Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

 TEMAT Z OKŁADKI

Czy koniec jest bliski?

Czy koniec jest bliski?

Czy Bóg pozwoli, żeby ludzie bezustannie gnębili siebie nawzajem i zagrażali własnej przyszłości? Nie. Jak wspomnieliśmy w poprzednim artykule, zaingeruje i położy kres trwającym od stuleci nieszczęściom i uciskom. Ten, który stworzył człowieka oraz ziemię, chce, żebyś wiedział, że czas Jego ingerencji jest już bliski. W jaki sposób wyjawia tę istotną informację?

Rozważmy pewien przykład. Jeśli wybierasz się w podróż samochodem, zapewne wcześniej zaglądasz do Internetu, map lub jeszcze innych źródeł. W miarę jak na trasie pojawiają się znaki odpowiadające podanym wskazówkom, zyskujesz pewność, że zbliżasz się do celu. Podobnie Bóg dał nam swoje Słowo, które opisuje, jakie tendencje miały dominować na świecie przed nadejściem końca. W miarę jak coraz wyraźniej je dostrzegamy, nabieramy przekonania, że żyjemy w okresie poprzedzającym koniec.

W Biblii wyjawiono, że zanim nadejdzie koniec, na świecie nastanie szczególny, przełomowy okres. W jego trakcie pewne zjawiska miały występować na skalę niespotykaną dotąd w dziejach ludzkości. Przeanalizujmy kilka z nich.

1. UDRĘKI NA CAŁYM ŚWIECIE Proroctwo z 24 rozdziału Ewangelii według Mateusza wymienia szereg zjawisk, które miały stanowić swego rodzaju złożony znak oraz dowodzić, że rozpoczął się okres „zakończenia systemu rzeczy” i że zbliża się koniec (wersety 3 i 14). Znak ten obejmował wielkie wojny, głód, trzęsienia ziemi w jednym miejscu po drugim, wzrost bezprawia, brak miłości oraz propagowanie fałszu religijnego (wersety 6-26). Oczywiście takie zjawiska w pewnym stopniu występowały przez całe stulecia. Ale w burzliwym okresie poprzedzającym koniec miały one występować wszystkie razem. Ponadto miały im towarzyszyć trzy kolejne sygnały ostrzegawcze.

2. LUDZKIE POSTAWY Biblia zapowiadała, że w „dniach ostatnich” — czyli w okresie poprzedzającym koniec — będzie można zaobserwować drastyczne obniżenie poziomu moralnego. Czytamy w niej: „Ludzie będą rozmiłowani w samych sobie, rozmiłowani w pieniądzach, zarozumiali, wyniośli, bluźniercy, nieposłuszni rodzicom, niewdzięczni, nielojalni, wyzuci z naturalnego uczucia, nieskłonni do jakiejkolwiek ugody, oszczercy, nie panujący nad sobą, zajadli, nie miłujący dobroci, zdrajcy, nieprzejednani, nadęci pychą, miłujący bardziej rozkosze niż miłujący Boga” (2 Tymoteusza 3:1-4). Rzecz jasna brak szacunku nie jest niczym nowym, ale w „dniach ostatnich” stał się tak powszechny, że czasy te śmiało można nazwać „krytycznymi czasami trudnymi do zniesienia”. Czy dostrzegasz tę postępującą degradację ludzkiej moralności?

3. RUJNOWANIE ZIEMI Biblia mówi, że Bóg ‛doprowadzi do ruiny tych, którzy rujnują ziemię’ (Objawienie 11:18). W jakim sensie ludzie rujnują ziemię? Zwróćmy uwagę, jak w Biblii opisano czasy Noego: „W oczach prawdziwego Boga ziemia uległa zrujnowaniu i ziemia została napełniona przemocą. Bóg więc widział ziemię i oto była zrujnowana”. Dlatego o żyjących wtedy niegodziwych ludziach powiedział: „W ruinę ich obrócę” (Rodzaju 6:11-13). Czy dostrzegasz dowody na to, że również obecnie ziemia jest napełniona przemocą? Co więcej, ludzie doszli do szczególnego momentu w historii: są w stanie zrujnować ziemię w sensie dosłownym. Dysponują bronią, która mogłaby doprowadzić do unicestwienia całego rodzaju ludzkiego. Oprócz tego ziemia jest rujnowana w jeszcze inny sposób. Z powodu rabunkowej gospodarki człowieka wszystko, co niezbędne do podtrzymywania życia — między innymi powietrze, rośliny, zwierzęta i oceany — jest nieustannie niszczone.

