Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Odpowiedzi na pytania biblijne

Odpowiedzi na pytania biblijne

Kto naprawdę rządzi światem?

Gdyby Bóg był władcą tego świata, czy na ziemi byłoby tyle cierpień?

Wielu ludzi wierzy, że władcą tego świata jest prawdziwy Bóg. Ale gdyby to On rzeczywiście sprawował władzę, to czy na ziemi byłoby tyle cierpień? (Powtórzonego Prawa 32:4, 5). Według Biblii światem rządzi pewien niegodziwiec. Przeczytaj 1 Jana 5:19.

Jak ten niegodziwiec zaczął panować nad ludzkością? Na początku jej dziejów pewien anioł zbuntował się przeciwko Bogu i do tego samego namówił pierwszych ludzi (Rodzaju 3:1-6). Postanowili oni posłuchać tego zbuntowanego anioła, czyli Szatana, i w ten sposób uczynili go swoim władcą. Jedynym prawowitym Władcą jest Bóg Wszechmocny i pragnie On, żeby ludzie wybrali Jego panowanie z miłości do Niego (Powtórzonego Prawa 6:6; 30:16, 19). Niestety, większość z nich została zwiedziona i dokonała takiego samego wyboru, jak pierwsi ludzie. Przeczytaj Objawienie 12:9.

Kto rozwiąże problemy ludzkości?

Czy Bóg pozwoli Szatanowi sprawować niegodziwe rządy bez końca? W żadnym wypadku! Za pośrednictwem Jezusa odwróci skutki zła, które wyrządził Szatan. Przeczytaj 1 Jana 3:8.

Dzięki mocy otrzymanej od Boga Jezus zniszczy samego Szatana (Rzymian 16:20). Potem Bóg będzie sprawować władzę nad ludzkością i zapewni jej szczęśliwe życie w pokojowych warunkach, które pierwotnie zamierzył. Przeczytaj Objawienie 21:3-5.