Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Odpowiedzi na pytania biblijne

Odpowiedzi na pytania biblijne

Dlaczego mamy modlić się o przyjście Królestwa Bożego?

Czy chciałbyś dowiedzieć się więcej o Królestwie Bożym i o tym, czego ono dokona?

Królestwo Boże to niebiański rząd. Jezus polecił swoim naśladowcom modlić się o jego przyjście, ponieważ przywróci ono na ziemi sprawiedliwość i pokój. Żaden rząd ludzki nie jest w stanie całkowicie usunąć przemocy, bezprawia czy chorób — może tego dokonać tylko Królestwo Boże. Na Króla w tym Królestwie Bóg powołał swego Syna, Jezusa. Poza tym wybrał grupę jego naśladowców, żeby razem z nim sprawowali władzę. Przeczytaj Łukasza 11:2; 22:28-30.

Wkrótce Królestwo Boże usunie wszystkich przeciwników władzy Boga. Tak więc modląc się o jego przyjście, prosimy, żeby rząd Boży zastąpił wszelkie rządy ludzkie. Przeczytaj Daniela 7:13, 14; Objawienie 11:15, 18.

Dlaczego Królestwo Boże to najlepszy rząd?

Jezus idealnie nadaje się na Króla, ponieważ jest pełen współczucia. Jako Syn Boży, jest też w stanie udzielić pomocy każdemu, kto woła o nią do Boga. Przeczytaj Psalm 72:8, 12-14.

Królestwo Boże przyniesie korzyści wszystkim, którzy szczerze modlą się o jego przyjście i żyją zgodnie z wolą Boga. Dlatego nabywaj wiedzy o tym Królestwie. Nigdy nie będziesz tego żałował. Przeczytaj Łukasza 18:16, 17; Jana 4:23.