Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Odpowiedzi na pytania biblijne

Odpowiedzi na pytania biblijne

Czy Bóg wysłuchuje każdej modlitwy?

Bóg słucha ludzi bez względu na ich narodowość (Psalm 145:18, 19). Słowo Boże, Biblia, zachęca, żebyśmy mówili Mu o wszystkim, co nas martwi (Filipian 4:6, 7). Jednak nie każdą modlitwę Bóg akceptuje — na przykład nie podobają Mu się powtarzane z pamięci formułki. Przeczytaj Mateusza 6:7.

Poza tym Bóg Jehowa brzydzi się modlitwami ludzi, którzy rozmyślnie łamią Jego prawo (Przysłów 28:9). Na przykład w czasach biblijnych nie wysłuchiwał Izraelitów, którzy splamili ręce zbrodnią. A zatem żeby Bóg przyjmował nasze modlitwy, musimy spełniać pewne wymagania. Przeczytaj Izajasza 1:15.

Co musimy robić, żeby Bóg nas wysłuchał?

Kiedy zwracamy się do Boga, powinniśmy to robić z wiarą (Jakuba 1:5, 6). Musimy być przekonani, że On istnieje i że się o nas troszczy. Warto więc umacniać swoją wiarę. Ponieważ prawdziwa wiara opiera się na niezbitych dowodach zawartych w Słowie Bożym, więc musimy analizować tę Księgę. Przeczytaj Hebrajczyków 11:1, 6.

Nasze modlitwy powinny być szczere i pokorne. W ten sposób zwracał się do Boga nawet Jego Syn, Jezus (Łukasza 22:41, 42). A zatem nie dyktujemy Bogu, co powinien zrobić, lecz raczej czytamy Jego Słowo i staramy się zrozumieć Jego wymagania. Wtedy nasze modlitwy mogą być zgodne z wolą Bożą. Przeczytaj 1 Jana 5:14.