Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Czy o tym wiedziałeś?

Czy o tym wiedziałeś?

Czy Żydzi przybywający do Jerozolimy na święto Pięćdziesiątnicy 33 roku n.e. rzeczywiście pochodzili „z każdego narodu pod niebem”?

Zatłoczona ulica w Jerozolimie w dniu Pięćdziesiątnicy 33 roku n.e.

Oprócz sprawozdania z Dziejów Apostolskich 2:5-11 o tłumach, które przybyły do Jerozolimy na święto Pięćdziesiątnicy 33 roku n.e., wspomniał również Filon — ówczesny pisarz żydowski.

O podróżujących do Jerozolimy Filon napisał: „Na każde święto przybywają niezliczone rzesze ludzi, z niezliczonych miast, jedni lądem, drudzy morzem, ze wschodu i zachodu, z północy i południa” (J. Jeremias, Jerusalem in the Time of Jesus). Cytował też z listu Agryppy I, wnuka Heroda Wielkiego, do cesarza rzymskiego Kaliguli. Na temat Jerozolimy Agryppa napisał: „Święte Miasto (...) jest stolicą nie tylko Judei, ale też większości innych regionów, a to z powodu kolonii, które co jakiś czas tworzą się w okolicznych krainach” (E. Smallwood, Philonis Alexandrini — Legatio ad Gaium).

Agryppa wymienił tereny, gdzie powstały żydowskie kolonie, między innymi tak odległe rejony jak Mezopotamia, Afryka Północna, Azja Mniejsza, Grecja i wyspy Morza Śródziemnego. Biblista Joachim Jeremias stwierdził: „Chociaż w spisie tym nie wspomniano bezpośrednio o podróżowaniu do Jerozolimy, taki wniosek nasuwa się sam, ponieważ każdy dorosły Żyd miał obowiązek tam pielgrzymować” (Jerusalem in the Time of Jesus) (Powtórzonego Prawa 16:16).

Gdzie kwaterowały rzesze ludzi przybywające na święta do Jerozolimy?

Ruiny basenu rytualnego odkryte w Jerozolimie

Każdego roku w Jerozolimie odbywały się trzy święta — Pascha, Pięćdziesiątnica i Święto Szałasów. W I wieku n.e. z tych okazji do Jerozolimy przybywały setki tysięcy ludzi z całego Izraela oraz krain, w których mieszkali Żydzi (Łukasza 2:41, 42; Dzieje 2:1, 5-11). Wszyscy ci pielgrzymi musieli się gdzieś zatrzymać.

Niektórzy nocowali u przyjaciół, a inni w gospodach lub na wynajętych kwaterach. Wielu rozbijało namioty w obrębie murów miejskich lub w ich pobliżu. Podczas swego ostatniego pobytu w Jerozolimie Jezus nocował w sąsiedniej Betanii (Mateusza 21:17).

W okolicach świątyni znaleziono budowle z licznymi basenami. Jak się przypuszcza, w budynkach tych podróżni mogli się zatrzymać i umyć, zanim weszli do świątyni. Inskrypcja odnaleziona w jednym z nich informuje, że Theodotus, kapłan i przełożony miejscowej synagogi, „wybudował tę synagogę, aby czytano w niej Torę (...); a ponadto gospodę, izby i instalację wodną dla podróżnych, którzy potrzebowali kwatery”.