Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Czy naprawdę możemy poznać Boga?

Czy naprawdę możemy poznać Boga?

„Bóg jest niepojęty” (Filon z Aleksandrii, filozof z I wieku n.e.)

„[Bóg] nie jest (...) daleko od nikogo z nas” (Saul z Tarsu, zwracający się do ateńskich filozofów z I wieku n.e.)

KTÓRE z tych dwóch twierdzeń jest ci bliższe? Wielu uważa, że słowa Saula z Tarsu, zwanego też apostołem Pawłem, są zachęcające i podnoszą na duchu (Dzieje 17:26, 27). W Biblii znajdziemy też inne podobne zapewnienia. Na przykład w pewnej modlitwie Jezus wyraził przekonanie, że jego naśladowcy mogą poznać Boga i zyskać Boże błogosławieństwo (Jana 17:3).

Jednak filozofowie tacy jak Filon byli odmiennego zdania. Sugerowali, że nigdy nie poznamy Boga, ponieważ jest On całkowicie niepojęty. Jaka zatem jest prawda?

Biblia otwarcie przyznaje, że niektóre rzeczy związane z Bogiem są dla ludzi trudne do zrozumienia. Na przykład długości istnienia Stwórcy, Jego niezrównanej inteligencji czy głębi mądrości nie da się zmierzyć bądź wyliczyć. Po prostu wykracza to poza ludzką zdolność pojmowania. Ale owe cechy Boga nie stanowią przeszkody, żebyśmy mogli Go poznać. W gruncie rzeczy rozmyślanie o nich może pomóc nam się do Niego zbliżyć (Jakuba 4:8). Najpierw zastanówmy się nad kilkoma aspektami wiedzy o Bogu, których nie potrafimy w pełni pojąć. Potem przyjrzymy się aspektom, które możemy zrozumieć.

Aspekty, których nie potrafimy w pełni pojąć

WIECZNE ISTNIENIE BOGA: Biblia uczy, że Bóg istnieje „od czasu niezmierzonego po czas niezmierzony” (Psalm 90:2). Innymi słowy, nie miał początku ani nie będzie mieć końca. Z ludzkiego punktu widzenia „liczba jego lat jest nie do zbadania” (Hioba 36:26).

Jaki odnosimy z tego pożytek: Bóg obiecuje, że jeśli naprawdę Go poznamy, obdarzy nas życiem wiecznym (Jana 17:3). Czy obietnica ta byłaby wiarygodna, gdyby Bóg sam nie istniał wiecznie? Zrealizować ją może jedynie „Król Wieczności” (1 Tymoteusza 1:17).

UMYSŁ BOGA: Biblia uczy, że myśli Boga znacznie przewyższają nasze, dlatego „nie sposób zbadać jego zrozumienia” (Izajasza 40:28; 55:9). Całkiem słuszne jest zatem pytanie: „Kto (...) poznał sposób myślenia Pana tak, aby mógł Go pouczać?” (1 Koryntian 2:16, Przekład ekumeniczny).

Jaki odnosimy z tego pożytek: Bóg jest w stanie wysłuchiwać jednocześnie milionów modlitw (Psalm 65:2). Zauważa nawet pojedynczego wróbla, który spada na ziemię. Czy umysł Boga mógłby być tak przeciążony, że przestałby On zwracać na nas uwagę i wysłuchiwać naszych modlitw? Nic podobnego — Jego umysł nie ma żadnych ograniczeń. A co więcej, w Jego oczach ‛jesteśmy warci więcej niż wiele wróbli’ (Mateusza 10:29, 31).

SPOSÓB POSTĘPOWANIA BOGA: Biblia uczy, że człowiek ‛nigdy nie zgłębi dzieła, które prawdziwy Bóg uczynił od początku do końca’ (Kaznodziei 3:11). Wynika stąd, że nigdy nie dowiemy się o Bogu wszystkiego. Mądrość leżąca u podstaw Bożych dróg jest „nie do wyśledzenia” (Rzymian 11:33). Jednak Bóg chętnie wyjawia swoje drogi tym, którzy pragną Mu się podobać (Amosa 3:7).

Długości istnienia Stwórcy, Jego niezrównanej inteligencji czy głębi mądrości nie da się zmierzyć bądź wyliczyć

Jaki odnosimy z tego pożytek: Jeżeli czytamy i studiujemy Biblię, nigdy nie przestaniemy uczyć się nowych rzeczy o Bogu i Jego sposobie postępowania. A to oznacza, że będziemy mogli przybliżać się do naszego niebiańskiego Ojca przez całą wieczność.

