Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Odpowiedzi na pytania biblijne

Odpowiedzi na pytania biblijne

Czy nad ziemią kiedykolwiek zapanuje jeden rząd?

Jak rząd światowy może zjednoczyć ludzi ze wszystkich narodów? (Izajasza 32:1, 17; 54:13)

Rząd światowy mógłby zapewnić ludzkości liczne korzyści. Obecnie wiele osób żyje w biedzie, podczas gdy inni opływają w dostatki. Ale rząd światowy, który troszczyłby się o ludzi, zadbałby o potrzeby wszystkich. Czy twoim zdaniem ludzie kiedykolwiek utworzą taki rząd? Przeczytaj Jeremiasza 10:23.

W ciągu dziejów rządy pod wieloma względami nie dbały o swoich poddanych, zwłaszcza tych biednych. Niektóre wręcz postępowały okrutnie (Kaznodziei 4:1; 8:9). Jednak Bóg Wszechmocny obiecał ustanowić rząd, który zastąpi wszystkie inne. Jego Władca naprawdę roztoczy nad ludźmi opiekę. Przeczytaj Izajasza 11:4; Daniela 2:44.

Czego dokona Królestwo Boże?

Jehowa Bóg wybrał doskonałego Władcę świata — swojego Syna, Jezusa (Łukasza 1:31-33). Będąc na ziemi, Jezus starał się pomagać drugim. Jako Król zjednoczy ludzi ze wszystkich narodów i uwolni ich od cierpień. Przeczytaj Psalm 72:8, 12-14.

Czy wszyscy uznają Jezusa za Władcę? Nie. Ale Jehowa jest cierpliwy (2 Piotra 3:9). Daje ludziom możliwość, by poparli władzę Jego Syna. Już wkrótce Jezus usunie z ziemi niegodziwych oraz zaprowadzi pokój i bezpieczeństwo na całym świecie. Przeczytaj Micheasza 4:3, 4.