Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Odpowiedzi na pytania biblijne

Odpowiedzi na pytania biblijne

Czy doczekamy świata wolnego od ubóstwa?

Jak Bóg sprawi, że ze świata zniknie ubóstwo? (Mateusza 6:9, 10)

Niedożywienie i choroby wywołane skrajnym ubóstwem co roku zabijają miliony osób. Chociaż niektóre rejony świata są zamożne, to jednak znaczna część ludzkości nadal żyje w nędzy. Biblia wskazuje, że ubóstwo dotyka ludzi już od bardzo dawna. Przeczytaj Jana 12:8.

Aby usunąć ten problem, potrzebny byłby rząd światowy. Taki rząd musiałby sprawiedliwie dysponować ziemskimi zasobami oraz położyć kres wojnom, które stanowią jedną z głównych przyczyn biedy. Bóg obiecał, że utworzy właśnie taki rząd. Przeczytaj Daniela 2:44.

Kto może wyeliminować ubóstwo?

Bóg wybrał swojego Syna, Jezusa, by panował nad całą ludzkością (Psalm 2:4-8). Jezus zatroszczy się o biednych oraz zlikwiduje ucisk i przemoc. Przeczytaj Psalm 72:8, 12-14.

Jako przepowiedziany w Biblii „Książę Pokoju”, Jezus zaprowadzi na ziemi pokój i bezpieczeństwo. Wtedy każdy człowiek będzie mógł się cieszyć własnym domem, satysfakcjonującą pracą i dostatkiem pożywienia. Przeczytaj Izajasza 9:6, 7; 65:21-23.