Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

 TEMAT Z OKŁADKI | JEZUS WYBAWIA — OD CZEGO?

Dlaczego potrzebujemy wybawienia

Dlaczego potrzebujemy wybawienia

„Człowiek narodzony z niewiasty żyje krótko i jest przesycony niepokojem. Niczym kwiecie wyrasta i zostaje ścięty, i ucieka jak cień, i nie pozostaje przy życiu” (Hioba 14:1, 2).

Od najdawniejszych czasów ludzie marzą o wiecznej młodości i doskonałym zdrowiu. Niestety, rzeczywistość wygląda zupełnie inaczej — wszystkich dosięga śmierć. Powyższe słowa Hioba, wypowiedziane jakieś 3000 lat temu, nadal są aktualne.

Pragnienie życia bez końca jest bardzo silne i wspólne ludziom na całym świecie. Biblia wyjawia, że otrzymaliśmy je od Boga (Kaznodziei 3:11). Wobec tego czy wydaje się rozsądne, że kochający Bóg wszczepiłby nam pragnienie, którego nie można zaspokoić? Logika podpowiada, że nie. W swoim Słowie nazywa On śmierć nieprzyjacielem i obiecuje, że ją unicestwi (1 Koryntian 15:26).

Nie ulega wątpliwości, że śmierć jest naszym wrogiem. Żaden zdrowy człowiek nie wyczekuje jej z utęsknieniem. Gdy grozi nam jakieś niebezpieczeństwo, próbujemy się przed nim uchronić. A kiedy zachorujemy, robimy wszystko, żeby wyzdrowieć. Za wszelką cenę staramy się uniknąć śmierci.

Czy naprawdę możemy wierzyć, że ten odwieczny wróg zostanie pokonany? Jak najbardziej. Zamierzeniem Jehowy Boga nie było to, by człowiek żył zaledwie kilkadziesiąt lat, a potem umarł. Nasz Stwórca od początku chciał, żebyśmy żyli na ziemi wiecznie. A to, co On postanawia, zawsze się spełnia (Izajasza 55:11).

W jaki więc sposób śmierć zostanie usunięta? Przez wieki ludzie próbowali położyć jej kres, ale bezskutecznie. W naszych czasach dalej nie ustają w wysiłkach. Naukowcy opracowali szczepionki i leki przeciwko różnym chorobom. Zajrzeli też w głąb struktury genetycznej organizmów żywych. W wielu miejscach na świecie ludzie żyją dłużej niż jeszcze sto lat temu. Mimo to śmierci w dalszym ciągu nie udało się wyeliminować. Jak mówi Biblia, ‛wszyscy wracają do prochu’ (Kaznodziei 3:20).

Na szczęście rozwiązanie tego problemu nie zależy od ludzkiej pomysłowości. Jehowa Bóg już przedsięwziął kroki, by wybawić nas od śmierci. Kluczową rolę odegra w tym Jezus Chrystus.