Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

 TEMAT Z OKŁADKI

Co Bóg sądzi o wojnach?

Co Bóg sądzi o wojnach?

Jak odpowiedziałbyś na powyższe pytanie? Wielu ludzi uważa, że Bóg pochwala wojny. Powołują się na fakt, że polecił je prowadzić części swoich sług; relacje biblijne rzeczywiście to potwierdzają. Inni natomiast zwracają uwagę, że Syn Boży, Jezus, uczył, by jego naśladowcy darzyli miłością swoich nieprzyjaciół (Mateusza 5:43, 44). Dochodzą więc do wniosku, że w pewnym momencie Bóg zmienił zdanie na temat wojen i obecnie jest im przeciwny.

A co ty o tym sądzisz? Czy twoim zdaniem Bóg aprobuje wojny? Jeśli tak, to po czyjej stronie staje w dzisiejszych konfliktach? Znalezienie odpowiedzi na te pytania może wpłynąć na twój stosunek do wojen. Na przykład gdybyś wiedział, że Bóg nie tylko je pochwala, ale nawet w danym konflikcie popiera tę samą stronę, co ty, miałbyś spokojne sumienie oraz pewność, że odniesie ona zwycięstwo. Ale jak byś się czuł, gdybyś dowiedział się, że Bóg popiera stronę przeciwną? Prawdopodobnie zmieniłbyś swoje stanowisko.

W grę wchodzi coś jeszcze ważniejszego. Świadomość tego, jak Bóg postrzega wojny, może wpływać na to, jak ty postrzegasz Boga. Jeśli należysz do milionów ludzi, którzy ucierpieli na skutek konfliktów zbrojnych, bez wątpienia chciałbyś poznać odpowiedzi na pytania: Czy Bóg podżega do wojen i pozwala na związane z nimi cierpienia, a nawet zachęca do ich zadawania? A może jest bierny i nie przejmuje się losem uciskanych?

Możesz być zaskoczony, że wyjaśnienia zawarte w Biblii bardzo różnią się od takich opinii. Co więcej, Boży pogląd na wojny nigdy się nie zmienił. Przeanalizujmy, co Bóg sądził o nich w starożytności, a także w I wieku n.e., gdy żył na ziemi Jezus. Pomoże nam to zrozumieć, co sądzi o wojnach prowadzonych obecnie, i przekonać się, czy kiedykolwiek znikną one z areny dziejów.