Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Odpowiedzi na pytania biblijne

Odpowiedzi na pytania biblijne

Jaką osobą jest Bóg?

Bóg to niewidzialna osoba duchowa. Stworzył On niebo, ziemię i wszystko, co żyje. Sam nie został przez nikogo stworzony, nie ma więc początku (Psalm 90:2). Bóg pragnie, żeby ludzie Go poszukiwali i żeby znali prawdę o Nim. Przeczytaj Dzieje 17:24-27.

Bóg ma imię, które możemy poznać. Przyglądając się temu, co stworzył, możemy też dostrzec niektóre Jego cechy (Rzymian 1:20). Ale żeby rzeczywiście dobrze Go znać, musimy analizować Jego Słowo, Biblię. Księga ta przybliża nam osobowość naszego kochającego Boga. Przeczytaj Psalm 103:7-10.

Jak Bóg zapatruje się na niesprawiedliwość?

Nasz Stwórca, Jehowa, brzydzi się niesprawiedliwością (Powtórzonego Prawa 25:16). Ponieważ stworzył człowieka na swój obraz, to większość z nas również jej nienawidzi. Wszechobecne dziś bezprawie nie jest dziełem Boga. On obdarzył ludzi wolną wolą. Niestety, wielu robi z tego daru zły użytek i krzywdzi innych. Jehowa bardzo nad tym boleje. Przeczytaj Rodzaju 6:5, 6; Powtórzonego Prawa 32:4, 5.

Jehowa miłuje sprawiedliwość i nie będzie tolerował obecnego stanu rzeczy bez końca (Psalm 37:28, 29). W Biblii znajdujemy obietnicę, że już niedługo położy kres wszelkiemu bezprawiu. Przeczytaj 2 Piotra 3:7-9, 13.

Biblia obiecuje, że już wkrótce Bóg zapewni każdemu sprawiedliwość