Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Życie wieczne nie jest mrzonką

Życie wieczne nie jest mrzonką

 Rozdział 1

Życie wieczne nie jest mrzonką

1, 2. Dlaczego nie chce się uwierzyć, że ludzie mogą żyć wiecznie na ziemi i że mogą być szczęśliwi?

SZCZĘŚCIE na ziemi to coś mało prawdopodobnego, nawet na krótko. Jakże często życie uprzykrzają choroby, starzenie się albo przestępcy — żeby wymienić tylko niektóre problemy. Może więc powiesz, że opowiadanie o życiu wiecznym w raju na ziemi kłóci się z poczuciem rzeczywistości i uznasz, że szkoda czasu na takie rozmowy, bo życie wieczne to mrzonka.

2 Chyba większość ludzi przyzna ci rację. No więc skąd ta pewność, że ty będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi? Dlaczego możemy wierzyć, że życie wieczne nie jest zwykłą mrzonką?

DLACZEGO MOŻEMY W TO WIERZYĆ

3. Co świadczy o tym, że Bóg chce, aby ludzie byli na ziemi szczęśliwi?

3 Możemy w to wierzyć, ponieważ Najwyższy Władca, Bóg Wszechmocny, wyposażył ziemię we wszystko, co jest niezbędne do zaspokajania naszych potrzeb. Przygotował ją w sam raz dla nas! Poza tym tak stworzył mężczyznę i kobietę, żeby na zawsze mogli się cieszyć pełnią życia w tej swojej ziemskiej siedzibie (Psalm 115:16).

4. Jakie fakty naukowe dotyczące ciała ludzkiego świadczą o tym, że zostało ono stworzone do życia wiecznego?

4 Uczeni już od dawna wiedzą, że ciało ludzkie potrafi się regenerować. Dzięki niezwykłym własnościom komórek są one — w zależności od potrzeb — wymieniane albo naprawiane. Wygląda na to, że ten proces samoodnawiania się powinien trwać wiecznie. Niestety, tak nie jest i naukowcy nie potrafią tego wytłumaczyć. Nadal nie bardzo wiedzą, dlaczego człowiek się starzeje. Mówi się, że w odpowiednich warunkach ludzie powinni żyć wiecznie (Psalm 139:14).

5. Co Biblia mówi o Boskim zamierzeniu co do ziemi?

 5 Ale czy Bóg rzeczywiście chce, żeby ludzie żyli wiecznie na ziemi i byli szczęśliwi? Jeżeli tak, to życie wieczne nie jest zwykłą zachcianką lub mrzonką — to coś pewnego! A co na ten temat ma do powiedzenia Biblia, Księga, która mówi o zamierzeniach Bożych? Nazywa Boga „Tym, który ukształtował ziemię i uczynił ją”, i dodaje: „Osadził ją na trwałych podstawach, (...) nie stworzył jej po prostu na nic, (...) ukształtował ją, żeby była zamieszkana” (Izajasza 45:18).

6. (a) Jakie stosunki panują dzisiaj na ziemi? (b) Czy właśnie tego życzy sobie Bóg?

6 Czy uważasz, że ziemia jest teraz tak zamieszkana, jak chciał tego Bóg? Co prawda ludzi można dziś spotkać niemal we wszystkich zakątkach świata, ale czy współżyją ze sobą szczęśliwie jak jedna rodzina — jak sobie tego życzył ich Stwórca? Dzisiejszy świat jest podzielony. Wszędzie panuje nienawiść, panoszy się przestępczość i wybuchają wojny. Miliony ludzi cierpią głód i chorują. Innych dręczą codzienne troski spowodowane złymi warunkami mieszkaniowymi, groźbą utraty pracy i wzrastającymi wydatkami na utrzymanie. Żadne z tych zjawisk nie przynosi chwały Bogu. Nie ulega więc wątpliwości, że ludzie nie żyją na ziemi tak, jak to pierwotnie zamierzył Wszechmocny Bóg.

