Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Odpowiedzi na pytania biblijne

Odpowiedzi na pytania biblijne

Dlaczego powinniśmy upamiętniać śmierć Jezusa?

Jakie widoki na przyszłość otworzyła przed nami śmierć Jezusa? (Izajasza 25:8; 33:24)

Śmierć Jezusa była najważniejszym wydarzeniem w historii — umarł on, żebyśmy mogli żyć zgodnie z zamierzeniem Bożym. Ludzie nie zostali stworzeni, żeby popełniać zło, chorować i umierać (Rodzaju 1:31). Ale przez pierwszego człowieka, Adama, na świecie pojawił się grzech. Jezus oddał życie, by wybawić nas od grzechu i śmierci. Przeczytaj Mateusza 20:28; Rzymian 6:23.

Posyłając swego Syna, by za nas umarł, Bóg okazał nam niezwykłą miłość (1 Jana 4:9, 10). Jezus polecił swoim naśladowcom, by upamiętniali jego śmierć za pomocą prostej uroczystości z użyciem chleba i wina. Gdy co roku ją obchodzimy, dajemy wyraz wdzięczności za miłość, którą okazali nam Bóg i Jezus. Przeczytaj Łukasza 22:19, 20.

Kto może spożywać chleb i wino?

Kiedy Jezus polecił apostołom upamiętniać swą śmierć, powiedział też o pewnym przymierzu, czyli umowie (Mateusza 26:26-28). Przed nimi oraz niewielką liczbą innych uczniów przymierze to otworzyło możliwość zostania królami i kapłanami wraz z Jezusem w niebie. Chociaż jego śmierć rozpamiętują miliony ludzi, to tylko ci, którzy są objęci tym przymierzem, spożywają chleb i wino. Przeczytaj Objawienie 5:10.

Jehowa wybiera tych przyszłych królów od prawie 2000 lat (Łukasza 12:32). W porównaniu z osobami, które będą żyć wiecznie na ziemi, jest ich niewielu. Przeczytaj Objawienie 7:4, 9, 17.