Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Odpowiedzi na pytania biblijne

Odpowiedzi na pytania biblijne

Czym jest Dzień Sądu?

Dlaczego Dzień Sądu okaże się czasem radości?

W czasach biblijnych Bóg posługiwał się sędziami, żeby wybawiać swój lud od niesprawiedliwości (Sędziów 2:18). W Biblii przedstawiono przyszły Dzień Sądu jako radosny czas, gdy Jehowa, Sędzia całej ziemi, wyzwoli od niesprawiedliwości całą ludzkość. Przeczytaj Psalm 96:12, 13; Izajasza 26:9.

Bóg wyznaczył Jezusa, by ten zapewnił sprawiedliwość zarówno żyjącym, jak i tym, którzy zmarli (Dzieje 10:42; 17:31). Wielu z tych zmarłych nigdy nie poznało Boga. Podczas Dnia Sądu Jezus przywróci im życie. Będą wtedy mogli poznać prawdziwego Boga i Go pokochać. Przeczytaj Dzieje 24:15.

Dlaczego Dzień Sądu będzie trwał tysiąc lat?

Podczas tego tysiącletniego okresu zmarli zostaną wskrzeszeni (Objawienie 20:4, 12). Będą oni potrzebowali czasu, żeby nauczyć się zasad Bożych i się do nich dostosować. Wbrew popularnym poglądom Biblia wskazuje, że podstawą osądzania ludzi będzie ich postępowanie po zmartwychwstaniu. Przeczytaj Rzymian 6:7.

Biblia mówi również o pewnym dniu sądu, który nadejdzie nagle, zanim rozpocznie się wspomniany tysiącletni okres. Dzień ten, nazywany też „końcem”, opisują artykuły wstępne tego czasopisma. Bóg usunie wtedy wszystkich bezbożnych, niegodziwych ludzi (2 Piotra 3:7). Dlatego już teraz powinniśmy ze wszystkich sił dowodzić swojej miłości do Niego. Przeczytaj 2 Piotra 3:9, 13.