7. Jakie zamierzenie co do ziemi miał Bóg, gdy stworzył pierwszą parę ludzką?

7 Po stworzeniu pierwszej pary ludzkiej Bóg osadził ją w ziemskim raju. Chciał, żeby oboje szczęśliwie żyli wiecznie na ziemi i rozprzestrzenili raj na cały glob. Wynika to z danego im polecenia: „Bądźcie płodni i stańcie się liczni, i napełnijcie ziemię, i opanujcie ją” (1 Mojżeszowa 1:28). Według zamierzenia Bożego z czasem cała ziemia miała podlegać sprawiedliwej rodzinie ludzkiej, która żyłaby sobie na niej spokojna i szczęśliwa.

8. Dlaczego możemy być pewni, że zamierzenie Boże co do ziemi nic się nie zmieniło, mimo że pierwsza para ludzka wypowiedziała Bogu posłuszeństwo?

 8 Chociaż pierwsza para ludzka wypowiedziała Bogu posłuszeństwo, czym pokazała, że nie zasługuje na życie wieczne, to jednak pierwotne zamierzenie Boże się nie zmieniło. Ono musi się spełnić! (Izajasza 55:11). Biblia obiecuje: „Sprawiedliwi posiądą ziemię i będą na niej mieszkali na zawsze” (Psalm 37:29). W Biblii często jest mowa o tym, że ludziom, którzy służą Bogu, On da życie wieczne (Jana 3:14-16, 36; Izajasza 25:8; Objawienie 21:3, 4).

 CZŁOWIEK PRAGNIE ŻYĆ — GDZIE?

9. (a) Jakie pragnienie ludzie zazwyczaj żywią? (b) Jak należy rozumieć biblijną wypowiedź: ‛Bóg włożył wieczność w ich serca’?

9 Możemy się naprawdę cieszyć, że Bóg chce, abyśmy żyli wiecznie. Pomyśl tylko: Kiedy chciałbyś umrzeć, gdybyś miał wyznaczyć datę swej śmierci? Nie wybrałbyś żadnej, prawda? Nie chcesz umierać, tak jak nie chce umrzeć żaden normalny człowiek cieszący się jakim takim zdrowiem. Bóg wszczepił w nas pragnienie życia, a nie pragnienie śmierci. Biblia tak mówi o stworzeniu ludzi przez Boga: „Wieczność włożył w ich serce” (Koheleta [Kaznodziei] 3:11, Biblia poznańska). Co to znaczy? To znaczy, że człowiek normalny pragnie zawsze żyć, a nie umierać. Zgodnie z tą tęsknotą za bezkresną przyszłością ludzie od dawien dawna szukają jakiegoś środka na zachowanie wiecznej młodości.

10. (a) Gdzie, zgodnie z naturalnym pragnieniem, ludzie chcieliby żyć wiecznie? (b) Dlaczego można być przekonanym, że Bóg umożliwi życie wieczne na ziemi?

10 A gdzie ludzie chcieliby żyć wiecznie? Zazwyczaj właśnie tu, gdzie się przyzwyczaili żyć, a więc na ziemi. Człowiek został stworzony dla ziemi, a ziemia dla człowieka (1 Mojżeszowa 2:8, 9, 15). W Biblii czytamy: „On [Bóg] założył ziemię na jej ustalonych miejscach; nie zachwieje się po czas niezmierzony, na zawsze” (Psalm 104:5). Skoro ziemia została uczyniona po to, żeby istnieć na zawsze, to i człowiek powinien na niej żyć wiecznie. Miłościwy Bóg nie wszczepił przecież stworzonym przez siebie ludziom pragnienia życia wiecznego po to, żeby potem uniemożliwić im spełnienie się tego pragnienia! (1 Jana 4:8; Psalm 133:3).

ZA JAKIM ŻYCIEM TĘSKNISZ?

