Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Czy o tym wiedziałeś?

Czy o tym wiedziałeś?

Czy archeologia potwierdza wiarygodność Biblii?

Asyryjski król Sargon II, wspomniany w Księdze Izajasza 20:1

W periodyku Biblical Archaeology Review poinformowano, że odkrycia archeologiczne potwierdzają istnienie już „co najmniej 50” osób wspomnianych w Pismach Hebrajskich. Wśród nich jest 14 królów Judy i Izraela, między innymi takie znane postacie jak Dawid czy Ezechiasz, a także mniej znane, na przykład Menachem i Pekach. Na liście tej znajduje się pięciu faraonów i 19 królów Asyrii, Babilonii, Moabu, Persji i Syrii. Jednak monarchowie to nie jedyne osoby pojawiające się zarówno w doniesieniach biblijnych, jak i znaleziskach archeologicznych. Należą do nich też mniej znaczące postacie, takie jak arcykapłani, pewien sekretarz oraz inni urzędnicy.

We wspomnianym czasopiśmie napisano również, że jeśli chodzi o potwierdzenie tożsamości wszystkich tych osób, „naukowcy w znacznym stopniu są zgodni”. W Chrześcijańskich Pismach Greckich występują jeszcze inne postacie historyczne, których istnienie poświadcza archeologia, na przykład Herod, Poncjusz Piłat, Tyberiusz, Kajfasz i Sergiusz Paweł.

Kiedy lwy zniknęły z krajów biblijnych?

Fryz z glazurowanych cegieł ze starożytnego Babilonu

Choć w dzisiejszej Palestynie nie ma lwów żyjących na wolności, to w Piśmie Świętym można o nich znaleźć jakieś 150 wzmianek, co dowodzi, że pisarzom biblijnym zwierzęta te były dobrze znane. Większość tych fragmentów ma charakter przenośny, ale niektóre dotyczą rzeczywistego spotkania z lwem. Na przykład Samson, Dawid i Benajasz wsławili się zabiciem lwów (Sędziów 14:5, 6; 1 Samuela 17:34, 35; 2 Samuela 23:20). Z kolei inne osoby padły ofiarą tych drapieżników (1 Królów 13:24; 2 Królów 17:25).

W starożytności lew azjatycki (Panthera leo persica) występował od Grecji i Azji Mniejszej po Palestynę, Syrię, Mezopotamię i północnozachodnie Indie. To wzbudzające lęk i respekt zwierzę często pojawiało się w starożytnej sztuce Bliskiego Wschodu. Wspaniały ornament z glazurowanych cegieł przedstawiający lwy zdobił drogę procesyjną w Babilonie.

Podobno pod koniec XII wieku n.e. w Palestynie na lwy polowali krzyżowcy. Wydaje się, że na tym terenie lwy wyginęły na początku XIV wieku. Ale w Mezopotamii i Syrii widywano je jeszcze w XIX wieku, a w Iranie i Iraku nawet w pierwszej połowie XX wieku.