Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Odpowiedzi na pytania biblijne

Odpowiedzi na pytania biblijne

Czy umarli będą znowu żyć?

Ten, który stworzył życie, z pewnością potrafi je też przywrócić

Jehowa Bóg jest Źródłem życia (Psalm 36:9). Czy nie wydaje się zatem logiczne, że jest On w stanie przywrócić życie tym, którzy zmarli? Poprzez Biblię zapewnia, że w przyszłości tak właśnie uczyni (przeczytaj Dzieje 24:15). Ale co Go do tego skłoni?

Zgodnie z pierwotnym zamierzeniem Stwórcy ludzie mieli żyć na ziemi wiecznie (Rodzaju 1:31; 2:15-17). I On nadal pragnie, aby tak było. Obserwowanie tego, jak dzisiaj wygląda nasze życie — które jest pełne problemów i zdecydowanie zbyt krótkie — sprawia Mu ból. Przeczytaj Hioba 14:1, 14, 15.

Gdzie będą żyć ludzie wskrzeszeni z martwych?

Czy Bóg stworzył ludzi po to, żeby żyli w niebie? Nie. W niebie mieli żyć aniołowie. Ludzie natomiast zostali stworzeni do życia na ziemi (Rodzaju 1:28; Hioba 38:4, 7). Mając to na uwadze, pomyślmy o wskrzeszeniach dokonanych przez Jezusa. Przywracał on ludzi do życia z powrotem na ziemi. Tak samo będzie z większością osób, które zostaną wskrzeszone w przyszłości. Przeczytaj Jana 5:28, 29; 11:44.

Jednak Bóg wybrał też pewną liczbę ludzi, których wskrzesi do życia w niebie, gdzie otrzymają oni ciała duchowe (Łukasza 12:32; 1 Koryntian 15:49, 50). Wraz z Chrystusem będą tam sprawować władzę królewską nad ziemią. Przeczytaj Objawienie 5:9, 10.