Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Czy można ufać religii w kwestii konfliktów zbrojnych?

Czy można ufać religii w kwestii konfliktów zbrojnych?

Alberto służył w wojsku prawie dziesięć lat. Wspomina: „Kapelan błogosławił nas, mówiąc: ‚Bóg jest z wami’. Zastanawiałem się: ‚Mam iść zabijać, a przecież Biblia uczy: „Nie zabijaj”’”.

Ray podczas II wojny światowej służył w marynarce. Kiedyś zagadnął kapelana: „Ksiądz tak przychodzi do nas na statek i modli się za żołnierzy i zwycięstwo. Czy wrogowie nie robią tego samego?”. Kapelan odpowiedział, że drogi Pana są niezbadane.

Jeżeli ta odpowiedź cię nie satysfakcjonuje, to nie jesteś w tym odosobniony.

CZEGO UCZY BIBLIA?

Jezus uczył, że jedno z najważniejszych przykazań brzmi: „Masz miłować swego bliźniego jak samego siebie” (Marka 12:31). Czy ograniczył to przykazanie do bliźnich określonej narodowości albo mieszkających na określonym terenie? Nie. Oznajmił swoim naśladowcom: „Po tym wszyscy poznają, że jesteście moimi uczniami, jeśli będzie wśród was miłość” (Jana 13:34, 35). Ich wzajemna miłość miała być tak wyjątkowa, że miała stanowić znak rozpoznawczy. Prędzej oddaliby życie jeden za drugiego, niż komuś je odebrali.

Pierwsi chrześcijanie stosowali się do tych słów Jezusa. W pewnym dziele powiedziano: „Ojcowie Kościoła, łącznie z Tertulianem i Orygenesem, potwierdzają, że chrześcijanom nie wolno było pozbawić człowieka życia — i właśnie ta zasada powstrzymywała ich od służenia w armii rzymskiej” (The Encyclopedia of Religion).

A CO POWIEDZIEĆ O ŚWIADKACH JEHOWY?

Ponieważ Świadkowie Jehowy żyją niemal w każdym zakątku świata, to w razie zatargu między jakimiś nacjami mogą się nagle znaleźć po dwóch stronach konfliktu. Ale nawet w takiej sytuacji dokładają wszelkich starań, żeby przejawiać miłość, stanowiącą wspomniany znak rozpoznawczy.

Czy przywódcy religijni uczą prawdziwej chrześcijańskiej miłości?

Na przykład kiedy w roku 1994 w Rwandzie wybuchł konflikt między Hutu a Tutsi, Świadkowie z obu plemion zachowali całkowitą neutralność. Wzajemnie udzielali sobie schronienia, często z narażeniem własnego życia. Gdy dwaj Świadkowie z plemienia Hutu, którzy ukryli swoich braci z plemienia Tutsi, zostali złapani przez Interahamwe (bojówkarzy Hutu), usłyszeli: „Ratowaliście Tutsi — musicie umrzeć”. Obaj zostali zamordowani (Jana 15:13).

Jak myślisz: Czy postawa Świadków Jehowy harmonizuje z wypowiedzią Jezusa o ofiarnej miłości?