Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

 TEMAT Z OKŁADKI | KIM SĄ ŚWIADKOWIE JEHOWY?

Jak jest finansowana nasza działalność?

Jak jest finansowana nasza działalność?

Każdego roku drukujemy i rozpowszechniamy setki milionów egzemplarzy Biblii i opartej na niej literatury. W różnych częściach świata budujemy i użytkujemy Biura Oddziałów oraz drukarnie. Dziesiątki tysięcy naszych zborów spotykają się w skromnych, ale estetycznych miejscach wielbienia Boga zwanych Salami Królestwa. Kto za to wszystko płaci?

Nasza działalność jest w całości finansowana z dobrowolnych datków (2 Koryntian 9:7). W drugim numerze niniejszego czasopisma, wydanym w roku 1879, napisano: „Wierzymy, iż ‚Strażnica Syjońska’ [jak wówczas nazywało się to czasopismo] cieszy się poparciem JEHOWY i dlatego nigdy nie będzie prosić ani błagać ludzi o protekcję”. Zasady tej trzymamy się do dziś.

Datki można wysłać bezpośrednio do któregoś z naszych Biur Oddziałów bądź wrzucić do skrzynki znajdującej się w każdej Sali Królestwa. Nie zbieramy dziesięcin, nie organizujemy zbiórek pieniędzy ani nie pobieramy opłat za posługi religijne czy publikacje. Nie płaci się nam za głoszenie, nauczanie w zborze ani pracę przy budowie miejsc wielbienia. Stosujemy się do polecenia Jezusa: „Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie” (Mateusza 10:8). Wszyscy ochotnicy w naszych Biurach Oddziałów oraz Biurze Głównym — w tym osoby tworzące Ciało Kierownicze Świadków Jehowy — są niepłatnymi członkami wspólnoty religijnej.

„U Świadków Jehowy finansowanie — tak jak wszystkie formy ich działalności — odbywa się na zasadzie dobrowolności; każdy indywidualnie decyduje, ile środków przeznaczy na datki i jak często będzie je składać” (Europejski Trybunał Praw Człowieka, rok 2011)

Zebrane fundusze wykorzystujemy też do niesienia pomocy ofiarom kataklizmów. W I wieku n.e. chrześcijanie chętnie podzielili się swoimi środkami z tymi, którzy przechodzili trudności (Rzymian 15:26). Podobnie i my niesiemy pomoc poszkodowanym — odbudowujemy ich domy i miejsca wielbienia Boga, dostarczamy żywność i odzież oraz zapewniamy opiekę medyczną.