Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Odpowiedzi na pytania biblijne

Odpowiedzi na pytania biblijne

Czy możemy poznać prawdę o Bogu?

Dlaczego Bóg chce, żebyśmy znali prawdę? Przeczytaj Jana 17:3

Bóg wyjawił ludziom swoje orędzie. Posłużył się duchem świętym, czyli swoją czynną siłą, żeby przekazać pisarzom biblijnym własne myśli (2 Piotra 1:20, 21). Dlatego czytając Biblię, możemy poznać prawdę o Bogu. Przeczytaj Jana 17:17; 2 Tymoteusza 3:16.

Na kartach Biblii Bóg podaje o sobie wiele informacji. Wyjaśnia, dlaczego stworzył ludzi, co dla nich uczyni i jakie życie powinni oni prowadzić (Dzieje 17:24-27). Jehowa Bóg chce, żebyśmy znali o Nim prawdę. Przeczytaj 1 Tymoteusza 2:3, 4.

Dlaczego Bóg pociąga do siebie osoby miłujące prawdę?

Jehowa jest Bogiem prawdy. Posłał na ziemię swojego Syna, Jezusa, by ten zapoznawał z nią ludzi. Dlatego osoby miłujące prawdę chętnie słuchają Jezusa (Jana 18:37). Bóg pragnie, by takie osoby oddawały Mu cześć. Przeczytaj Jana 4:23, 24.

Szatan Diabeł utrudnił wielu ludziom poznanie Boga, rozpowszechniając o Nim kłamliwe nauki (2 Koryntian 4:3, 4). Ci, którzy nie kochają tego, co dobre, chętnie słuchają takich kłamstw (Rzymian 1:25). Ale miliony szczerych osób znajdują prawdę o Bogu dzięki studiowaniu Biblii. Przeczytaj Dzieje 17:11.