Co możemy zrozumieć

To, że nie potrafimy w pełni pojąć pewnych aspektów wiedzy o Bogu, nie oznacza, że nie możemy poznać Go wcale. Biblia zawiera o Nim mnóstwo informacji. Oto kilka przykładów:

IMIĘ BOGA: Biblia uczy, że Bóg nadał sobie imię: „Jam jest Jehowa. To jest moje imię”. W Księdze tej pojawia się ono około 7000 razy — częściej niż jakiekolwiek inne imię (Izajasza 42:8).

Jaki odnosimy z tego pożytek: W Modlitwie Pańskiej Jezus powiedział: „Nasz Ojcze w niebiosach, niech będzie uświęcone twoje imię” (Mateusza 6:9). Czy nie mógłbyś w swoich modlitwach używać imienia Bożego? Jehowa zapewnia, że wybawi każdego, kto okazuje Jego imieniu należny szacunek (Rzymian 10:13).

MIEJSCE PRZEBYWANIA BOGA: Biblia uczy, że istnieją dwie dziedziny — materialna, na którą składa się ziemia i wszechświat, oraz niematerialna, gdzie przebywają istoty mające ciała duchowe (Jana 8:23; 1 Koryntian 15:44). W Biblii słowo „niebiosa” często odnosi się właśnie do dziedziny duchowej. Niebiosa są „miejscem zamieszkania” Stwórcy (1 Królów 8:43).

Jaki odnosimy z tego pożytek: Dzięki tej wiedzy mamy jaśniejsze wyobrażenie o Bogu. Nie jest On jakąś tajemniczą siłą przebywającą wszędzie i we wszystkim. Jehowa jest realną Osobą przebywającą w realnym miejscu. Oczywiście „nie ma stworzenia, które by było niewidoczne dla Jego wzroku” (Hebrajczyków 4:13).

OSOBOWOŚĆ BOGA: Biblia uczy, że Jehowa przejawia ujmujące przymioty. Mówi na przykład, że „Bóg jest miłością” (1 Jana 4:8). On nigdy nie kłamie (Tytusa 1:2). Jest bezstronny, miłosierny, współczujący i nieskory do gniewu (Wyjścia 34:6; Dzieje 10:34). Ponadto — co niejednego zaskakuje — pragnie utrzymywać „zażyłą więź” z tymi, którzy darzą Go szacunkiem (Psalm 25:14).

Jaki odnosimy z tego pożytek: Możemy zostać przyjaciółmi Jehowy (Jakuba 2:23). Kiedy bliżej poznamy Jego osobowość, lepiej zrozumiemy różne relacje biblijne.

‛SZUKAJ BOGA, A DA CI SIĘ ZNALEŹĆ’

Biblia przedstawia Jehowę Boga w przystępny sposób. On wcale nie jest niepojęty — naprawdę chce, żebyś Go poznał. Jego Słowo obiecuje: „Jeżeli będziesz go szukał, da ci się znaleźć” (1 Kronik 28:9). A zatem poznawaj Boga, czytając Biblię i nad nią rozmyślając. Jeżeli będziesz tak robić, to zgodnie z biblijną obietnicą On ‛zbliży się do ciebie’ (Jakuba 4:8).

Jeżeli czytamy i studiujemy Biblię, nigdy nie przestaniemy uczyć się nowych rzeczy o Bogu i Jego sposobie postępowania

Być może się zastanawiasz: „Skoro nie jestem w stanie zrozumieć wszystkiego, co dotyczy Stwórcy, to jak mogę zostać Jego przyjacielem?”. Pomyśl: Czy najlepszy przyjaciel chirurga musi mieć wykształcenie medyczne? Skądże. Nawet jeśli zawodowo zajmuje się czymś zupełnie innym, ich przyjaźń bez wątpienia jest możliwa. Najbardziej liczy się to, czy przyjaciel chirurga zna jego osobowość, między innymi co mu się podoba, a co nie. Podobnie i ty możesz dowiedzieć się z Biblii, jaką Osobą jest Jehowa Bóg. Właśnie tego potrzebujesz, żeby nawiązać z Nim przyjaźń.

Biblia nie daje o Stwórcy jedynie mglistego pojęcia — zawiera wszelkie informacje potrzebne do poznania Go. Czy chciałbyś dowiedzieć się o Jehowie Bogu czegoś więcej? Świadkowie Jehowy proponują każdemu bezpłatne domowe studium Biblii. Zachęcamy cię, żebyś skontaktował się ze Świadkami w swojej okolicy lub odwiedził nasz serwis internetowy jw.org.