Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

 TEMAT Z OKŁADKI | CZY KONIEC JEST BLISKI?

Wielu przeżyje koniec — ty też możesz!

Wielu przeżyje koniec — ty też możesz!

Biblia informuje, że koniec będzie się wiązał ze zniszczeniem: „Potem będzie wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd i już nigdy więcej nie będzie. Doprawdy, gdyby owe dni nie zostały skrócone, nie byłoby wybawione żadne ciało” (Mateusza 24:21, 22). Bóg jednak obiecuje, że wielu ludzi przeżyje: „Świat przemija (...), ale kto wykonuje wolę Boga, ten pozostaje na wieki” (1 Jana 2:17).

Jeżeli chcesz przeżyć koniec tego świata i ‛pozostać na wieki’, to co powinieneś robić? Czy może poczynić jakieś fizyczne przygotowania, na przykład gromadzić zapasy? Nie. Biblia zachęca, żeby ustalić inne priorytety. Czytamy w niej: „Skoro to wszystko ma się w ten sposób rozpuścić, jakimiż ludźmi powinniście być wy w świętych postępkach i czynach zbożnego oddania, oczekując i mając wyraźnie w pamięci obecność dnia Jehowy” (2 Piotra 3:10-12). Kontekst wskazuje, że ‛to wszystko, co ma się rozpuścić’ obejmuje władze panujące w dzisiejszym niegodziwym świecie oraz wszystkich, którzy je popierają, zamiast popierać władzę Boga. Gromadzenie dóbr materialnych z pewnością nikogo nie uchroni przed taką zagładą.

Nasze widoki na ocalenie wiążą się z oddawaniem czci Jehowie Bogu oraz postępowaniem, które się Jemu podoba (Sofoniasza 2:3). Zamiast więc naśladować większość ludzi i ignorować jednoznaczne sygnały, że żyjemy w szczególnych czasach, musimy mieć „wyraźnie w pamięci obecność dnia Jehowy”. Świadkowie Jehowy chętnie pokażą ci na podstawie Biblii, jak możesz przetrwać ten nadchodzący dzień.