Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Odpowiedzi na pytania biblijne

Odpowiedzi na pytania biblijne

Co się przyczynia do szczęścia w małżeństwie?

W budowaniu udanego związku bardzo pomocne są rady z Biblii, ponieważ pochodzą one od Założyciela małżeństwa, Boga Jehowy. Biblia pokazuje, jak wypracowywać cechy osobowości, które przyczyniają się do szczęścia w małżeństwie, a jednocześnie ostrzega przed postawami, które mogą zrujnować więzi. Poza tym uczy umiejętnego wyrażania myśli, co sprzyja dobrym relacjom. Przeczytaj Kolosan 3:8-10, 12-14.

Mąż i żona powinni okazywać sobie nawzajem szacunek. Aby czuli się szczęśliwi, muszą też oboje respektować role wyznaczone im przez Boga w rodzinie. Przeczytaj Kolosan 3:18, 19.

Co przyczynia się do trwałości małżeństwa?

Do utrzymania małżeństwa potrzebna jest wzajemna miłość. A na czym ona polega? Uczy nas tego Bóg. Zarówno On, jak i Jego Syn, Jezus, są doskonałymi przykładami ofiarnej miłości. Przeczytaj 1 Jana 4:7, 8, 19.

Innym czynnikiem sprzyjającym trwałości małżeństwa jest szacunek dla tej instytucji jako utworzonej przez Boga. Zakładając ją, Bóg postanowił, że małżeństwo będzie trwałym związkiem mężczyzny i kobiety, co da rodzinom poczucie bezpieczeństwa. Bóg tak stworzył mężczyznę i kobietę, że uzupełniają się oni pod względem fizycznym i emocjonalnym, a to również przyczynia się do trwałości ich związku. Ponadto stworzył ludzi na swój obraz, obdarzając ich zdolnością naśladowania Jego miłości. Przeczytaj Rodzaju 1:27; 2:18, 24.