Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Odpowiedzi na pytania biblijne

Odpowiedzi na pytania biblijne

Czy życie wieczne jest możliwe?

Co może nas uwolnić od śmierci?

Pierwszy człowiek, Adam, żył setki lat. W końcu jednak zestarzał się i umarł. Od tamtej pory ludzie wypróbowują wszelkie możliwe sposoby, żeby uniknąć starości. Ale śmierć dosięga każdego. Dlaczego tak się dzieje? Starość i śmierć Adama były karą za nieposłuszeństwo wobec Boga. My z kolei starzejemy się dlatego, że odziedziczyliśmy po swoim praojcu grzech, a w konsekwencji śmierć. Przeczytaj Rodzaju 5:5 i Rzymian 5:12.

Żebyśmy mogli żyć wiecznie, ktoś musiałby nas wykupić od śmierci — zapłacić za nas okup (Wyjścia 21:29, 30; Hioba 33:24, 25). Taki okup złożył Jezus, kiedy umarł za ludzkość. Przeczytaj Jana 3:16.

Co zrobić, żeby żyć wiecznie?

Nie wszyscy mogą liczyć na uwolnienie od chorób i starości. Ludzie nieposłuszni Bogu — tacy jak Adam — utracą dar życia. Życiem wiecznym będą mogli cieszyć się tylko ci, których grzechy zostaną przebaczone. Przeczytaj Izajasza 33:24; 35:3-6.

Uzyskanie przebaczenia wymaga konkretnych działań. Trzeba na przykład poznawać Boga, analizując Jego Słowo, Biblię. Księga ta wskazuje nam lepszą drogę życiową i uczy, jak zdobyć uznanie Boże oraz życie wieczne. Przeczytaj Jana 17:3 i Dzieje 3:19.