Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Odpowiedzi na pytania biblijne

Odpowiedzi na pytania biblijne

Co czeka ludzkość w przyszłości?

Jak śmierć Jezusa umożliwia utworzenie społeczeństwa, w którym ludzie będą się troszczyć o siebie nawzajem?

Ludzie niewątpliwie zrobią dalsze postępy w różnych dziedzinach nauki. Ale czy uda im się stworzyć społeczeństwo, w którym wszyscy będą się troszczyć o siebie nawzajem? Nie. Obecnie światem rządzi egoizm i chciwość. Jednak Bóg zamierzył dla rodziny ludzkiej coś lepszego. Przeczytaj 2 Piotra 3:13.

Słowo Boże wyjawia, że w przyszłości ludzie na całym świecie będą się kierować miłością. Zaznają prawdziwego bezpieczeństwa; nikt nie wyrządzi im krzywdy. Przeczytaj Micheasza 4:3, 4.

Jak egoizm zostanie usunięty?

Pierwszy człowiek został stworzony bez jakichkolwiek samolubnych skłonności. Kiedy jednak okazał Bogu nieposłuszeństwo, stał się niedoskonały. Odziedziczyliśmy po nim tendencję do egoizmu. Ale Bóg za pośrednictwem Jezusa przywróci ludziom doskonałość. Przeczytaj Rzymian 7:21, 24, 25.

Zgodnie z wolą Bożą Jezus poniósł ofiarną śmierć i w ten sposób umożliwił nam wyzwolenie od skutków nieposłuszeństwa pierwszego człowieka (Rzymian 5:19). Dzięki Jezusowi mamy widoki na wspaniałą przyszłość, kiedy to ludzie będą wolni od wszelkich egoistycznych skłonności. Przeczytaj Psalm 37:9-11.