Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

 TEMAT Z OKŁADKI | CZY WARTO SIĘ MODLIĆ?

Czy ktokolwiek słucha?

Czy ktokolwiek słucha?

Niektórzy uważają, że modlitwy to strata czasu, że i tak nikt ich nie słucha. Inni starają się modlić, ale mają wrażenie, że nie otrzymują odpowiedzi. Pewien ateista stworzył własne wyobrażenie Boga i modlił się: „Szepnij do mnie choć słowo”. Stwierdził jednak, że Bóg pozostawał „dostojnie milczący”.

Tymczasem z Biblii wynika, że Bóg jest realną Osobą i że naprawdę wysłuchuje naszych modlitw. W Księdze tej znalazło się następujące zapewnienie skierowane do pewnego starożytnego ludu: „Na głos twego krzyku on [Bóg] niewątpliwie okaże ci łaskę; skoro tylko go usłyszy, odpowie ci” (Izajasza 30:19). A w innym fragmencie czytamy: „Modlitwa prostolinijnych sprawia mu przyjemność” (Przysłów 15:8).

Jezus modlił się do swego Ojca i „został łaskawie wysłuchany” (Hebrajczyków 5:7)

Biblia podaje też przykłady osób, których modlitwy zostały wysłuchane. W pewnym wersecie wspomniano, że Jezus zanosił „gorące prośby do Tego, który mógł go wybawić”, i że „został łaskawie wysłuchany” (Hebrajczyków 5:7). Inne przykłady można znaleźć między innymi w Księdze Daniela 9:21 oraz 2 Kronik 7:1.

Dlaczego więc niektórzy mają wrażenie, że ich modlitwy pozostają bez odpowiedzi? Aby zostać wysłuchanym, należy się modlić wyłącznie do Boga przedstawionego w Biblii — Jehowy *. Ponadto Bóg wymaga, byśmy ‛prosili zgodnie z Jego wolą’, czyli zwracali się do Niego w sprawach, które On aprobuje. Jeżeli modlimy się właśnie w ten sposób, możemy być pewni, że „nas wysłuchuje” (1 Jana 5:14). A zatem musimy poznać Boga opisanego w Biblii i dowiedzieć się, co jest Jego wolą.

Wiele osób jest przekonanych, że modlitwy nie są jedynie rytuałem religijnym, ale że Bóg ich słucha i na nie odpowiada. Isaac z Kenii mówi: „Modliłem się o to, bym mógł zrozumieć Biblię. Wkrótce potem ktoś do mnie podszedł i zaoferował, że mi w tym pomoże”. Hilda z Filipin chciała rzucić palenie. Po kilku nieudanych próbach jej mąż zasugerował: „A może pomodlisz się do Boga?”. Hilda zastosowała tę radę. Wyznaje: „Byłam zdumiona, jak bardzo Bóg mi pomógł. Przestałam odczuwać chęć palenia i udało mi się z tym zerwać”.

Czy Bóg naprawdę jest zainteresowany twoimi osobistymi sprawami i chce ci pomagać?

^ ak. 6 Jehowa to wyjawione w Biblii imię Boże.