Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Odpowiedzi na pytania biblijne

Odpowiedzi na pytania biblijne

Jak zaszczepiać dzieciom miłość do Boga?

Aby pomóc dzieciom poznać i pokochać Boga, kieruj ich uwagę na dzieło stwórcze

Twoje dzieci mogą rozwinąć w sobie miłość do Boga tylko wtedy, gdy przekonają się, że On istnieje i że je kocha. Muszą Go dobrze poznać (1 Jana 4:8). Na przykład powinny znać odpowiedzi na pytania: Po co Bóg stworzył człowieka? Dlaczego pozwala, żebyśmy cierpieli? Co zrobi dla ludzi w przyszłości? Przeczytaj Filipian 1:9.

Aby zaszczepić dzieciom miłość do Boga, musisz im pokazać, że ty też Go kochasz. Kiedy to dostrzegą, zapewne pójdą za twoim przykładem. Przeczytaj Powtórzonego Prawa 6:5-7; Przysłów 22:6.

Jak trafiać dzieciom do serca?

Słowo Boże ma wielką moc (Hebrajczyków 4:12). Dlatego zapoznawaj dzieci z podstawowymi naukami biblijnymi. Jezus, chcąc poruszyć serca ludzi, zadawał im pytania, słuchał ich i objaśniał im Pisma. Jeżeli chcesz trafić do serca swoim dzieciom, naśladuj jego metody nauczania. Przeczytaj Łukasza 24:15-19, 27, 32.

Co jeszcze pomoże dzieciom poznać i pokochać Boga? Relacje biblijne o tym, jak postępował On z ludźmi. Możesz przybliżać je swoim dzieciom, korzystając z przygotowanych w tym celu materiałów dostępnych w serwisie jw.org. Przeczytaj 2 Tymoteusza 3:16.