Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Odpowiedzi na pytania biblijne

Odpowiedzi na pytania biblijne

Dlaczego wielu ludzi uznaje istnienie Stwórcy?

Czy życie nie jest cudem?

Jakieś 3000 lat temu pewien poeta napisał: „Uczyniony jestem w sposób napawający lękiem, zdumiewający” (Psalm 139:14). Gdy rozmyślasz nad tym, jak z pojedynczej komórki rozwija się dziecko, czy nie napełnia cię to szacunkiem i podziwem? Wielu ludzi uważa, że to Stwórca powołał do istnienia żywe organizmy. Przeczytaj Psalm 139:13-17; Hebrajczyków 3:4.

Ten, który stworzył wszechświat i sprawił, że ziemia nadaje się do zamieszkania, stworzył także życie (Psalm 36:9). Ponadto kontaktował się z ludźmi i wyjawił im prawdę o sobie. Przeczytaj Izajasza 45:18.

Czy pochodzimy od zwierząt?

Pod wieloma względami nasze ciała są podobne do ciał zwierząt. Ale wynika to z faktu, że Stwórca zaprojektował zarówno ludzi, jak i zwierzęta, do życia na ziemi. Pierwszego człowieka ukształtował nie ze zwierzęcia, ale z prochu. Przeczytaj Rodzaju 1:24; 2:7.

Między ludźmi a zwierzętami są dwie kluczowe różnice. Po pierwsze, ludzie potrafią poznawać, kochać i szanować Stwórcę. Po drugie, zwierzęta nie zostały zaprojektowane, by żyć wiecznie, natomiast ludzie tak. Ponieważ jednak pierwszy człowiek odrzucił kierownictwo Stwórcy, wszyscy ludzie umierają. Przeczytaj Rodzaju 1:27; 2:15-17.