Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

 ZBLIŻ SIĘ DO BOGA

On „nagradza tych, którzy go pilnie szukają”

On „nagradza tych, którzy go pilnie szukają”

Czy Jehowa ceni starania swoich czcicieli zabiegających o Jego uznanie? Niektórzy odpowiadają przecząco — mówią, że Bóg się nami w ogóle nie interesuje. Ale taka opinia sprzyja tworzeniu wypaczonego obrazu Boga. Słowo Boże, Biblia, przedstawia Stwórcę zupełnie inaczej. Zapewnia, że docenia On wysiłki swoich wiernych sług. Zastanówmy się nad słowami apostoła Pawła zapisanymi w Liście do Hebrajczyków 11:6.

Co jest konieczne, żeby cieszyć się uznaniem Jehowy? „Bez wiary nie można się mu podobać” — odpowiada Paweł. Rzecz ciekawa, apostoł nie mówi, że bez wiary trudno podobać się Bogu, ale że jest to niemożliwe. Aby więc cieszyć się uznaniem Boga, niezbędna jest wiara.

Jaka wiara zyskuje aprobatę Jehowy? Ważne są dwa czynniki. Po pierwsze, musimy „wierzyć, że on istnieje”. Jak moglibyśmy zaskarbić sobie uznanie Boga, gdybyśmy powątpiewali w Jego istnienie? Ale prawdziwa wiara wymaga czegoś więcej, bo w to, że Jehowa istnieje, wierzą nawet demony (Jakuba 2:19). Wiara powinna motywować nas do działania zgodnego z wolą Bożą — powinna być widoczna w całym naszym sposobie życia (Jakuba 2:20, 26).

Po drugie, musimy ‛wierzyć, że Bóg nagradza’. Człowiek, który przejawia szczerą wiarę, jest całkowicie przekonany, że żadne jego zabiegi o uznanie Boże nie pójdą na marne (1 Koryntian 15:58). Jak moglibyśmy podobać się Jehowie, gdybyśmy powątpiewali, czy On potrafi albo czy w ogóle chce nas nagrodzić? (Jakuba 1:17; 1 Piotra 5:7). Kto dochodzi do wniosku, że Bóg się nami nie interesuje, że nie docenia naszych starań i że jest nieskory do dawania, ten wcale nie zna Boga Biblii.

A kogo Jehowa nagradza? „Tych, którzy go pilnie szukają” — pisze Paweł. W pewnym podręczniku dla tłumaczy Biblii wyjaśniono, że greckie słowo przetłumaczone na „pilnie szukać” nie odnosi się do poznawania Boga, lecz do wysiłków wkładanych w oddawanie Mu czci. W innym źródle wspomniano, że grecki czasownik występuje tu w formie, która wskazuje na intensywny i celowy wysiłek. Jehowa nagradza więc tych, których wiara pobudza do służenia Mu gorliwie i z całego serca (Mateusza 22:37).

Jak moglibyśmy podobać się Jehowie, gdybyśmy powątpiewali, czy On potrafi albo czy w ogóle chce nas nagrodzić?

W jaki sposób Jehowa ich nagradza? Daje im cudowną nadzieję, która dowodzi głębi Jego miłości i szczodrości — nadzieję życia wiecznego w raju na ziemi (Objawienie 21:3, 4). Poza tym ci, którzy „pilnie szukają” Jehowy, już teraz zaznają wielu błogosławieństw. Dzięki wsparciu ducha świętego i mądrości z Biblii mogą prowadzić treściwe, satysfakcjonujące życie (Psalm 144:15; Mateusza 5:3).

Jehowa rzeczywiście jest Bogiem, który ceni wierną służbę swoich oddanych czcicieli. Czy nie zachęca cię to do przybliżania się do Niego? Spróbuj zatem dowiedzieć się czegoś więcej na temat rozwijania i okazywania takiej wiary, jaką Jehowa szczodrze nagradza.

Fragment Biblii do przeczytania w listopadzie:

Tytusa 1 do Jakuba 5