Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

 TEMAT Z OKŁADKI | CZY WARTO SIĘ MODLIĆ?

Modlitwa — jaki pożytek możesz z niej odnieść

Modlitwa — jaki pożytek możesz z niej odnieść

Zanim się w coś zaangażujesz, prawdopodobnie zastanawiasz się: „Co będę z tego miał?”. Ale czy zadawanie takiego pytania w związku z modlitwą nie jest samolubne? Niekoniecznie. To naturalne, że chcielibyśmy wiedzieć, czy odniesiemy z niej jakiś pożytek. Nawet prawy Hiob zapytał: „Gdybym go [Boga] wezwał, czy by mi odpowiedział?” (Hioba 9:16).

W poprzednich artykułach rozważyliśmy dowody, że zanoszenie modlitw to coś znacznie więcej niż praktyka religijna albo forma psychoterapii. Prawdziwy Bóg rzeczywiście ich wysłuchuje. Jeżeli modlimy się we właściwy sposób i we właściwych sprawach, On poświęca nam uwagę. W gruncie rzeczy zaprasza nas, żebyśmy się do Niego zbliżyli (Jakuba 4:8). Czego więc możemy się spodziewać, jeżeli uczynimy modlitwę częścią naszego życia? Przeanalizujmy kilka wynikających z tego korzyści.

Spokój umysłu.

Czy napotykając w życiu problemy i wyzwania, czujesz, jak przygniata cię niepokój? Biblia nawołuje, żeby w takich chwilach ‛nieustannie się modlić’ i ‛przedstawiać Bogu w modlitwie gorące prośby’ (1 Tesaloniczan 5:17; Filipian 4:6). Księga ta zapewnia, że gdy zwrócimy się do Boga, ‛pokój Boży, który przewyższa wszelką myśl, będzie strzegł naszych serc i władz umysłowych’ (Filipian 4:7). Jeśli zwierzymy się z trosk naszemu niebiańskiemu Ojcu, zaznamy pewnej miary spokoju wewnętrznego. W Psalmie 55:22 znajdujemy zachętę: „Zrzuć swe brzemię na Jehowę, a on cię wesprze”.

„Zrzuć swe brzemię na Jehowę, a on cię wesprze” (Psalm 55:22)

 Takiego spokoju doświadczyło mnóstwo osób z całego świata. Hee Ran z Korei Południowej mówi: „Nawet gdy mam poważne problemy, to dzięki modlitwie czuję, że zrzuciłam z siebie ciężar, i nabieram sił do ich przetrwania”. Cecilia z Filipin opowiada: „Często martwię się o swoje córki, a także o swoją mamę, która już mnie nie rozpoznaje. Ale modlitwa pomaga mi radzić sobie z codziennymi obowiązkami bez nadmiernego niepokoju. Wiem, że Jehowa mnie wesprze, abym mogła zatroszczyć się o bliskich”.

Pokrzepienie i siły w czasie prób.

Czy przeżywasz ogromny stres z powodu trudnej, może nawet zagrażającej życiu sytuacji? Modlitwa do „Boga wszelkiego pocieszenia” może przynieść  ci głęboką ulgę. Jak mówi Biblia, On nas „pociesza we wszelkim naszym ucisku” (2 Koryntian 1:3, 4). Gdy na przykład Jezus przeżywał wielką udrękę, „upadłszy na kolana, zaczął się modlić”. Co się wtedy stało? „Ukazał mu się anioł z nieba i go umocnił” (Łukasza 22:41, 43). Inny wierny człowiek, Nehemiasz, dostawał pogróżki od ludzi, którzy próbowali go powstrzymać przed wykonaniem zleconej przez Boga pracy. Prosił Go wtedy: „Teraz wzmocnij moje ręce”. Wydarzenia, które potem nastąpiły, świadczą o tym, że Bóg rzeczywiście pomógł mu pokonać obawy i dokończyć dzieła (Nehemiasza 6:9-16). Reginald z Ghany tak opisuje swoje przeżycia związane z modlitwą: „Kiedy się modlę — zwłaszcza, gdy przytłaczają mnie problemy — czuję, że zwierzam się komuś, kto jest w stanie mi pomóc i kto mnie zapewnia, że nie mam powodów do paniki”. Jeżeli zwrócimy się do Boga w modlitwie, On naprawdę może nas pokrzepić.

Mądrość od Boga.

Niektóre nasze decyzje mogą wywrzeć trwały wpływ na nas samych i na tych, których kochamy. Jak zatem dokonywać mądrych wyborów? W Biblii czytamy: „Jeżeli więc komuś z was brakuje mądrości [zwłaszcza w radzeniu sobie z trudnościami], niech prosi Boga, bo on daje wszystkim szczodrze i bez wypominania — a będzie mu dana” (Jakuba 1:5). Jeżeli modlimy się o mądrość, Bóg może za pośrednictwem swego świętego ducha pokierować nami tak, byśmy podjęli mądre decyzje. Możemy nawet modlić się konkretnie o tego ducha, ponieważ Jezus zapewnił, że „Ojciec w niebie da ducha świętego tym, którzy go proszą!” (Łukasza 11:13).

„Wciąż modliłem się do Jehowy o kierownictwo, żebym podjął właściwą decyzję” (Kwabena z Ghany)

Sam Jezus odczuwał potrzebę zwracania się do Ojca o pomoc w podejmowaniu istotnych decyzji. Biblia mówi, że zanim wybrał 12 mężczyzn na swoich apostołów, „spędził całą noc na modlitwie do Boga” (Łukasza 6:12).

Podobnie jak Jezus wiele osób żyjących obecnie przekonało się, że Bóg odpowiada na tego rodzaju modlitwy. Regina z Filipin przetrwała różne ciężkie chwile, związane z utrzymywaniem rodziny po śmierci męża, utratą pracy i wychowywaniem dzieci. Co pomogło jej dokonywać mądrych wyborów? Mówi: „Z ufnością modliłam się do Jehowy o pomoc”. Kwabena mieszkający w Ghanie wyjaśnia, dlaczego prosił Boga o wsparcie: „Straciłem dobrze płatną pracę w budownictwie”. Wspominając rozterki, jakie wtedy przeżywał, mówi: „Wciąż modliłem się do Jehowy o kierownictwo, żebym podjął właściwą decyzję”. Dodaje: „Jestem przekonany, że Jehowa pomógł mi wybrać taką pracę, która pozwala mi zadbać o swoje duchowe i fizyczne potrzeby”. Jeżeli będziesz modlić się w sprawach, które wpływają na twoją więź z Bogiem, ty również możesz doświadczyć Jego kierownictwa.

Omówiliśmy tu zaledwie kilka korzyści, jakie może ci przynieść modlitwa. (Więcej przykładów znajdziesz w ramce pod tytułem „ Korzyści wynikające z modlitwy”). Aby jednak ich zaznać, najpierw musisz poznać Boga oraz Jego wolę. Czy masz takie pragnienie? Jeżeli tak, zachęcamy cię, żebyś poprosił Świadków Jehowy o studium Biblii *. Może to być twój pierwszy krok do nawiązania więzi z ‛Tym, który wysłuchuje modlitwę’ (Psalm 65:2).

^ ak. 14 Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z miejscowymi Świadkami Jehowy lub odwiedź nasz serwis internetowy jw.org.