Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Odpowiedzi na pytania biblijne

Odpowiedzi na pytania biblijne

Dlaczego Biblia zawiera proroctwa?

Dlaczego w Biblii opisano wydarzenia, które dzieją się w naszych czasach? (Łukasza 21:10, 11)

W Biblii można znaleźć wiele szczegółowych proroctw. Żaden człowiek nie potrafi precyzyjnie przewidzieć przyszłości. Dlatego spełnienie się proroctw zawartych w Biblii jest przekonującym dowodem, że Księga ta pochodzi od Boga. Przeczytaj Jozuego 23:14; 2 Piotra 1:20, 21.

Spełnione proroctwa biblijne stanowią solidną podstawę wiary w Boga (Hebrajczyków 11:1). Wzbudzają też przekonanie, że zrealizuje On swoje obietnice dotyczące lepszej przyszłości. A zatem dzięki proroctwom biblijnym możemy żywić niezawodną nadzieję. Przeczytaj Psalm 37:29; Rzymian 15:4.

Co nam dają proroctwa biblijne?

Niektóre proroctwa pobudzają sług Bożych do działania. Na przykład gdy w I wieku n.e. chrześcijanie zobaczyli, jak spełnia się pewne proroctwo, uciekli z Jerozolimy. Później miasto to zostało zniszczone, ponieważ większość jego mieszkańców odrzuciła Jezusa. Ale chrześcijanie byli już wtedy w bezpiecznym miejscu. Przeczytaj Łukasza 21:20-22.

Obecnie spełniające się proroctwa dowodzą, że Królestwo Boże wkrótce położy kres ludzkim rządom (Daniela 2:44; Łukasza 21:31). Dlatego jest bardzo pilne, by każdy z nas zabiegał o uznanie Jezusa Chrystusa — Króla ustanowionego przez Boga. Przeczytaj Łukasza 21:34-36.