą życiodajną wiedzą?

10. (a) Co powinniśmy robić za przykładem Jezusa, kierując się miłością do ludzi? (b) Najczęściej jak prowadzi się dzisiaj działalność głoszenia?

10 Idź za przykładem Chrystusa. On nie czekał, aż ludzie przyjdą do niego, tylko szukał takich, którzy by wysłuchali orędzia w sprawie Królestwa. Nakazał też swoim naśladowcom — wszystkim — czynić to samo (Mateusza 28:19; Dzieje Apostolskie 4:13; Rzymian 10:10-15). Kierując się wskazówkami Chrystusa i wzorując się na nim, pierwsi chrześcijanie odwiedzali ludzi w ich mieszkaniach, chodząc „od domu do domu” (Łukasza 10:1-6; Dzieje Apostolskie 20:20). Jest to i dzisiaj główna metoda, którą stosują prawdziwi chrześcijanie, pełniąc służbę Bożą.

11. (a) Z jakiego powodu głoszenie o Królestwie Bożym wymaga odwagi, dlaczego jednak nie potrzebujemy się bać? (b) Jak Jehowa zapatruje się na naszą pracę?

11 Uczestnictwo w tej działalności wymaga odwagi. Szatan i jego świat będą próbować cię do niej zniechęcić, tak jak próbowali odwieść od głoszenia pierwszych naśladowców Chrystusa (Dzieje Apostolskie 4:17-21; 5:27-29, 40-42). Ale nie potrzebujesz się bać. Jehowa wspierał i umacniał tych pierwszych chrześcijan i dzisiaj będzie pomagał tobie (2 Tymoteusza 4:17). Nabierz więc odwagi! Daj dowód, że naprawdę miłujesz Jehowę i bliźnich, biorąc w miarę swoich możliwości jak najpełniejszy udział w zbawiennym głoszeniu i nauczaniu (1 Koryntian 9:16; 1 Tymoteusza 4:16). Jehowa nie zapomni o twojej działalności, tylko szczodrze cię nagrodzi (Hebrajczyków 6:10-12; Tytusa 1:2).

12. Jaką naukę można wyciągnąć z przykładu żony Lota?

12 Obecny stary system nie ma do zaofiarowania nic naprawdę cennego, a więc nigdy nie myśl, że coś tracisz, gdy odwracasz się do niego plecami. „Pamiętajcie o żonie Lota”, powiedział Jezus (Łukasza  17:32). Gdy razem z rodziną uciekła z Sodomy, tęsknie obejrzała się za tym, co tam pozostawiła. Bóg widział, gdzie jest jej serce, i zamieniła się w słup soli (1 Mojżeszowa 19:26). Nie upodabniaj się do żony Lota! Utkwij wzrok w to, co masz przed sobą, w „rzeczywiste życie”, w sprawiedliwy nowy porządek Boży (1 Tymoteusza 6:19).

OBIERZ ŻYCIE WIECZNE W RAJU NA ZIEMI

13. Jak Jezus przedstawił wybór, którego wszyscy musimy dokonać?

13 W gruncie rzeczy są do wyboru tylko dwie możliwości. Chrystus przyrównał to do wyboru którejś z dwóch dróg. Jedna, jak powiedział, jest „szeroka i przestronna”. Ci, którzy nią idą, mogą robić, co im się podoba. Druga natomiast jest „ciasna”. Od idących tą drogą jest wymagane posłuszne stosowanie się do wskazówek i praw Bożych. Według wypowiedzi Jezusa większość idzie szeroką drogą, a tylko niewielu — wąską. A którą drogę ty wybierzesz? Pamiętaj jednak: Szeroka droga nagle się skończy — wiedzie do zagłady! Droga wąska natomiast zaprowadzi cię wprost do nowego systemu Bożego. Będziesz tam mógł brać udział w przekształcaniu ziemi we wspaniały raj, w którym będzie można szczęśliwie żyć wiecznie (Mateusza 7:13, 14).

14. Do czego musisz należeć, żeby się dostać do nowego systemu Bożego?

14 Nie myśl, że można chodzić różnymi drogami i zaskarbić sobie życie w nowym systemie Bożym. Jest tylko jedna droga. Tylko jedna arka przetrwała potop, a nie pewna liczba łodzi. I tylko jedna organizacja — widzialna organizacja Boża — przetrwa szybko nadciągający „wielki ucisk”. Twierdzenie, że wszystkie religie prowadzą do tego samego celu, jest zwykłym kłamstwem (Mateusza 7:21-23; 24:21). Jeżeli chcesz być ubłogosławiony życiem wiecznym, to musisz należeć do organizacji Jehowy i spełniać Jego wolę (Psalm 133:1-3).

15. (a) Co trzeba robić każdego dnia? (b) Jaka nadzieja nie jest tylko snem?

15 Zachowuj więc stale w umyśle i sercu jasny obraz obiecanego przez Boga nowego systemu rzeczy. Każdego dnia myśl o wspaniałej nagrodzie, którą ci obiecuje Jehowa Bóg — o życiu wiecznym w Raju na ziemi. To nie sen. To rzeczywistość! Na pewno spełni się biblijna obietnica: „Sprawiedliwi posiądą ziemię i będą na niej mieszkali na zawsze. (...) Gdy niegodziwi zostaną odcięci, ty to zobaczysz” (Psalm 37:29, 34).

[Pytania do studium]

[Ilustracja na stronie 251]

Oddaj się Jehowie ...

I daj się ochrzcić

[Ilustracja na stronie 253]

„Pamiętajcie o żonie Lota”

 [Ilustracje na stronie 254]

Miej zawsze w umyśle i sercu jasny obraz nowego systemu Bożego