Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Odpowiedzi na pytania biblijne

Odpowiedzi na pytania biblijne

Kto pójdzie do nieba i dlaczego?

Miliony ludzi ma nadzieję, że po śmierci pójdzie do nieba. Obietnicę życia w niebie otrzymali od Jezusa wierni apostołowie. Przed swoją śmiercią przyrzekł im, że przygotuje dla nich miejsce u niebiańskiego Ojca. Przeczytaj Jana 14:2.

Skąd taka obietnica? Co ludzie mieliby robić w niebie? Jezus powiedział apostołom, że będą królami. Mieli oni królować nad ziemią. Przeczytaj Łukasza 22:28-30 i Objawienie 5:10.

Czy wszyscy dobrzy ludzie idą do nieba?

W skład rządu na ogół nie wchodzi zbyt wiele osób. Ponieważ ludzie wskrzeszani do życia w niebie mają razem z Jezusem tworzyć rząd nad ziemią, również można się spodziewać, że stanowią oni stosunkowo niewielką grupę (Łukasza 12:32). Biblia podaje dokładną ich liczbę. Przeczytaj Objawienie 14:1.

Jezus przygotował w niebie miejsce dla niektórych swoich naśladowców. Czy wiesz, w jakim celu?

Ale nie wszyscy dobrzy ludzie otrzymają nagrodę życia w niebie. Wiernym poddanym Królestwa Jezusa przypadnie w udziale niekończące się życie na ziemi, która stanie się rajem (Jana 3:16). Ten raj będą mogli odziedziczyć zarówno ci, którzy ocaleją z zagłady obecnego złego świata, jak i ci, którzy zostaną potem wskrzeszeni. Przeczytaj Psalm 37:29 i Jana 5:28, 29.