Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

TEMAT Z OKŁADKI | CZY NAUKA WYPARŁA BIBLIĘ?

Jak nauka wpływa na twoje życie

Jak nauka wpływa na twoje życie

Według pewnej definicji nauka to „usystematyzowana wiedza będąca wynikiem poszukiwań, dociekań i doświadczeń ludzkości” (Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny). Badania naukowe wiążą się z ciężką, nierzadko frustrującą pracą. Uczeni poświęcają na eksperymenty i obserwacje całe tygodnie, miesiące, a nawet lata. Ich trud niekiedy idzie na marne, ale w wielu wypadkach odnosimy z niego pożytek. Rozważmy kilka przykładów.

Pewna europejska firma opracowała plastikowe urządzenie wyposażone w nowoczesne filtry, które uzdatnia zanieczyszczoną wodę i w ten sposób chroni przed różnymi chorobami. Tego rodzaju urządzenia wykorzystuje się w czasie klęsk żywiołowych — tak było na przykład po trzęsieniu ziemi na Haiti w roku 2010.

Wysoko nad ziemią krążą satelity globalnego systemu nawigacji (GPS). Pierwotnie był on przeznaczony do zastosowań militarnych, ale obecnie korzystają z niego kierowcy, piloci, nawigatorzy, a nawet myśliwi i turyści. Dzięki uczonym, którzy opracowali ten system, można z łatwością odnaleźć drogę do celu.

Czy korzystasz z telefonu komórkowego, komputera albo Internetu? Czy podróżujesz samolotem? Czy twoje zdrowie poprawiło się dzięki osiągnięciom nowoczesnej medycyny? Jeśli tak, to odnosisz pożytek z niektórych dobrodziejstw, jakie nauka wyświadczyła ludzkości. Pod wieloma względami podniosła ona jakość twojego życia.

MOŻLIWOŚCI WSPÓŁCZESNEJ NAUKI

Aby poszerzyć swoje horyzonty, dzisiejsi uczeni dogłębnie badają świat natury. Fizycy jądrowi analizują funkcjonowanie atomów; z kolei astrofizycy, chcąc zrozumieć początki wszechświata, próbują odtworzyć, co się działo miliardy lat temu. Naukowcy sięgają nawet do sfer nieuchwytnych dla ludzkich zmysłów i część z nich doszła do wniosku, że jeśli Bóg opisany w Biblii by istniał, to udałoby się im Go odnaleźć.

Niektórzy wybitni uczeni i filozofowie idą jeszcze dalej. Prowadzą, jak to nazwał popularyzator nauki Amir Aczel, „naukową batalię przeciwko istnieniu Boga”. Na przykład pewien światowej sławy fizyk stwierdził: „Brak dowodów na istnienie Boga, który by odgrywał istotną rolę we wszechświecie, dowodzi ponad wszelką wątpliwość, że taki Bóg nie istnieje”. Inni uważają, że działania Boga opisanego w Biblii to zwyczajna „magia” i „czarodziejskie sztuczki” a.

Ale czy wiedza naukowa o świecie jest wystarczająca, żeby można było wyciągać definitywne wnioski? Nie. Chociaż w nauce dokonał się ogromny postęp, wielu uczonych przyznaje, że na mnóstwo pytań wciąż nie ma odpowiedzi, a na niektóre być może w ogóle nie uda się odpowiedzieć. Fizyk Steven Weinberg, laureat nagrody Nobla, tak wypowiedział się na temat pojmowania świata: „Nigdy nie dotrzemy do samej istoty rzeczy”. Z kolei Martin Rees, brytyjski Astronom Królewski, napisał: „Pewnych rzeczy ludzkość może nigdy nie zrozumieć”. Wiele elementów natury, począwszy od mikroskopijnych komórek, a skończywszy na olbrzymim kosmosie, dla współczesnej nauki dalej pozostaje tajemnicą. Oto przykłady:

  • Biolodzy nie rozumieją w pełni procesów zachodzących w żywych komórkach. Jeśli chodzi o to, jak spożytkowują one energię, jak produkują białka czy jak się dzielą, nauka wciąż nie udzieliła wyczerpujących wyjaśnień.

  • Grawitacja w każdym momencie wywiera na nas wielki wpływ. Mimo to dla fizyków cały czas jest zagadką. Nie wiedzą oni dokładnie, jak działa ta siła, która między innymi przyciąga nas do ziemi, a Księżyc utrzymuje na orbicie okołoziemskiej.

  • Kosmolodzy szacują, że jakichś 95 procent składu wszechświata nie da się zaobserwować ani wykryć za pomocą narzędzi badawczych. Zaliczają do tego ciemną materię i ciemną energię. Ich natura pozostaje nieznana.

Jest jeszcze wiele innych niewiadomych, które nurtują naukowców. Jakie to ma znaczenie? Pewien autor publikacji popularnonaukowych napisał w periodyku New Scientist: „To, co wiemy, blednie w porównaniu z tym, czego nie wiemy. Według mnie człowiek zajmujący się nauką powinien odczuwać podziw i głód wiedzy, a nie popadać w dogmatyzm”.

Jeżeli zastanawiasz się, czy nauka wyparła Biblię i wiarę w Boga, rozważ następujące pytanie: Skoro wybitni naukowcy dysponujący potężnymi narzędziami potrafią zrozumieć świat jedynie w ograniczonym zakresie, czy logiczne byłoby założenie, że to, czego nauka nie jest w stanie zbadać, nie istnieje? Całkiem słusznie w dziele Encyclopedia Britannica, pod koniec długiego artykułu na temat historii i rozwoju astronomii, napisano: „Po niemal 4000 lat od początków astronomii wszechświat jest dla nas nie mniejszą zagadką, niż musiał być dla Babilończyków”.

Świadkowie Jehowy szanują prawo każdego człowieka do osobistej decyzji, w co będzie wierzyć. Starają się stosować do biblijnej zasady: „Niech wasz rozsądek stanie się znany wszystkim ludziom” (Filipian 4:5). Zachęcamy cię, żebyś z takim samym nastawieniem przeanalizował, jak Biblia i nauka ze sobą harmonizują i się uzupełniają.

a Niektórzy ludzie odrzucają Biblię z powodu dawnych i obecnych nauk kościołów, na przykład o tym, że Ziemia znajduje się w centrum wszechświata albo że Bóg stworzył świat w ciągu sześciu 24-godzinnych dni (zobacz ramkę zatytułowaną  „Biblia a fakty naukowe”).