Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Odpowiedzi na pytania biblijne

Odpowiedzi na pytania biblijne

Co Biblia mówi o powrocie Chrystusa?

Zanim Jezus Chrystus w roku 33 n.e. poszedł do nieba, obiecał, że powróci. Przyrównał siebie do człowieka szlachetnego rodu, który wyrusza w długą podróż, a gdy wraca, dysponuje władzą królewską. W ten sposób wskazał, że powróci w konkretnym celu — aby zapewnić ludzkości dobry rząd. Przeczytaj Łukasza 19:11, 12.

Jezus zapewni ludzkości dobry rząd

A jak miał wyglądać ten powrót? Chrystus został wskrzeszony jako niewidzialna istota duchowa (1 Piotra 3:18). Potem wstąpił do nieba i zasiadł po prawicy Boga Jehowy (Psalm 110:1). Jeszcze później Bóg, „Istniejący od Dni Pradawnych”, powierzył mu władzę nad ludzkością. Tak więc Jezus miał powrócić nie jako człowiek, ale jako niewidzialny Król. Przeczytaj Daniela 7:13, 14.

Czego Jezus dokona, gdy przybędzie?

Niewidzialny Jezus przybędzie razem z aniołami i zacznie sądzić ludzkość. Niegodziwych unicestwi, a tych, którzy przyjmą go jako Króla, nagrodzi życiem wiecznym. Przeczytaj Mateusza 25:31-33, 46.

Pod panowaniem Jezusa ziemia zostanie przekształcona w raj. Życiem na niej będą mogli cieszyć się również zmarli, których Jezus wskrzesi. Przeczytaj Psalm 37:29; Jana 11:25.