Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Czy można ufać religii w kwestii zasad moralnych?

Czy można ufać religii w kwestii zasad moralnych?

„Chodziłam do college’u z wieloma osobami, które uważały się za religijne” — mówi Sylvia, pracownica służby zdrowia. „Ale ściągały na egzaminach i zażywały narkotyki. Religia nie miała na ich życie najmniejszego wpływu”.

Lionel opowiada: „Moi koledzy z pracy dzwonią, że są chorzy, chociaż to nieprawda. Religia jest dla nich jak mebel ustawiony jedynie dla ozdoby — nie robią z niej żadnego użytku”.

Jeśli chodzi o zasady moralne, religia nie ma znaczącego wpływu na życie większości ludzi. ‛Zachowują oni formę zbożnego oddania, ale sprzeniewierzają się jego mocy’ (2 Tymoteusza 3:5). Ich przywódcy religijni nie dają dobrego przykładu. Kler nie przekazuje swoim wiernym niezbędnych wskazówek moralnych opartych na Biblii. Nie dziwi zatem fakt, że zdaniem wielu Bóg nie interesuje się ich stylem życia.

CZEGO UCZY BIBLIA?

Z Biblii wynika, że Bogu wcale nie jest obojętne, jak postępujemy. Kiedy starożytni Izraelici ‛buntowali się przeciw Niemu, zasmucali Go’ (Psalm 78:40). Z drugiej strony, gdy ktoś szczerze odwraca się od zła, wywołuje to w niebie ogromną radość (Łukasza 15:7). Osoba poznająca przymioty naszego niebiańskiego Ojca coraz bardziej Go kocha, a to skłania ją do miłowania tego, co On miłuje, i nienawidzenia tego, czego On nienawidzi (Amosa 5:15).

A CO POWIEDZIEĆ O ŚWIADKACH JEHOWY?

Na łamach amerykańskiej gazety wydawanej w Salt Lake City przyznano, że Świadkowie Jehowy „pielęgnują silne więzi rodzinne i są pracowitymi, uczciwymi obywatelami” (Deseret News). Dodano również: „Członkowie ugrupowania wyznają niewzruszony kodeks moralny. Wierzą, że palenie tytoniu, nadużywanie alkoholu, narkotyzowanie się, hazard, niemoralność płciowa i homoseksualizm to praktyki rujnujące usposobienie duchowe”.

Czy przywódcy religijni pomagają swoim wiernym przestrzegać Bożych zasad moralnych?

Co daje Świadkom poznawanie osobowości Boga? Wspomniana wcześniej Sylvia mówi: „W służbie zdrowia nieuczciwość jest na porządku dziennym. Łatwo byłoby ją zaakceptować. Ale świadomość tego, co o niej myśli Jehowa *, pomaga mi postępować właściwie. Jestem szczęśliwa i odczuwam wewnętrzny spokój”. Sylvia jest przekonana, że dzięki trzymaniu się wyznawanych zasad religijnych prowadzi lepsze życie.

^ ak. 9 Jehowa to imię Boże, wyjawione na kartach Biblii.