11. Jak Biblia wskazuje na to, że ludzie mogą żyć wiecznie i cieszyć się doskonałym zdrowiem?

11 Spójrz na następną stronę. Jakie życie prowadzą ci ludzie? Czy chciałbyś być jednym z nich? No właśnie! Zobacz, jak zdrowo i młodo wyglądają! Czy uwierzyłbyś, gdyby ci ktoś powiedział, że przeżyli już tysiące lat? Biblia mówi, że ci, którzy się zestarzeli, znowu będą młodzi, chorzy powrócą do zdrowia, a chromi, niewidomi, głusi i niemowy zostaną uleczeni. Kiedy Jezus Chrystus przebywał na ziemi, cudownie uzdrowił wielu chorych. Pokazał w ten sposób, jak w niedalekiej,  wspaniałej przyszłości wszyscy żyjący osiągną doskonałe zdrowie (Hioba 33:25; Izajasza 33:24; 35:5, 6; Mateusza 15:30, 31).

12. Jakie warunki przedstawiono na tych ilustracjach?

12 Popatrz, jakie to urocze miejsce zamieszkania. Jest to obiecany przez Chrystusa prawdziwy raj, podobny do raju utraconego przez nieposłuszną pierwszą parę ludzką (Łukasza 23:43). Spójrz, jaki spokój i zgoda tu panują. Ludzie wszystkich ras — czarni, biali, żółci — żyją jak jedna rodzina. Nawet zwierzęta są pokojowo nastawione. A dziecko bawi się z lwem. Ale nie ma powodu do obaw. Stwórca mówi bowiem: „Lampart  będzie leżał z koźlęciem, a cielę i młody grzywiasty lew, i tuczne bydlę — wszystkie będą razem; a przewodnikiem ich będzie mały chłopiec. (...) Nawet lew będzie jeść słomę jak wół, a niemowlę będzie się bawić nad norą kobry” (Izajasza 11:6-9).

13. Co zniknie z ziemi, gdy się urzeczywistni zamierzenie Boże?

13 W raju, w którym według zamierzenia Bożego mają żyć ludzie, będą wszelkie warunki po temu, żeby być szczęśliwym. Ziemia będzie rodzić obfitość wybornej żywności. Nikt już nie będzie głodował (Psalm 72:16; 67:7, NP). Prowadzenie wojen, przestępczość, a nawet  nienawiść i samolubstwo będzie należeć do przeszłości. Zniknie raz na zawsze! (Psalm 46:9, 10, NP; 37:9-11). Czy wierzysz, że to wszystko jest możliwe?

14. Co każe nam wierzyć, że Bóg położy kres cierpieniom?

14 Zastanów się: Czy gdybyś miał potrzebną do tego władzę, nie położyłbyś kresu wszystkiemu, co sprawia, że ludzie muszą cierpieć? Czy nie stworzyłbyś warunków, do których człowiek tęskni? Na pewno byś to zrobił. Nasz miłościwy Ojciec niebiański postąpi tak samo. Zaspokoi nasze potrzeby i pragnienia. W Psalmie 145:16 powiedziano o Bogu: „Otwierasz swą rękę i zaspokajasz pragnienie wszystkiego, co żyje”. Ale kiedy się to stanie?

WSPANIAŁE BŁOGOSŁAWIEŃSTWA — JUŻ NIEDŁUGO

15. (a) Co będzie oznaczać dla ziemi koniec świata? (b) Co wtedy spotka złych ludzi? (c) Czym będzie koniec świata dla ludzi spełniających wolę Bożą?

15 Aby umożliwić rozkoszowanie się na ziemi tymi wspaniałymi błogosławieństwami, Bóg — jak to sam obiecuje — usunie wszelkie zło oraz jego sprawców. Jednocześnie ochroni wszystkich, którzy Mu służą, bo — jak mówi Biblia: „Świat przemija i tak jest z jego pragnieniem, ale kto pełni wolę Boga, pozostaje na zawsze” (1 Jana 2:17). Jakąż zmianę to oznacza! Koniec świata nie będzie równoznaczny z końcem naszej ziemi. Raczej tak jak podczas powszechnego potopu za czasów Noego będzie oznaczać koniec złych ludzi oraz ich sposobu życia. Natomiast słudzy Boży przeżyją ten koniec. Potem na oczyszczonej ziemi będą się cieszyć, że zostali uwolnieni od wszystkich, którzy chcieli im szkodzić i ich ciemiężyć (Mateusza 24:3, 37-39; Przysłów 2:21, 22).

