Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

 TEMAT Z OKŁADKI | CZY WARTO SIĘ MODLIĆ?

Dlaczego Bóg zachęca nas do modlitwy

Dlaczego Bóg zachęca nas do modlitwy

Bóg chce, żebyśmy byli Jego przyjaciółmi.

Przyjaciele, którzy dbają o dobre relacje, często ze sobą rozmawiają. Podobnie Bóg zachęca, żebyśmy się do Niego zwracali, co pozwoli nam utrzymywać z Nim serdeczną przyjaźń. Zapewnia nas: „Będziecie mnie wzywać i przychodzić, i modlić się do mnie, a ja was wysłucham” (Jeremiasza 29:12). Zwracając się do Boga, ‛zbliżamy się do Niego, a On zbliża się do nas’ (Jakuba 4:8). W Biblii czytamy: „Jehowa jest blisko wszystkich, którzy go wzywają” (Psalm 145:18). Im częściej modlimy się do Boga, tym silniejsza będzie nasza przyjaźń z Nim.

„Jehowa jest blisko wszystkich, którzy go wzywają” (Psalm 145:18)

Bóg pragnie ci pomagać.

Jezus powiedział: „Któryż człowiek wśród was, jeśli go syn poprosi o chleb, poda mu kamień? Albo jeśli go poprosi o rybę — czyż poda mu węża? Jeżeli więc wy (...) umiecie dawać swym dzieciom dobre dary, o ileż bardziej wasz Ojciec, który jest w niebiosach, da dobre rzeczy proszącym go!” (Mateusza 7:9-11). Tak więc Bóg zachęca cię do modlitwy, ponieważ się o ciebie troszczy i chce ci pomagać (1 Piotra 5:7). Zaprasza cię nawet, żebyś zwracał się do Niego ze swoimi problemami. Biblia mówi: „O nic się nie zamartwiajcie, ale we wszystkim niech wasze gorące prośby zostaną przedstawione Bogu w modlitwie i błaganiu wraz z dziękczynieniem” (Filipian 4:6).

Bóg stworzył nas z potrzebami duchowymi.

Specjaliści badający naturę ludzką zaobserwowali, że setki milionów ludzi odczuwa potrzebę modlitwy — nawet część ateistów i agnostyków *. Potwierdza to, że ludzie zostali stworzeni z potrzebami duchowymi. Jezus oświadczył: „Szczęśliwi, którzy są świadomi swej potrzeby duchowej” (Mateusza 5:3). Jednym ze sposobów, żeby ją zaspokajać, jest regularne zwracanie się do Boga.

Jakie korzyści da nam przyjęcie zaproszenia Boga, by zwracać się do Niego w modlitwie?

^ ak. 8 Badanie przeprowadzone w roku 2012 przez instytut Pew Research Center ujawniło, że w USA 11 procent ateistów bądź agnostyków modli się przynajmniej raz w miesiącu.