Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

 TEMAT Z OKŁADKI | KRÓLESTWO BOŻE — CO MOŻE OZNACZAĆ DLA CIEBIE?

Królestwo Boże — co będzie oznaczać dla ciebie?

Królestwo Boże — co będzie oznaczać dla ciebie?

Z poprzednich artykułów zapewne wywnioskowałeś, że Królestwo Boże ma dla Świadków Jehowy wielkie znaczenie. I niewykluczone, że zaintrygowały cię błogosławieństwa, które to Królestwo zapewni ludziom w przyszłości. Możesz się jednak zastanawiać, czy te obietnice nie są zbyt piękne, żeby były prawdziwe.

Jeśli nie dajesz wiary wszystkiemu, co słyszysz, postępujesz rozsądnie (Przysłów 14:15). Twoja ostrożność pod pewnymi względami przypomina nastawienie starożytnych Berejczyków *. Kiedy po raz pierwszy zetknęli się oni z dobrą nowiną o Królestwie, przyjęli ją, ale nie po prostu dlatego, że chcieli jej wierzyć. Starannie badali natchnione Pisma, by sprawdzić, „czy tak się rzeczy mają” (Dzieje 17:11). Innymi słowy, porównywali dobrą nowinę, którą usłyszeli, z tym, co mówiły Pisma. Z czasem nabrali przekonania, że faktycznie opiera się ona na Słowie Bożym.

Świadkowie Jehowy serdecznie cię zachęcają, żebyś zrobił to samo. Możesz skorzystać z bezpłatnego kursu biblijnego, który pozwoli ci porównać nasze wierzenia na temat Królestwa Bożego z tym, czego uczy Biblia.

Dzięki takiej analizie nie tylko nabędziesz wiedzy o tym Królestwie, ale też uzyskasz odpowiedzi na wiele ważnych pytań życiowych, na przykład:

Co najważniejsze, poznawanie Biblii pomoże ci ‛zbliżyć się do Boga’ (Jakuba 4:8). A im bliższy będzie ci Bóg, tym wyraźniej będziesz dostrzegał, co może uczynić dla ciebie Jego Królestwo — nie tylko teraz, ale i w przyszłości. Sam Jezus powiedział w modlitwie do Ojca: „To znaczy życie wieczne: ich poznawanie ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz tego, któregoś posłał, Jezusa Chrystusa” (Jana 17:3).

 

^ ak. 4 Berea była miastem w starożytnej Macedonii.