16. Jakie wydarzenia przepowiedziano na „dni ostatnie”?

16 Ktoś mógłby jednak powiedzieć: „Jest coraz gorzej, a nie lepiej. Skąd można mieć pewność, że ta wspaniała zmiana jest bliska?” Jezus Chrystus przepowiedział wiele rzeczy, których jego przyszli naśladowcy mieli wypatrywać, aby się upewnić, czy nadszedł wyznaczony czas, w którym Bóg położy kres temu światu. Jezus powiedział, że znamiennym znakiem dni ostatnich tego systemu będą wielkie wojny, braki żywności, straszne trzęsienia ziemi, wzrost przestępczości i coraz większy brak miłości (Mateusza 24:3-12). Zapowiedział „udręczenie narodów  nie znających drogi wyjścia” (Łukasza 21:25). Poza tym, jak czytamy w innym miejscu Biblii: „W dni ostatnie nastaną czasy krytyczne, trudne do zniesienia” (2 Tymoteusza 3:1-5). Czyż teraz nie przeżywamy tego wszystkiego?

17. Co mówią ludzie myślący na temat dzisiejszych stosunków?

17 Niejeden obserwator wydarzeń światowych twierdzi, że nadchodzi wielka zmiana. Na przykład redaktor amerykańskiego czasopisma Miami Herald napisał: „Biorąc pod uwagę katastrofalne wydarzenia z ostatnich kilku lat, każdy, kto choć trochę umie logicznie myśleć, musi dojść do wniosku, że świat stanął na progu historii. (...) Zmieni to raz na zawsze styl życia ludzi”. W podobnym duchu wypowiedział się amerykański pisarz Lewis Mumford: „Cywilizacja upada. Całkiem jednoznacznie (...) W przeszłości upadek cywilizacji był do pewnego stopnia zjawiskiem lokalnym. (...) Teraz, gdy dzięki nowoczesnym środkom komunikacji i łączności świat jest ściślej powiązany i zespolony, upadek cywilizacji oznacza staczanie się na dno całej planety”.

18. (a) Jakiej przyszłości można się spodziewać, gdy się obserwuje obecne stosunki światowe? (b) Co zajmie miejsce dzisiejszych rządów?

18 Stosunki panujące na świecie dowodzą, że żyjemy w okresie, w którym musi nastąpić zagłada całego systemu rzeczy. Już wkrótce Bóg oczyści ziemię ze wszystkich, którzy ją niszczą (Objawienie 11:18). Usunie obecne rządy, żeby utorować drogę swemu sprawiedliwemu rządowi, który będzie panować nad całą ziemią. Jest to ten rząd Królestwa, o który Jezus kazał się modlić swym naśladowcom (Daniela 2:44; Mateusza 6:9, 10).

19. Co musimy zrobić, jeżeli chcemy żyć wiecznie?

19 Jeżeli kochasz życie i jeżeli chciałbyś żyć wiecznie na ziemi pod panowaniem Bożym, to musisz jak najprędzej posiąść dokładną wiedzę o Bogu, Jego zamierzeniu i wymaganiach. Jezus Chrystus powiedział w modlitwie do Boga: „To znaczy życie wieczne: ich nabywanie wiedzy o tobie, jedynym prawdziwym Bogu, i o tym, któregoś posłał, Jezusie Chrystusie” (Jana 17:3). Jakaż to radość wiedzieć, że będziemy mogli żyć wiecznie — że to nie mrzonka! Ale aby się rozkoszować tym wspaniałym darem od Boga, musimy się czegoś dowiedzieć o wrogu, który nie chce dopuścić, żebyśmy sobie zaskarbili ten dar.

[Pytania do studium]

[Ilustracja na stronach 8, 9]

Czy Bóg chciał takiego świata?

 [Całostronicowa ilustracja na stronie 11]