Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

TEMAT Z OKŁADKI | MOŻESZ ZROZUMIEĆ BIBLIĘ

Księga, którą można zrozumieć

Księga, którą można zrozumieć

Bez wątpienia Biblia jest bardzo starą księgą. Jak bardzo? Jej spisywanie rozpoczęto na Bliskim Wschodzie jakieś 3500 lat temu. Mniej więcej w tym czasie Chinami władała potężna dynastia Shang, a dopiero około dziesięciu stuleci później w Indiach pojawił się buddyzm (zobacz ramkę „ Kilka informacji o Biblii”).

Biblia udziela satysfakcjonujących odpowiedzi na najdonioślejsze pytania życiowe

Jeżeli z jakiejś książki ludzie mają odnosić pożytek, to musi być ona dla nich zrozumiała oraz przedstawiać w ich oczach pewną wartość. Biblia jest właśnie taką książką. Udziela satysfakcjonujących odpowiedzi na najdonioślejsze pytania życiowe.

Czy na przykład zastanawiałeś się kiedyś, po co tu żyjemy? Pytanie to nurtuje ludzi już od tysięcy lat. Tymczasem odpowiedź można znaleźć w dwóch pierwszych rozdziałach biblijnej Księgi Rodzaju. Zawarta w niej relacja sięga w przeszłość do samego „początku” — miliardy lat wstecz — gdy do istnienia został powołany wszechświat, między innymi galaktyki, gwiazdy i nasza planeta (Rodzaju 1:1). Następnie w sprawozdaniu tym opisano kolejne etapy przygotowywania ziemi do zamieszkania oraz pojawienie się rozmaitych form życia, w tym człowieka. Wyjawiono też, jaki był cel tego wszystkiego.

NAPISANA TAK, BY MOŻNA BYŁO JĄ ZROZUMIEĆ

Biblia podaje praktyczne rady, które pomagają rozwiązywać problemy dnia codziennego. Wskazówki te są łatwe do zrozumienia. Dzięki czemu?

Po pierwsze, język Biblii jest jasny, bezpośredni i interesujący. Zamiast wielu abstrakcyjnych czy tajemniczych sformułowań znajdujemy w niej słowa proste, konkretne i przemawiające do naszych zmysłów. Trudniejsze myśli wyrażone są językiem, którym posługujemy się na co dzień.

Widać to w naukach Jezusa. Chcąc trafić ludziom do serca, używał on nieskomplikowanych przykładów wziętych z życia. Wiele z nich znajduje się w tak zwanym Kazaniu na Górze, zapisanym w rozdziałach od 5 do 7 Ewangelii według Mateusza. Pewien komentator biblijny nazwał je „praktyczną przemową” i zauważył, że jej celem „nie jest napełnienie naszych głów ideami, ale zapewnienie nam kierownictwa i ukształtowanie naszych zwyczajów”. Kazanie to możesz przeczytać w ciągu 15—20 minut. Będziesz zaskoczony, jak proste, a zarazem sugestywne są słowa Jezusa.

Po drugie, Biblię można łatwo zrozumieć ze względu na jej treść. Nie jest to zbiór mitów i legend. Jak powiedziano w dziele The World Book Encyclopedia, większa jej część „dotyczy ludzi, zarówno wybitnych, jak i zwykłych”, oraz ich „zmagań, nadziei, porażek i zwycięstw”. Zrozumienie relacji o takich rzeczywistych osobach, utożsamienie się z nimi i wyciągnięcie ważnych lekcji płynących z ich przeżyć nie sprawia nam trudności (Rzymian 15:4).

DOSTĘPNA DLA KAŻDEGO

Abyś mógł zrozumieć daną książkę, musi być ona wydana w języku, który znasz. Obecnie jest wysoce prawdopodobne, że Biblia ukazała się również w języku zrozumiałym dla ciebie — bez względu na to, gdzie mieszkasz czy z jakiego kraju pochodzisz. Zastanów się, dzięki czemu coś tak niezwykłego jest w ogóle możliwe.

Tłumaczenie. Biblia została spisana w językach hebrajskim, aramejskim i greckim. Z tego względu liczba jej czytelników była ograniczona. Aby jej treść udostępnić w innych językach, szczerzy tłumacze nie szczędzili wysiłków. Dzięki ich pracy Biblia jest dzisiaj przetłumaczona — w całości lub części — na jakieś 2700 języków. Oznacza to, że przeszło 90 procent ludności świata może czytać Biblię lub jej fragmenty w języku ojczystym.

Publikowanie. Pierwotnie tekst Biblii zapisywano na nietrwałych materiałach takich jak skóra czy papirus. Aby jej orędzie przetrwało, trzeba ją było przepisywać — robiono to ręcznie z wielką starannością. Powstałe kopie były drogie i niewielu ludzi mogło sobie na nie pozwolić. Kiedy jednak ponad 550 lat temu Jan Gutenberg wynalazł prasę drukarską, udostępnianie Biblii nabrało wielkiego tempa. Według pewnej oceny do tej pory wydano już przeszło 5 miliardów Biblii lub jej fragmentów.

Biorąc pod uwagę te czynniki, Biblii nie dorównuje żaden inny tekst religijny. Niewątpliwie jest to Księga, którą można zrozumieć. Mimo wszystko niektórym sprawia to trudność. Gdzie znaleźć pomoc? Jakie wynikają z tego korzyści? Odpowiedzi na te pytania zawiera następny artykuł.