Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Odpowiedzi na pytania biblijne

Odpowiedzi na pytania biblijne

Czy możemy liczyć na pomoc aniołów?

Obecnie aniołowie pomagają ludziom odnosić pożytek z dobrej nowiny, tak jak w przeszłości pomogli bogobojnemu prorokowi Danielowi

Na długo przed stworzeniem ludzi Bóg Jehowa powołał do istnienia miliony aniołów (Hioba 38:4, 7). Te potężne istoty duchowe wykonują Jego wolę. Czasami są posłańcami zapewniającymi kierownictwo i ochronę czcicielom Boga na ziemi (Psalm 91:10, 11). Obecnie pomagają ludziom odnosić pożytek z dobrej nowiny głoszonej przez naśladowców Jezusa. Przeczytaj Objawienie 14:6, 7.

Czy do aniołów powinniśmy zanosić modlitwy o pomoc? Nie. Modlitwa jest aktem wielbienia, który należy się jedynie Bogu (Objawienie 19:10). Ponieważ aniołowie są sługami Boga, stosują się do wskazówek podawanych przez Niego, a nie do sugestii ludzi. Dlatego nasze modlitwy powinniśmy kierować wyłącznie do Boga w imię Jezusa. Przeczytaj Psalm 103:20, 21; Mateusza 26:53.

Czy istnieją źli aniołowie?

Aniołowie, podobnie jak ludzie, zostali obdarzeni wolną wolą — mogą wybierać, czy będą postępować dobrze, czy źle. Niestety, sporo z nich zbuntowało się przeciw Bogu (2 Piotra 2:4). Pierwszym buntownikiem był Szatan. Inni poszli jego śladem i stali się demonami. Stosunkowo niedawno Szatan wraz z demonami został usunięty z nieba i zrzucony na ziemię. Przeczytaj Objawienie 12:7-9.

Niespotykany wzrost bezprawia i przemocy widoczny od roku 1914 wskazuje, że już wkrótce Bóg pozbawi Szatana i demony możliwości działania. Potem przywróci ziemię do właściwego stanu. Przeczytaj Objawienie 12:12; 21:3, 4.