 Zastanów się: Czy jeszcze sto lat temu ludzie byli w stanie doprowadzić do samounicestwienia? Dzisiaj nie jest to nierealne, ponieważ dysponują mnóstwem zaawansowanej broni i dewastują środowisko. Wydaje się, że szybki rozwój techniki nie idzie w parze ze zdolnością człowieka do przewidywania i kontrolowania wynikających z tego konsekwencji. Na szczęście przyszłość ziemi nie leży w ludzkich rękach. Możemy być pewni, że do zagłady wszelkiego życia nie dojdzie, gdyż Bóg w porę zaingeruje i zniszczy tych, którzy niszczą ziemię. Sam to obiecał!

4. OGÓLNOŚWIATOWA DZIAŁALNOŚĆ KAZNODZIEJSKA Innym elementem znaku końca miała być pewna bezprecedensowa działalność: „Ta dobra nowina o królestwie będzie głoszona po całej zamieszkanej ziemi na świadectwo wszystkim narodom; a potem nadejdzie koniec” (Mateusza 24:14). Wspomniana kampania znacząco różni się od większości prozelickich działań podejmowanych na przestrzeni dziejów. W dniach ostatnich miało być głoszone konkretne orędzie — „dobra nowina o królestwie”. Czy znasz jakąkolwiek społeczność religijną, która ją rozgłasza? Nawet jeśli niektóre grupy zdają się o niej mówić, to czy głoszą „po całej zamieszkanej ziemi na świadectwo wszystkim narodom”, czy raczej robią to tylko lokalnie?

O Królestwie Bożym głosi się na całym świecie w setkach języków

Na „tej dobrej nowinie o królestwie” koncentruje się serwis internetowy jw.org. Zawiera on literaturę na jej temat w przeszło 700 językach. Czy słyszałeś o jakimkolwiek innym przedsięwzięciu, dzięki któremu dobra nowina o Królestwie Bożym dociera do niemal każdego zakątka świata? Na długo przed erą Internetu Świadkowie Jehowy stali się znani z głoszenia tej dobrej nowiny. Od roku 1939 na okładce każdego wydania czasopisma Strażnica widnieją słowa: „Zwiastująca Królestwo Jehowy”. W pewnej książce dotyczącej religii powiedziano, że działalność kaznodziejska Świadków Jehowy „praktycznie nie ma sobie równych pod względem zasięgu i intensywności” (F. Mayer, The Religious Bodies of America). Działalność ta ma na celu nadać rozgłos dobrej nowinie, że za sprawą Królestwa Bożego już wkrótce „nadejdzie koniec”.

PUNKT KULMINACYJNY W DZIEJACH ŚWIATA

Czy dostrzegasz, że za twojego życia są wyraźnie widoczne wszystkie cztery wspomniane sygnały ostrzegawcze? Od ponad stu lat niniejsze czasopismo informuje o wydarzeniach światowych, dzięki czemu czytelnicy mogą osobiście przekonać się, że koniec jest coraz bliższy.  Oczywiście niektórzy pozostają sceptyczni, zakładając, że fakty i statystyki można dowolnie interpretować, a nawet nimi manipulować. Inni z kolei twierdzą, że sytuacja na świecie tylko wydaje się pogarszać, ponieważ poprzez środki masowego przekazu dociera do nas więcej informacji niż kiedyś. Niemniej jednak coraz liczniejsze fakty świadczą o tym, że zbliżamy się do końca szczególnego okresu w dziejach ludzkości.

Niektórzy specjaliści uważają, że na ziemi wkrótce nastąpią olbrzymie zmiany. Na przykład w roku 2014 na łamach periodyku Bulletin of the Atomic Scientists komisja do spraw nauki i bezpieczeństwa zwróciła się do Rady Bezpieczeństwa ONZ w związku z poważnymi zagrożeniami dla istnienia ludzkości. Uczeni ci wyznali: „Analiza tych zagrożeń prowadzi do wniosku, że ryzyko katastrofy, która doprowadziłaby do zniszczenia cywilizacji, wciąż pozostaje wysokie”. Wiele osób jest coraz bardziej przekonanych, że doszliśmy do punktu kulminacyjnego w dziejach świata. Wydawcy niniejszego czasopisma i sporo jego czytelników nie mają wątpliwości, że żyjemy w okresie, który naprawdę można nazwać dniami ostatnimi, i że koniec jest bliski. Mimo to nie musisz żyć w strachu przed przyszłością. Dlaczego? Bo przetrwanie końca jest możliwe!